Hírek, információk

2017. szeptember 20. 09:01

Orthodox Perspectives on Mission

Petros Vassiliadis, author

Wipf & Stock

Orthodox Perspectives on Mission is both a humble tribute to some great Orthodox theologians, who in the past have provided substantial contribution to contemporary missiological and ecumenical discussions, and an Orthodox input to the upcoming 2013 Busan WCC General Assembly. There is a long history of similar contributions by the Orthodox before all the major ecumenical events. The collected volume is divided into two parts: Part I under the subtitle The Orthodox Heritage consists of a limited number of representative Orthodox missiological contributions of the past, whereas Part II includes all the papers presented in the Plenary of the recent Edinburgh 2010 conference, as well as the short studies and contributions prepared during the Edinburgh 2010 ongoing study process.

 

 

 

 

Forrás: https://wipfandstock.com/orthodox-perspectives-on-mission.html

Tovább...
2017. szeptember 12. 13:12

A Horthy-korszak parlamentje

A magyar országgyűlések története sorozat

Püski Levente, szerző

Országház Kiadó

1918 novemberében az őszirózsás forradalom győzelmét követően hatalomra került új vezető réteg semmilyen formában nem tartott igényt az addigi törvényhozás szolgálataira. A magyar országgyűlés képviselőháza 1918.november 16-án önmagát feloszlottnak nyilvánította, a főrendi ház pedig ugyanezen a napon berekesztette az üléseit. A tanácsköztársaság diktatúrája és az idegen katonai megszállás miatt az új törvényhozó szerv létrehozására csak 1920-ban kerülhetett sor. 1920 és 1926 között a parlamentet egyetlen testület, a nemzetgyűlés alkotta, amely 1927 elején kétkamarássá alakult át.

 

Jelen kötet éppen ezért ennek a hiánynak a pótlására kíván vállalkozni, a Horthy-kori parlament működését jog-, politika és intézménytörténeti oldalról középpontba állítva. Az Országgyűlés Hivatala A magyar országgyűlések története című sorozatát Püski Levente kötetével nyitja meg. A gazdag képanyagot tartalmazó kötet a kutatók és a kor iránt érdeklődők számára egyaránt értékes olvasmány.

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Puski_Levente_A_Horthy_korszak_parlamen&id=284638&type=22

Tovább...
2017. szeptember 12. 13:08

A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

A magyar országgyűlések története sorozat

Szijártó M. István, szerző

Országház Kiadó

A 18. századi Magyarország politikai életében sokkal szélesebb rétegek vettek részt, mint ahogyan az az abszolutizmus kori Európában megszokott volt. Ez az egyedülálló helyzet a Habsburg Birodalmon belül is külön fejlődési útra terelte az országot. A magyar rendek sajátos hatalma a vármegyerendszerre támaszkodott, széles körű jogosítványokkal rendelkeztek mind a törvényalkotás, mind az adókivetés terén. Az időnként összeülő országgyűléseken (diétákon) az uralkodónak a rendek küldötteivel kellett politikai alkudozásba bocsátkoznia.

A diéta a magyar rendek jogait jelenítette meg egy olyan intézményes formában, amelyet a király és az ország feloldhatatlan kötelékének tekintettek. Politikai konfliktusaik azonban a század második felében egyre élesebbek lettek, ugyanis a rendek a jogaikat és kiváltságaikat alkotmányosságként kezdték el értelmezni, majd ekként védelmezni. Magyarország parlamentarizmusának 18. századi története adja meg továbbá a kulcsot a reformkor megértéséhez is.

 

Az Országgyűlés Hivatala által 2015-ben útjára bocsátott A magyar országgyűlések története című sorozat jelen kötete a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be.

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=291717&type=22

Tovább...
2017. szeptember 10. 13:12

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon 1-2-3

Fitz Péter, főszerkesztő

Enciklopédia Kiadó

Több mint 6000 szócikk és 1000 színes kép mutatja be az 1945 után alkotó magyar festők, szobrászok, iparművészek, fotóművészek és építészek munkásságát és műveit, a korszak művészeti áramlatait, stílusait, fogalmait, intézményeit és a művésztelepeken folyó munkát.
A könyvtárosok szavazatai alapján a legtöbbet forgatott könyv Fitz József-díjával kitüntetett kötet.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://enciklopediakiado.hu/?p=638

Tovább...
2017. szeptember 10. 13:06

Rejtjelek

Hogyan beszélnek vágyaink és törekvéseink

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor, szerzők

Szorobán Kiadó

Milyenek ​vagyunk valójában? Magunkat persze jól ismerjük – de biztosan tudjuk-e, hogy mi a legfontosabb nekünk az életben? Milyen a másik ember? Mit vár el barátunk, szerelmünk, üzletfelünk? Miért teszi, amit tesz? Mi van a jól látható, jól érthető törekvések mögött? Hogyan olvashatnánk ki szavaikból a valódi célokat, hiszen jól tudjuk, a szó gyakran arra való, hogy a valódi szándékok elrejtőzhessenek mögöttük… Az ember akár akarja, akár nem, a viselkedését meghatározó legfontosabb motivációk jelen vannak beszédében. Nem abban amit mond, hanem ahogy mondja. E jelek olvasását, megértését meg lehet tanulni. A könyv szerzői egy olyan módszert dolgoztak ki, amelynek segítségével bárki képessé válhat a mindennapi beszédben rejtőző jelek feltárására. E módszer nem csak a számunkra fontos személyek alaposabb megértéséhez, de saját belső késztetéseink feltárásához, megismeréséhez is eszközöket kínál. Egyik nem titkolt célja, hogy intoleráns világunkban hozzásegítsen az eltérő emberi kultúrák, az eltérő emberi törekvések megismeréséhez, s nem utolsósorban önmagunk alaposabb ismeretéhez is."

Forrás: https://moly.hu/konyvek/kapitany-agnes-kapitany-gabor-rejtjelek

Tovább...
2017. szeptember 10. 12:58

Jézus és Mária sír

A "Mária-korszak" üzenetei

válogatta és szerkesztette: Kőbán Ferenc

Stella Maris Alapítvány

A ​körülöttünk levő világban egyre nagyobb a hitehagyás. A fogyasztói, liberális környezetben egyre távolabb kerül mindenki Istentől, ha nem küzd ellene nap mint nap.

Sokunkban felmerül a kérdés, hogy az Isten meddig tűri el ezt. Van-e a mai napokban hírnök? Küld-e üzeneteket, és ha igen, milyeneket küld Isten?

Jézus és a Szent Szűz komolyan veszi az Isten által teremtett szabad akaratot. Ezért az irgalmas Jézus és a Szűzanya csak könnyeket, esetleg véres könnyeket hullathat az emberekért addig, amíg az ember, mi (egyenként: én, te, ő) nem fordulunk feléjük hittel, kérve az Ő segítségüket.

Ez a könyv egy tömör összefoglalás, melyben egy-egy témát elolvasva betekintést nyerhetünk a három személyű egy Isten velünk kapcsolatos kritikájába, terveibe.

Ez a könyv részben az Egyház által már elfogadott, részben jelenleg még vizsgálat alatt álló üzenethozó helyekről (szám szerint 26 hely szerte a világon) témák szerint kigyűjtve közli Jézus és a Szent Szűz üzenetét nekünk, a ma emberének.

 

Az Ég tehát figyelmeztet, szól! Az a kérdés, hogy mi meg akarjuk-e hallani, akarunk-e figyelni rá. Ha igen, akkor sürgősen változtatni kell az Istenhez való viszonyunkon, hogy megmenekülhessen a lelkünk!

Forrás: https://moly.hu/konyvek/koban-ferenc-szerk-jezus-es-maria-sir

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 szeptember
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-10-21