Hírek, információk

2021. január 19. 10:57

Chiesa Chiese. Prospettive ecclesiologiche e risvolti canonistici in Occidente e in Oriente (Quaderni di IUS MISSIONALE)

a cura di Luigi Sabbarese

Urbaniana University Press

«Attorno al binomio Chiesa-Chiese ruota un universo terminologico, che esprime la ricchezza della Chiesa di Cristo ma anche la specificità delle distinzioni dei termini, la ricchezza teologica dei lemmi e del loro contesto, latino e orientale, nonché la complessità delle differenziazioni nell'ambito più propriamente giuridico e dei loro significati per la cristianità in Oriente e in Occidente. Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica, Chiesa universale, particolare, locale, Chiesa latina, Chiese orientali, Chiese sui iuris sono soltanto la manifestazione lessicale della varietà di termini e di significati che sono originati dal termine Chiesa e che ad esso rinviano. Il volume cerca di tenere presenti le diverse prospettive che pongono solo apparentemente interrogativi, per così dire, di natura terminologica; in realtà esse aprono orizzonti teologici e canonistici, speculari tra Oriente e Occidente, e prospettano approcci pluridisciplinari che dischiudono dialoghi tra le scienze sacre, nel caso specifico tra teologi e canonisti» (dall'Introduzione).

https://www.libreriadelsanto.it/libri/9788840160603/chiesa-chiese-prospettive-ecclesiologiche-e-risvolti-canonistici-in-occidente-e-in-oriente.html

Tovább...
2021. január 18. 14:00

Raccolta di leggi ed ordinanze della monarchia austriaca

Coll' aggiunta dei motivi delle principali leggi, della giurisprudenza,ecc.

Cura del Prof. Dr Andrea Galante dell'Universitá di Innsbruck

Innsbruck: Libreria accademica wagneriana, 1900.

Le leggi ed ordinanze in materia di culto : coll'aggiunta dei motivi delle principali leggi, della giurisprudenza.

https://libreriascarpignato.net/prodotto/raccolta-di-leggi-ed-ordinanze-della-monarchia-austriaca/

 

Tovább...
2021. január 15. 13:20

Puskás László - A szent vonzásában

Puskás Bernadett szerző

Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola

A képzőművészeti album a 80. évéhez közeledő görögkatolikus pap, képzőművész gazdag életművét tekinti át négy fejezeten keresztül:

• Világi táblaképek az 1960-as évektől

• Ikonosztázok, ikonok és falképek

• Mozaikok

• Kutatói, írói munkássága.

A könyv szerzője a művész lánya, a Nyíregyházi Egyetem professzora, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola megbízott előadója. Az albumoldalak felvételeit Mudrák Attila fotóművész készítette.

Puskás László festőművész, görögkatolikus lelkész a hazai szakrális művészet egyik meghatározó alakja. Az 1941-ben Ungváron született művész jelentős szerepet játszott a nyugat-ukrajnai Lviv, Lemberg művészeti életében mind festőként, mind a Képzőművészeti Főiskola – ma Művészeti Akadémia – tanáraként. A legendás lembergi 1960-as értelmiségi és művésznemzedék egyik kiemelkedő alakjaként tartják számon ma is Ukrajnában. Mintegy ötven munkáját őrzik közgyűjteményekben, többek között a Tretyjakov Képtárban és a Lembergi Nemzeti Múzeumban.

1974-ben családjával Magyarországra repatriálva, a táblakép-festés mellett Puskás László a Képzőművészeti Kiadó művészeti szerkesztőségének vezetője lett Budapesten. Eközben – a PPKE levelező teológiai tagozatának elvégzése mellett – egyre inkább a szakrális művészettel jegyezte el magát, amely 1984-től kizárólagos művészi hivatása lett. Tizenegy templom számára készített falképeket, köztük a hajdúdorogi és a torontói görögkatolikus székesegyház számára, több ikonosztázt tervezett és festett meg. Az 1990-es évektől tizenhat mozaik-kompozíciót készített a görögkatolikus, az ortodox és a római katolikus egyház felkérésére Újvidéken és Nagybecskereken, Ungváron, Egerben, Krakkóban, Kazincbarcikán, Bécsben, Újpalotán.

1989 után az illegalitásból kilépő kárpátaljai görögkatolikus egyház segítésére 1993-ban Puskás Lászlót a munkácsi görögkatolikus egyházmegye papjává szentelték, ottani szolgálata mellett nemzetközi alkotó, kutató és oktató munkát is végzett. Életrajzíróként és az ereklyék megtalálójaként tevékeny részt vállalt Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus vértanú püspök boldoggá avatási eljárásában. Puskás László több évtizedes alkotói munkásságát, amelynek részét képezi kutatói, írói tevékenysége is, több alkalommal díjjal jutalmazták. Nemzetközi ismertséget a szakrális művészet területén a krakkói Isteni Irgalmasság-bazilikában található magyar kápolna mozaikfrízei hoztak számára.

Tovább...
2021. január 15. 12:28

A Mosolygó-emlékdélután előadásainak anyaga

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke

Ivancsó István szerk.

A kötet  Mosolygó Marcell(1928-2001) tiszteletére 2020. november 19-én megrendezett emlékdélután előadásainak anyagát tartalmazza.

A kiadvány a Paidagogosz tész leiturgiasz sorozat V. köteteként jelent meg, mely sorozat a főiskolánk egykori tanárainknak állít emléket.

Tovább...
2021. január 15. 12:14

Lembergben kezdődött.. Az örménykatolikus egyház születése

Nagy Kornél szerző

Szent Atanáz Hittudományi Főiskola

A kötet a Collectanea Athanasiana sorozat I/12. köteteként jelenik meg.

Hosszú időn keresztül az volt a tudományosan elfogadott nézet, hogy az örménykatolikus (unitus) egyház az 1742. évben jött létre az akkori Oszmán Birodalom területén. Erre a megállapításra az utóbbi esztendők kutatásai alaposan rácáfoltak. Az örménykatolikus egyház, a görögkatolikushoz hasonlóan, Kelet-Európában, a Lengyel-Litván Unió területén a 17. század első harmadában jött létre. Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszott a soknemzetiségű Lemberg (Lwów, Ilov) (ma L’viv Ukrajnában) városa, ahol a 13. század vége óta jól szervezett örmény közösség létezett, élén az örmény egyházfők, a katholikoszok által kinevezett püspökökkel, majd érsekekkel. Lemberg városa templomaival, iskoláival és nyomdájával a késő középkorban, valamint a koraújkorban az örmény kultúra mentsvárává vált, hiszen az anyaországi örmény területek akkoriban idegen hatalmak megszállása alatt álltak, amely ez által az őslakosság tömeges elvándorlását eredményezte. A rekatolizáció a Lembergben és a Lengyel-Litván Unió területén élő örménységet 1627-ben érte el, amely sok, elhúzódó konfliktust eredményezett. 

Jelen kötet az 1627-ben, Nikol Torosowicz érsek kinevezésével kezdődő lembergi örmény egyházi unióra koncentrál. A legújabb levéltári kutatások tükrében arra keres választ a szerző, hogy milyen történeti előzmények jellemezték az örményeket az egyházi uniót megelőzően az anyaországban és Lembergben. Nagy Kornél azt is vizsgálja, hogy kik és milyen megfontolásból kezdeményezték az egyházi unió létrejöttét. A kötet arra is kitér, hogy milyen formában akarták létrehozni az örménykatolikus egyházat, és miképpen kívánták megalkotni rítusukat és szervezeti rendszerüket. Választ keres arra a kérdésre is, hogy milyen hatást gyakorolt az egyházi unióra az intézményesített papképzés megoldása, és hogy az egyházi unió megszilárdulását követően hogyan próbálta Lemberg a moldvai és az erdélyi örmény közösséget a vallási egyesülésre bírni a 17. században. Végül a kötet arra is kitér, hogy milyen rövid-, közép-, illetve hosszú távú hatással járt a lembergi egyházi unió, illetve az örménykatolikus egyház megszületése magára az örménységre.      

Tovább...
2021. január 14. 10:59

Allegoria e paradigmi etici in Filone di Alessandria. Commentario al «Legum allegoriae» (Temi metafisici e probl. del pens. ant.)

Roberto Radice  autore

Vita e Pensiero editore

L'intepretazione allegorico filosofico delle Sacre Scritture secondo un metodo ed una prospettiva che influenzano profondamente il pensiero teologico e religioso dei padri della chiesa.

 

 

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 január
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-01-20