Hírek, információk

2021. november 2. 16:11

God Visible: Patristic Christology Reconsidered

Brian E. Daley SJ authore

Oxford University Press

God Visible: Patristic Christology Reconsidered considers the early development and reception of what is today the most widely professed Christian conception of Christ. The development of this doctrine admits of wide variations in expression, understanding, and interpretation that are as striking in authors of the first millennium as they are among modern writers. The seven early ecumenical councils and their dogmatic formulations were crucial facilitators in defining the shape of this study. Focusing primarily on the declaration of the Council of Chalcedon in AD 451, Brian E. Daley argues that previous assessments that Christ was one Person in two natures - the Divine of the same substance as the Father and the human of the same substance as us - can sometimes be excessively narrow, even distorting our understanding of Christ's person. Daley urges us to look beyond the Chalcedonian formula alone, and to consider what some major Church Fathers - from Irenaeus to John Damascene - say about the person of Christ.

https://www.amazon.it/gp/product/0198845898/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Tovább...
2021. november 2. 16:03

Deification Through the Cross: An Eastern Christian Theology of Salvation 

Khaled Anatolios authore

Eerdmans Pub Co

A unified soteriology for the whole church

It is commonly claimed that Western Christianity teaches salvation as deliverance from sin through Jesus&;s sacrifice on the cross, while Eastern Christianity teaches salvation as deliverance from death&;and as deification&;through Christ&;s incarnation. But is it really true that there is no normative, unified doctrine of salvation to be found in Scripture and tradition

Theologian Khaled Anatolios, deeply grounded in both East and West, here expounds a soteriology that speaks deeply to all Christians. He argues that both Western and Eastern perspectives are needed, and especially that Eastern theology and liturgy, contrary to Western misperceptions, hold cross, resurrection, and glorification together in an exemplary way. Anatolios uses the phrase &;doxological contrition&; to suggest that the truth of salvation is found both in Jesus&;s perfect glorification of God and in his representative repentance for humanity&;s sinful rejection of its original calling to participate in the life of the Holy Trinity.

Deification through the Cross 160;is a salutary rebuttal of the postmodern fragmentation that assumes no single, normative soteriology can apply globally. Anatolios systematically expounds an integrated soteriology, which he then puts into dialogue with various perspectives, including liberation theology, Girardian theory, and penal substitution. All who seek to understand and teach &;the joy of our salvation&; will find indispensable help in this magisterial retrieval of an often-misunderstood doctrine.

https://www.amazon.it/gp/product/0802877982/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

Tovább...
2021. november 2. 13:59

«For us and for our salvation». The «Christological» councils and Trinitarian anthropology 

Declan O'Byrne authore

Urbaniana University Press

How does the Trinity illuminate our understanding of humanity? This study takes up the question of the dogmatic foundations for a ‘trinitarian’ anthropology, and argues that this foundation is found in the teaching of the so-called ‘Christological’ Councils: Ephesus (431), Chalcedon (451), Constantinople II (553) and Constantinople III (680-1). Recent patristic scholarship has renewed our understanding of the theological motivations of the principal protagonists in the debates behind these Councils. One important result of such scholarship is a renewed focus of the soteriological motivations as key to understanding the teaching of these Councils. The author brings this result into dialogue with contemporary theology’s desire to retrieve the trinitarian dimensions of theological discourse, arguing that soteriology rather than revelation should be recognized as primary. Salvation is human participation in the trinitarian life. This participation is made possible, not so much through the revelation that God is Trinity, but through the economy of salvation culminating in the Incarnation and Resurrection of Jesus. Far from relativizing the humanity of Jesus in favour of his divinity, as is often suspected,these Councils make Jesus’ humanity the basis for the Christian understanding of humanity as such. The author argues that any attempt to relate the Trinity to theological anthropology must take its cues not from theological reflection on the Trinity in se, but from the trinitarian shape of the economy of salvation; not from theologia, but from oikonomia.

https://www.urbaniana.press/catalogo/for-us-and-for-our-salvation/3194?path=catalogo

Tovább...
2021. október 24. 15:00

Jezsuiták Magyarországon - A kezdetektől napjainkig

Szokol Réka és Szőnyi Szilárd szerkesztők

Jezsuita Kiadó

"Hogyan vetette meg a lábát a három részre szakadt Magyarországon a Jézus Társasága még a rendalapító Loyolai Szent Ignác életében? Hol hoztak létre a jezsui-ták iskolákat, mi módon lettek a főrangúak gyóntatói, és élenjárók az elesettek felkarolásában? Miként jutot-tak el Dél-Amerikába, majd Afrikába és Kínába éppúgy, mint a legapróbb Kárpát-medencei falvakba? Miért csak a 20. század elején alapíthattak önálló rendtar-tományt, s miért ítélték őket több mint ezer év bör-tönre a kommunista diktatúra idején?

Csak néhány mozzanat abból a közel félezer évből, amelynek eseményeit első alkalommal összegzi a tel-jesség igényével a Jezsuiták Magyarországon - A kez-detektől napjainkig című kötet. Az infografikákkal, fo-galommagyarázatokkal, életrajzokkal és több száz il-lusztrációval gazdagított könyvben az intézmények, kezdeményezések, illetve kimagasló személyiségek társadalmi és kulturális jelentősége mellett hangsúlyo-san esik szó arról a lelkipásztori munkáról, amellyel a magyarországi jezsuiták kivették részüket a hazai és a világegyház életéből.

A kiadvány szerzői között tucatnyi neves történészt, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtarto-mánya tagjait és munkatársait is ott találjuk. A könyvet egyaránt ajánljuk a szakmai és a szélesebb olvasókö-zönség figyelmébe: mindazoknak, akik valamilyen mó-don kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, vagy csupán érdekli őket a világ legnagyobb szerzetesrendjének eseménydús, napjainkban is íródó magyarországi tör-ténete." 

https://www.libri.hu/konyv/jezsuitak-magyarorszagon.html
Tovább...
2021. október 24. 14:31

A késő középkori nagyhatalom 1301-1526 - A vegyesházi királyok Magyarországa

Szende László - Medgyesy Zsófia

Kossuth Kiadó

A Magyar História sorozat harmadik kötete a Magyar Királyság bő kétszáz évét öleli fel az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig. A III. András halálát követő trónharcokból győztesen kiemelkedő Anjou-házi I. Károly és fia, Nagy Lajos uralkodása jelentős területi gyarapodást eredményezett, ugyanakkor az Európát fenyegető oszmán terjeszkedés jelentőségét csak Luxemburgi Zsigmond idején ismerték fel az udvarban. Zsigmond végső célja a német-római császári cím megszerzése volt, s figyelemre méltó diplomáciai manővereit siker koronázta. A halála után kialakult hatalmi vákuumban az egyre nagyobb befolyást szerző nemesek és nagyurak nem tudtak megegyezni a leendő király személyéről, így a katonai tapasztalatokkal rendelkező Hunyadi Jánost kormányzóvá nevezték ki. Hunyadi a törökök megállításával szerzett hírnevét és befolyását V. László nagykorúvá válása után is megőrizte. Hívei a király halálát követően Hunyadi kisebbik fiát segítették trónra. Mátyás király idején nemcsak katonai szempontból erősödött tovább a Magyar Királyság, hanem a humanizmus eszméinek terjedésével szellemi, kulturális tekintélye is megnőtt Európában. A korszak utolsó félszáz évében a Jagelló-házból kerültek ki a magyar királyok, akik dinasztikus kapcsolatokat építettek a Habsburg uralkodóházzal. Uralkodásukat az ismét erősödő oszmán fenyegetés mellett a belső társadalmi feszültségek is terhelték, amelyek a Dózsa-féle parasztfelkelésben csúcsosodtak ki. A Magyar Királyság sorsát azonban az 1526-os mohácsi vereség pecsételte meg.

A sorozat kötetei sok-sok látványos illusztrációval, részletes térképekkel, magyarázatokkal, tematikus egységekkel és idővonallal teszik szemléletessé az egyes korszakokat. 

https://www.libri.hu/konyv/a-keso-kozepkori-nagyhatalom-1301-1526.html

Tovább...
2021. október 23. 17:06

Az Árpád-ház évszázadai 1038-1301 - Az első szent királytól az utolsó aranyágacskáig

Font Márta

Kossuth Kiadó

A Magyar História sorozat második kötete a Magyar Királyság első háromszáz évét öleli fel. Az Árpád-házi királyok korát bemutató történeti áttekintésben érzékeltesen rajzolódik ki az államalapítás időszakának konfliktusokkal terhes öröksége. A trónharcok árnyékában ugyanakkor egy katonailag és gazdaságilag is egyre stabilabb államalakulat jött létre a Kárpát-medencéban, amely számottevő katonai erejének és kiterjedt szövetségi hálójának köszönhetően politikai befolyását és területét is növelni tudta. A korszak végén bekövetkezett katasztrófa, a tatárjárás utáni évtizedek már a társadalom gyökeres átalakulását, a rendiség csíráinak megjelenését hozták. A sorozat kötetei sok-sok látványos illusztrációval, részletes térképekkel, magyarázatokkal, tematikus egységekkel és idővonallal teszik szemléletessé az egyes korszakokat. 

https://www.libri.hu/konyv/az-arpad-haz-evszazadai-1038-1301.html
Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 november
H K SZ CS P SZ V
- - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-12-04