Hírek, információk

2017. október 17. 09:53

Alkotó gyermekbiblia

Michael Landgraf, szerző

Calwer Verlag

Bibliai történetek tanításához új módszert kitalálni nem könnyű. Sok jó és kevésbé alkalmas módszert fejlesztettek már ki, amelyeket hosszabb-rövidebb ideig alkalmaztak is a katekézisben. Napjainkban a szakmai útkeresés ökumenikus törekvés, a történelmi egyházak szakemberei által összeállított módszertani anyagok kölcsönös érdeklődésre tarthatnak számot.

Michael Landgraf Alkotó gyermekbibliáját nagy örömmel adjuk a magyar családok, katekéták, hittanárok és gyerekek kezébe. A világ számos országában jelent meg 2007 óta. Lefordították angol, francia, holland, norvég, portugál, orosz, lett és kirgiz nyelvekre.

A könyvet fellapozva, első pillantásra „csak üres lapokat” látunk, de alaposan megvizsgálva felfedezhetjük, hogy újszerű és eredeti megközelítési módja mennyi lehetőséget rejt magában.

 

A kötet mellé összeállított módszertani füzet számtalan ötletet kínál egyéni és közösségi munkához is.

Forrás: http://www.pphf.hu/item/371-megjelent-az-alkoto-gyermekbiblia-a-foiskola-gondozasaban

Tovább...
2017. október 17. 09:48

Pécs története

I. Az őskortól a püspökség alapításáig

Vonyó József, főszerkesztő

Kronosz Kiadó

A kötet, melyet a Tisztelt Olvasó kezében tart, egy két évtizede indult program végeredményének első darabja. 1992 áprilisában határozott Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs Története Alapítvány létesítéséről, amelynek fő feladatává tette a város történetét tudományos alapossággal, de közérthetően és reprezentatív formában bemutató nagymonográfia elkészítését. A szerkesztő bizottság irányításával 1993 óta folyó kutatómunka eredményeiről eddig 26 konferencia, a Tanulmányok Pécs történetéből c. sorozat húsz, és a Források Pécs történetéből négy kötete, továbbá más periodikákban megjelent tanulmányok, valamint egy sok ezer tételt tartalmazó bibliográfia révén tájékozódhattak az érdeklődők. A mintegy 420 előadás és több mint 6200 oldalnyi nyomtatott szöveg gazdag – de még korántsem teljes – tárháza a város történetéről szerezhető ismereteknek. A Pécs története I. Az őskortól a püspökség alapításáig című kötet szerzői – Visy Zsolt szerkesztő irányításával – arra vállalkoztak, hogy bemutassák a mai értelemben vett Pécs városának természeti környezetét és előtörténetét. Utóbbi fejezetekből megismerhetjük a térség bronzkori társadalmait, Sopianae településtörténetét, temetkezési szokásait és ókeresztény temetőjét, a római kor utáni népvándorlás eseményeit, az avar kor hatásait és a honfoglalást követően a magyar lakosság megtelepedését. A szerzők széles összefüggésben – az egyes korszakok sajátosságaitól függően – a megyei, a dunántúli vagy éppen a Kárpát-medence egész területén zajló folyamatokkal összevetve mutatják be a mai Pécs területének sajátos, illetve más territóriumokkal azonos fejlődését. Az új tudományos eredményeket is hasznosító, részben eltérő álláspontokat is megjelenítő, de egyben a széles olvasóközönségnek is szóló könyv szövegét gazdag színes melléklet – 40 térkép, 30 diagram 180 tárgy- és épületfotó – teszi szemléletessé, a szellemi értékek mellett esztétikai élményben is részesítve az olvasót.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=13&Itemid=0 

Tovább...
2017. október 17. 09:44

Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon

1270 K. - 1530 K.

Marie-Madeleine de Cevins, szerző

A konfraternitás nehezen megfogható tárgy, amely valahol felúton helyezkedik el az üdvözülést elősegítő közvetítői szerep, az elhunytakról történtő kegyes megemlékezés és a koldulórendekhez kapcsolódó kegyes társulatok között. A középkori ferencesek, domonkosok, ágostonos remeték és kármeliták szinte akadálytalan bejutást ígértek konfrátereiknek a Paradicsomba, és ezzel a konfraternitás olyan eszközzé vált, mint a búcsú a püspökök és a pápaság kezében; a hívők számára pedig olyan vágyott állapottá, amelyért akár pénzt is hajlandók voltak áldozni.

 

A téma korábban a kutatás mostohagyermeke volt, amelyről nem született átfogó jellegű feldolgozás. A szerző azonban ezen művében a vallási élet e fontos csatornáját számos aspektusból vizsgálja, illetve elhelyezi azt a koldulórendek, a kegyes társulati mozgalom és a késő középkori kegyesség történetében, figyelembe véve a magyarországi speciális körülményeket és a kivételesen homogén magyarországi forrásadottságokat.

 

 

Forrás: https://szerzetes.hypotheses.org/461

Tovább...
2017. október 17. 09:41

Az Ószövetség története

Cziglányi Zsolt, szerző

PPHF

A Biblia háromnegyedét kitevő Ószövetség még a Szentírás rendszeres olvasói számára is rejt ismeretlen területeket. Ezek felfedezésére, bebarangolására hív ez a kézikönyv. Olvasmányosan beszéli el az Ószövetség eredetét, történeti hátterét; közérthetően tolmácsolja a bibliakutatás tudományos eredményeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.pphf.hu/kiadvanyaink/konyvek/item/358-cziglanyi-zsolt-az-oszoevetseg-toertenete

Tovább...
2017. október 17. 09:39

Remény a reménytelenségben

Főpásztorok a kelet-közép-európai diktatúrákban

Soós Károly - Zombori István, szerkesztők

Sigillm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/molnar_antal.remeny-a-remenytelensegben.html?utm_source=facebook&utm_medium=olvastam&utm_campaign=facebook

Tovább...
2017. október 17. 09:36

Rekatolizáció és barokk áhítat

Szelestei N. László, szerző

Az utóbbi évtizedben Magyarországon is örvendetesen megszaporodtak az egyház- és lelkiségtörténettel kapcsolatos kutatások. Ehhez a témakörhöz kapcsolódva állítottam össze ezt a kötetet könyvtárosi és egyetemi oktatói munkám során e témakörben keletkezett tanulmányaimból. A tanulmányok egy része a magyar nyelvű liturgikus és liturgián kívüli áhítati szövegek folyamatát igyekszik megragadni. A folyamat gyökerei vallási gyakorlatokban rögzültek mélyre, a népi emlékezet máig őrzi azokat, az egyházi év menetét követve újra és újra elhangzanak egyén és közösség ajkán. A magyar irodalomtörténet-írás ezt az egymásba fonódó vallásos irodalmi vonulatot a 18. századtól figyelmen kívül hagyta, mert tartalma, hagyományőrző volta miatt nem illett a leíró irodalomtörténetek fejlődéstörténeti koncepciójába. Izgalmas feladat a kitagadott, mégis máig szakadatlanul funkcionáló irodalmi áradat forrásvidékeit bejárni, létezési formáira és elterjedtségére rálelni, összefüggéseit felismerni, annak helyét kijelölni a leíró irodalomtörténetben.

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=114579&type=22

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 október
H K SZ CS P SZ V
- - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-11-19