Hírek, információk

2016. július 25. 10:07

History of the Polish-Lithuanian Commonwealth

State - Society - Culture

Urszula Augustyinak, author

Peter Lang Publisher

The book presents an outline of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 18th century and offers a view of the realities of political life, organization of the judiciary, the economy, coexistence of different ethnic groups and religions, high and popular culture and achievements of art. While the federal character of the state and multicultural society is often overlooked in the synthesis of this period, the creation of civil society in the Polish-Lithuanian Commonwealth, and the cultural heritage was the joint achievement of its residents, regardless of their state and ethnic divisions.

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.peterlang.com/view/product/17039

Tovább...
2016. július 22. 11:43

Szent Márton és Pannónia - Kereszténység a római világ határán

Tóth Endre - Vida Tivadar - Takács Imre, szerkesztők

Pannonhalmi Főapátság

Páratlan régészeti kiállítás nyílt a Szent Márton-év keretében Pannonhalmán és Szombathelyen. A híres régészeti leleteket és számos aranytárgyat, köztük a Nagyszentmiklósi kincs egy darabját is felvonultató tárlat Szent Márton szülőföldjének, Pannóniának közel öt évszázadát mutatja be, betekintést enged a kereszténység e térségen belüli elterjedésébe. Ebben az összefoglaló formában most először tekintheti meg a nagyközönség a korszak nemzetközi jelentőségű kulturális és művészeti értékeit.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://apatsagitermekek.hu/termek/szent-marton-es-pannonia.html

Tovább...
2016. július 22. 11:40

La Bisanzio dei Lumi - L'Impero bizantino nella cultura francese e italiana da Luigi XVI alla Rivoluzione

Elisa Bianco, author

Peter Land Verlag

Un tissu de révoltes, de séditions et de perfidies». È forse questa l’immagine dell’Impero bizantino che, uscita dalla penna di Montesquieu nel 1734, in quella riflessione sulla caducità degli imperi – quello romano soprattutto – pubblicata col titolo di Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ha avuto maggior seguito presso i posteri. Emblema delle posizioni illuministiche in materia bizantina essa è stata estesa a tutto il Settecento che, di conseguenza, è diventato il secolo «anti-bizantino» per eccellenza. E dopo Montesquieu Voltaire che, nel 1768, ne Le pyrrhonisme de l’histoire, definì la storia bizantina «l’opprobre de l’esprit humain, comme l’empire grec était l’opprobre de la terre», o ancora, a fine secolo, Edward Gibbon che dalle pagine del Decline and Fall la dichiarava un «tedious and uniform tale of weakness and misery». Ma è veramente tutta l’età dei Lumi un unico attacco compatto a Bisanzio, alle sue manifestazioni politiche, religiose, intellettuali? Come questo volume desidera evidenziare, il panorama appare più complesso e articolato presentando sfumature che smentiscono un quadro omogeneo e uniforme.

Forrás: https://www.peterlang.com/view/product/45631?format=EPUB

Tovább...
2016. július 19. 08:20

Barth Handbuch 

herausgegeben von Michael Beintker

Mohr Siebeck, Tübingen 

 

Karl Barth (1886–1968) war einer der großen prägenden Theologen des 20. Jahrhunderts. Mit seinen theologischen Arbeiten erreichte er weltweiten Einfluss. Nach dem Ersten Weltkrieg formierte sich mit der von ihm inspirierten »dialektischen Theologie« die damals bedeutendste Aufbruchsbewegung der evangelischen Theologie. Sein Denken erlangte in den dramatischen Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Nationalsozialismus kirchenpolitische Orientierungskraft von historischer Dimension. Als theologischer Lehrer der evangelischen Kirche hat Barth in seiner Kirchlichen Dogmatik zentrale Grundeinsichten der reformatorischen Theologie aufgenommen und weiterentwickelt. Er muss als ein problemsensibler theologischer Autor gelesen werden, der sich den Herausforderungen der Moderne nicht verweigerte, sondern sich in einem häufig unterschätzten Ausmaß auf ihre Herausforderungen eingelassen hat.

 

In der Reihe der Theologen Handbücher bietet das Karl Barth Handbuch übersichtliche und instruktive Zugänge zur Biografie, zur Werk- und Wirkungsgeschichte und zu den profilbildenden theologischen Entscheidungen und Themen im Denken dieses großen Theologen. Es wendet sich in gleicher Weise an allgemein Interessierte und an Fachleute. Die einzelnen Artikel können sowohl als Hinführung als auch als Bündelung und Fokussierung gelesen werden. Das Barth Handbuch ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden, der sich mit dem Werk Karl Barths und seiner Interpretation beschäftigt.

 

Forrás: https://www.mohr.de/buch/barth-handbuch-9783161500763

Tovább...
2016. július 15. 11:17

A görög betegségek orvoslása III.

Küroszi Theodórétosz, szerző

Pásztori-Kupán IStván, fordító

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hatvani István Teológiai Kutatóközpontja és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közös kiadása

Küroszi Theodórétosz A görög betegségek orvoslása című munkájának befejező kötetébenA törvényekről szóló kilencedik fejezetet nemcsak a teológusok, hanem a jogtudomány iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. Szerzőnk meglepő éleslátással világít rá a polgári törvények viszonylagosságára, a keresztyénüldözések következményeire, a fiatalok nevelésének módozataira, a család, az élet tiszteletének kérdéseire, amelyek művét gyakran eredeti módon teszik időszerűvé.

A tizedik fejezet Az igaz és a hamis jóslatok, ti. az ihletett próféciák, illetve a jövendővel történő zsonglőrködések között feszülő ellentétek kérdéskörét feszegeti. A Püthiákhoz hasonló „ámítás-műhelyek” mindig is komoly jövedelemforrást jelentettek a műfaj rutinos művelői számára.

A tizenegyedik fejezet A végcélról és az ítéletről szól. A világ működésének, cél jának és értelmének kutatása szervesen egybefonódik a filozófiai és vallásos gondolkodás egyéb témáival. Az élet céljaként az Istenhez való hasonulást a filozófusok is fontos tételként kezelik. Ehhez kapcsolódik a boldogság miben létének meghatározási kísérlete.

 

Az utolsó, tizenkettedik fejezet A gyakorlati erénnyel foglalkozik. Itt derül ki, hogy Theodórétosz nem puszta teoretikusa a teológiának és a filozófiának, hanem gyakorló lelkipásztor. Tapasztalatból tudja, hogy az erény értékét annak gyakorlati alkalmazása adja meg. Az elméleti erény önmagában nem érték: ezért kell közelebb hozni az élet hétköznapi valóságához, ahol az ítéletalkotásban megnyilvánuló méltányosság és belátás, a természet esendőségének figyelembe vétele, a kísértésekkel való szembenézés, illetve a mindeneket felülmúló szeretet teszi teljesebbé azt a képet, amellyel az egyén és a közösség élete során folyamatosan megoldandó feladványként találkozunk.

Forrás: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/publikacio/8068

Tovább...
2016. július 15. 11:14

A görög betegségek orvoslása II.

Küroszi Theodórétosz, szerző

Pásztori-Kupán István, fordító

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hatvani István Teológiai Kutatóközpontja 

Küroszi Theodórétosz A görög betegségek orvoslása című munkájának jelen kötete újabb négy fejezetben mutatja be a keresztyén teológiának az ókori görög filozófiával és vallással folytatott párbeszédét. Szerzőnk Az ember természetéről szóló V. fejezetben a keresztyén teológiai és a filozófiai antropológia hasonlóságairól és különbözőségeiről értekezik. Betekintést nyerhetünk az akarat szabadsága, a felelősség és a szükségszerűség közötti össze-függések, valamint a lélek eredetének és mibenlétének rejtelmeibe.

Theodórétosz tíz szónoklatból álló külön munkát szentelt a gondviselés bemutatásának. Célközönsége minden valószínűség szerint megegyezett A görög betegségeket hallgató antiochiai művelt világi réteg tagjaival. Jelen mű hatodik fejezete tartalmazza ugyanazokat az alapgondolatokat, amelyek A gondviselésről címet viselő beszédgyűjteményben is megtalálhatók. Szerzőnk vitába száll a gondviselés létezését tagadó filozófiai irányzatokkal, fejtegeti a jövendölés és beteljesedés közötti összefüggéseket, továbbá kiváló szónoki tehetséggel érvel az isteni terv és cselekedet hatékonysága mellett.

A hetedik fejezet Az áldozatokról szól. Itt nyilván felbukkannak a politeizmusból következő áldozatok elleni bibliai, teológiai, sőt a filozófusoktól kölcsönzött érvek. Az érdekes gondolatmeneteken és az ismert toposzok felvillantásán túl a szerző eszmefuttatását sajátos képek, példák és hasonlatok teszik izgalmassá és szemléletessé.

 

A vértanúk tiszteletének szentelt nyolcadik könyv az ókeresztyén kor hitbeli példaképeinek fontosságáról és kiválasztásáról, az ereklyék elterjedéséről és használatáról, és talán nem utolsósorban a közbenjárás gondolatáról árul el érdekes részleteket. A fejezet az alázatosságban megnyilvánuló hatalom és az erőtlenségben diadalra jutó isteni erő valóságának dokumentuma.

Forrás: http://proteo.cj.edu.ro/hu/publikacio/7422

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitvatartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk nyitvatartási ideje 2014. szeptember 22-től megváltozik:
hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között tartunk nyitva!
Levelezős konzultációs napokon marad a 16.00 -18.00 óra közötti nyitva tartás.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2016 július
H K SZ CS P SZ V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2016-08-27