Hírek, információk

2018. október 16. 09:42

Byzantine Art and Renaissance Europe

Angeliki Lymberopoulou - Rembrandt Duits, editors

Routlegde 

Byzantine Art and Renaissance Europe discusses the cultural and artistic interaction between the Byzantine east and western Europe, from the sack of Constantinople by the Fourth Crusade in 1204 to the flourishing of post-Byzantine artistic workshops on Venetian Crete during the fifteenth and sixteenth centuries and the formation of icon collections in Renaissance Italy. The contributors examine the routes by which artistic interaction may have taken place, and explore the reception of Byzantine art in western Europe, analysing why artists and patrons were interested in ideas from the other side of the cultural and religious divide. In the first chapter, Lyn Rodley outlines the development of Byzantine art in the Palaiologan era and its relations with western culture.

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.routledge.com/products/isbn/9781409420385

Tovább...
2018. október 12. 13:15

Népünk ünnepei

Bálint Sándor, szerző

Szent István Társulat

A MAGYAR VALLÁSOS NÉPRAJZ HA NEM is ismeretlen, de még meglehetősen járatlan területe mind a néprajzi, mind pedig az egyházi tudománynak. A gyűjtés és adatközlés munkája sem igen indult meg, a monografikus feldolgozástól még messzebb vagyunk. Csak mellékesen, rokon kérdésekkel kapcsolatban esett róla itt-ott szó.

Mi mégis vállalkoztunk a vallásos népélet egyik részletének rendszerezésére. Munkánk a szintézis első magyar kísérlete, egyben a további szorgos kutatás kezdete szeretne lenni: tartalmazza a magyar vallásos néprajz elvi alapvetését, nyomban utána az esztendő megszenteléséről szól. Félreértések elkerülése végett meg kell mondanunk, hogy a kutatás jelen állapotában csak a katolikus, csak a magyar és csak a paraszt nép tanulmányozását érezzük feladatunknak. Természetesen alkalomadtán a középkori és középeurópai összefüggésekről, egyéb alkalmas utalásokról, továbbá a kálvinista kegyesség megnyilatkozásairól sem feledkezünk meg, ha föltett szándékunkat szolgálják.

Munkánk úttörő összefoglalás, az efféle vállalkozás minden hiányával és aránytalanságával. Jól tudjuk, hogy a komoly bírálat és kiegészítés csak javára válhatik. Ezen előszónak nem lehet feladata, hogy egyébként mindarra a haszonra rámutasson, ami a vallásos néprajz tüzetes tanulmányozásából egyrészt a tudománynak, tehát a tiszta elméletnek, másfelől a vallásos életnek, azaz a gyakorlatnak juthat.

Forrás: https://www.unitas.hu/sites/default/files/balint_sanador_nepunk_unnepei.pdf

Tovább...
2018. október 12. 12:56

Der Skandal

Der Skandale

Die geheime Geschichte des Christentums

Alle sprechen beschwörend vom christlichen Menschenbild, von christlichen Werten oder gar vom christlichen Abendland. Linke und Rechte, aber auch die politische Mitte werden feierlich, wenn es um das Christentum geht. Zugleich aber verbindet die Öffentlichkeit das Christentum mit Kreuzzügen, Hexenverfolgung und Inquisition und neuerdings mit dem Missbauchsskandal. Wie geht das zusammen? Was also ist wirklich dran an der Skandalgeschichte des Christentums, deren üppige filmische Inszenierungen nur so von Sperma, Blut und Gift triefen? Was sagt die neuste Forschung dazu? Taugt das Christentum noch als geistiges Fundament Europas oder bleibt nur der Euro und der Binnenmarkt? Das muss auch Atheisten interessieren, die wie Jürgen Habermas händeringend nach „rettenden Übersetzungen der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gottebenbildlichkeit des Menschen“ suchen.

Unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Arnold Angenendt erzählt Manfred Lütz die spannende Geschichte des Christentums, wie sie nach Erkenntnissen der neusten Forschung wirklich war. Machen Sie sich auf spektakuläre Überraschungen gefasst. Ein Aufklärungsbuch für jeden, der die geistigen Wurzeln Europas verstehen will, ein einzigartiges Bildungserlebnis, erzählt wie ein Krimi.

Forrás: https://www.herder.de/religion-spiritualitaet-shop/der-skandal-der-skandale-gebundene-ausgabe/c-38/p-12550/

Tovább...
2018. október 8. 11:02

"Emberi hajlékot a putrik helyett!"

Roma élet képekben az 1950-es években

Fotóalbum

a kötetet összeállította: Nagy Pál

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 

 

E hiánypótló, tudományos igénnyel elkészített munka komoly bizonyítékkal szolgál arra a tényre, hogy a cigányság történelme a magyar történelem és kultúra elidegeníthetetlen része. A cigány közösségek legtöbbje más népekkel közös hazán osztozva, vagy számukra idegen kultúrájú országokban éltek és élnek ma is. Sokszor volt osztályrészük a mellőzöttség, az üldöztetés, a társadalomból való kizáródás. Így volt ez Magyarországon az 1950-es években is, amely időszakban a nemzetiséghez tartozás fogalma teljes egészében eltűnt, különösen érzékenyen érintve ezzel a cigányságot.

Az értékalapú ismeretszerzés, tájékozódás a cigányság történetével kapcsolatban is kiemelten fontos. Rajtunk is múlik – legyünk tudományos kutatók vagy érdeklődő olvasók, pedagógusok vagy diákok, szülők vagy gyermekek –, hogy a világot egy olyan hellyé tegyük, ahol a nemzetiségi identitás, öntudat az önismerettel együtt folyamatosan erősödik az elmében és a szívben egyaránt.

Forrás: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Emberi_hajlekot.pdf

 

Tovább...
2018. október 8. 10:59

Történetkönyv

A nyíregyházi evangélikus gyülekezet története

1753-1855

Kujbusné Mecsei Éva, szerkesztő

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa

A Történetkönyvben a szerzők a gyülekezet első évszázadát rögzítik. 1855-ben azonban

a krónikaírás befejeződött. Szerzői megöregedtek, meghaltak. Betelt a könyv is, ez azonban

nem zárta volna ki a folytatás lehetőségét! A kötetet tájékoztató jellegű korabeli tartalommutató zárja.

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Teljes_T%C3%B6rt%C3%A9netk%C3%B6nyv.pdf

 

 

Tovább...
2018. október 8. 10:54

Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései

1830-1849

Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, szerkesztők

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közös kiadványa

A megyei és városi közélettel kapcsolatban Susztek csak a tisztújító és követválasztó gyűléseket,

valamint az építkezéseket tartja említésre méltónak. Gazdaság iránti fogékonyságát mutatja,

hogy évente többször feljegyzi a termények árváltozásait, a szüretek alakulását.

Magánéletének gondjait, örömeit nem osztotta meg. Naplója nem beszélgetőtárs, mint a korszakban

oly sokaknak, hanem inkább kalendárium, amely az események, tények feljegyzésére

szolgált, ezáltal új színekkel gyarapítja Nyíregyháza történetét.

Hogy ez a napló közkinccsé válhat, az a már elhunyt dr. Bakonyi Gézának köszönhető, aki

1953–54-ben a nyíregyházi városi tanácson dolgozott. Akkoriban szüntették meg az intézmény

könyvtárát, és egy stráfszekérre ömlesztve vitték el a könyveket. Az udvaron az egyik kötet lecsúszott

a sárba, és az arra járó Bakonyi Géza fölvette. Nem a ki tudja hová menő szekérre dobta

vissza, hanem megtartotta és 1998-ban kölcsönadta a forrásközlés elkészítéséhez. Bízunk benne,

 

hogy az örökösök hozzá hasonlóan becsben tartják a múltunk eme unikális emlékét.

Forrás: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/SUSZTEK_NYOMDA_VEGLEGES.pdf

 

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 október
H K SZ CS P SZ V
- - - 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-11-17