Hírek, információk

2020. május 26. 08:30

A Theory of Virtue

 

Excellence in Being for the Good

Robert Merrihew Adams, author

Oxfors University Press

The distinguished philosopher Robert M. Adams presents a major work on virtue, which is once again a central topic in ethical thought. A Theory of Virtue is a systematic, comprehensive framework for thinking about the moral evaluation of character. Many recent attempts to stake out a place in moral philosophy for this concern define virtue in terms of its benefits for the virtuous person or for human society more generally. In Part One of this book Adams presents and defends a conception of virtue as intrinsic excellence of character, worth prizing for its own sake and not only for its benefits. In the other two parts he addresses two challenges to the ancient idea of excellence of character.

 

 

 

 

Forrás: https://global.oup.com/academic/product/a-theory-of-virtue-9780199552252?q=A%20theory%20of%20virtue&lang=en&cc=hu#

 

Tovább...
2020. május 21. 09:12

Metaphysics as a personal adventure

Christos Yannaris in conversation with Norman Russell

St. Vladimir's Seminary Press

Christos Yannaras remains one of the most fascinating voices in the Orthodox world. His theology is drawn less from books, than from encounters, experiences, the fate of Greece and of the world. All this is explored in an immensely engaging conversation with his principal translator, Norman Russell. An indispensible introduction to the range and depth of Yannaras’ thought.

 

—Andrew Louth, Professor Emeritus of Patristic & Byzantine Studies, Durham

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://svspress.com/metaphysics-as-a-personal-adventure

 

 

Tovább...
2020. május 14. 13:19

A liturgiatudomány kézikönyve

Dr. Pákozdi István (szerk.) - Somorjai Ádám (szerk.)

Szent István Társulat

 

Egy eredetileg 1998-ban, öt kötetben olaszul megjelent, igen terjedelmes és összefoglaló mű egykötetbe szerkesztett magyar változata. A bőséges válogatás bemutatja a keleti és nyugati rítusokat, a liturgia kapcsolatát a Bibliával, ismerteti a keleti (szír, kopt, örmény, bizánci stb.) és a nem római nyugati (latin, ambrozián, gall, hispán) liturgiák történetét. Megismerhetjük a liturgikus iratokat az első négy századból, a bizánci és a nem római nyugati liturgikus könyveket, szól a liturgia teológiájáról, valamint a liturgia és szimbólum, liturgia és lelkiség, liturgia és lelkipásztorkodás kapcsolatáról. Ismerteti az eucharisztikus ünneplés nyugati történetét, valamint a bizánci és a római rítust. Bepillanthatunk a templomszentelés rítusába és rövid összefoglalást olvashatunk a liturgikus építészetről. Ajánljuk e különleges kötetet a liturgia tanárainak, művelőinek és mindenkinek, aki a liturgia, az Istennek szentelt szent cselekmény iránt érdeklődik.


Forrás: https://www.szitkonyvek.hu/termek/6055

Tovább...
2020. május 14. 13:13

Szívünk mélyéből

Papságról, cölibátusról és a Katolikus Egyház válságáról

Sarah, Robert - XVI. Benedek pápa, authors

Szent István Társulat


2019 nyarának végén XVI. Benedek és Sarah bíboros írásokat, gondolatokat és javaslatokat osztottak meg egymással. Találkozásaik célja az volt, hogy a lehető legnagyobb világossággal állítsák elénk a katolikus papság, ezen belül a cölibátus lényegét.

 

„Ezekben a hónapokban a világ egy különös médiaszinódus által keltett zajtól visszhangzott – írja Sarah bíboros. – Ez a médiaszinódus rátette kezét az igazi szinódusra (2019 októberében tartott Szinódus). Ezért XVI. Benedekkel megosztottuk az ezzel kapcsolatos gondolatainkat és aggodalmainkat. Minden találkozás kölcsönösen megerősített és lecsendesített minket. A különböző utakon járó gondolataink arra ösztönöztek bennünket, hogy levelezzünk. Gondjaink hasonlósága és következtetéseink egy irányba mutatása miatt elhatároztuk, hogy munkánk és lelki barátságunk gyümölcsét Szent Ágoston példájára minden hívő számára elérhetővé tesszük. Testvéri szívvel ajánljuk föl tehát ezeket a gondolatokat Isten népének, és magától értetődően Ferenc pápának – a gyermeki engedelmesség szellemében.”

"Püspökként minden egyház gondját hordozzuk. Ezért a békesség és az egység utáni nagy vágyakozással minden püspöktestvérünknek, minden papnak és az egész világon bárhol élő hívőnek felajánljuk közös gondolkodásunk gyümölcsét. Szeretnénk távol lenni mindattól, ami kikezdhetné az Egyház egységét. A személyes veszekedések, a politikai manőverezések, hatalmi játszmák, ideológiai manipulációk, keserűséggel teljes kritikák – mindez az ördögnek, a hazugság atyjának a játéka. Egyedül az Egyház iránti szeretetünk miatt határoztuk el, hogy tollat ragadunk értetek." Robert Sarah - XVI. Benedek

 

Forrás: https://www.szitkonyvek.hu/termek/6054

Tovább...
2020. május 12. 09:08

A Greek Thomist

Providence in Gennadios Scholarios

Matthew C. Briel, author

University of Notre Dame Press

Matthew Briel examines for the first time the appropriation and modification of Thomas Aquinas's understanding of providence by a fifteenth-century Greek Orthodox theologian, Gennadios Scholarios. Briel investigates the intersection of Aquinas's theology, the legacy of Greek patristic and later theological traditions, and the use of Aristotle's philosophy by Latin and Greek Christian thinkers in the thirteenth to fifteenth centuries. The broader aim of the book is to reconsider our current understanding of later Byzantine theology by reconfiguring the construction of what constitutes "orthodoxy" within a pro- or anti-Western paradigm. The fruit of this appropriation of Aquinas enriches extant sources for historical and contemporary assessments of Orthodox theology. Moreover, Scholarios's grafting of Thomas onto the later Greek theological tradition changes the account of grace and freedom in Thomistic moral theology. The particular kind of Thomism that Scholarios develops avoids the later vexing issues in the West of the de auxiliis controversy by replacing the Augustinian theology of grace with the highly developed Greek theological concept of synergy.

Forrás: https://www.bookdepository.com/es/Greek-Thomist-Matthew-C-Briel/9780268107499

Tovább...
2020. május 5. 10:43

Szláv törekvések és a magyar elem

Szokolay István, szerző

Nyomtatott Kozma Vazulnál

 

A’ jelen lapok feladata leend: megújítani emlékét azon veszélynek, melly talán legnagyobbika mind azoknak, mellyek a’ polgárisodást és szabadságot érhetik. Annyira terjedt már az emberiség ezen legszentebb kincseinek szeretete részint gyakorlatban, részint a’ kebel magasztos vágyaiban, mikép maga azon gondolat és lehetőség, hogy azokat korlátozás, vagy megsemmisítés fenyegeti; elegendő a’ fájdalom legkeserűbb érzetét, és az aggodalmak legnagyobbikát előidézni. De bár milly szomorú és sajnos is barbár kezeket emelkedni látni a’ legszentebb ügy és legszentebb jogok ellenében – nem lehet tagadnunk, mikép ezen veszély tettleg létezik, és igen közelről fenyeget benünket. ‘S ezen veszély nem más, mint a’ szláv-mu s z k a t ö r e k v é s e k .

 

Forrás: a könyv előszava

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2020 május
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2020-05-31