Hírek, információk

2017. szeptember 10. 12:56

Nevelés - Pszichológia - Kultúra

Vajda Zsuzsanna, szerző

Dinasztia Kiadó

A ​szerző könyve előszavában legfőbb célkitűzését abban jelöli meg, hogy „minél több oldalról mutassa be a nevelést és a hozzá kapcsolódó feltételeket”. Így az olvasó a szűken vett neveléslélektani, pszichológiai anyag mellett a kultúrantropológia, a szociológia, a pszichopatológia tárgykörébe tartozó problémákkal és tárgyalási móddal is találkozik. Már a könyv tartalmának első áttekintésekor feltűnik, hogy ebben a munkában – ellentétben a nevelésről szóló művek többségével – lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a családi nevelés, mint az iskolai. ; A család és a nevelés változásai az időben című első fejezet ízelítőt ad a gyermeknevelés történetéből a korai kereszténységtől az újkoron át napjainkig. Századunk második felének korántsem pozitív tendenciáit gazdag szakirodalmi háttér ismeretében vizsgálva megállapítja: „Nem sok jel mutat arra, hogy a gyermekek beilleszkedési, felnőtté válási folyamata könnyebbé, zökkenőmentesebbé vált, hogy boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak volnának a gyermekek.” A második fejezet behatóan elemzi a nevelést meghatározó körülményeket: a természet és környezet, a fejlődési szakaszok, az ellenállóképesség, valamint a család mint az elsődleges környezet sajátosságait. A normaátadás és nevelés című rész vázolja a normák és szabályok eredetét, az értékek és a nevelés összefüggését, a normaátadás mechanizmusát, valamint a különböző nevelési stílusokat. A könyv negyedik fejezetében a szerző nemcsak az iskolát, hanem a televíziót is mint nevelési intézményt veszi számba. Az ötödik – s egyben utolsó – rész a nevelési problémákat taglalja, részletesen vizsgálva a magatartási és beilleszkedési zavarokat, valamint a gyermekek életében jelentkező válsághelyzeteket. ; A felhasznált szakirodalom terjedelmes jegyzékével záruló kötetet – a szerzőnek az előszóban megfogalmazott reményei szerint – „jól használhatják mindazok, akik hivatásszerűen készülnek foglalkozni a neveléssel, de talán azoknak az érdeklődését is kivívja, akik művelt emberként igyekeznek tájékozódni a nevelés örök és mindenki számára egyszersmind személyes problémájáról.”

Forrás: https://moly.hu/konyvek/vajda-zsuzsanna-neveles-pszichologia-kultura

Tovább...
2017. szeptember 10. 12:54

Genealógia 1

A történelem segédtudományai 1.

Kollega Tarsoly István - Kovács Eleonóra - Pandula Attila - Vitek Gábor, szerkesztők

Tarsoly Kiadó

Kollega Tarsoly István és Pandula Attila egy új könyvsorozatot indított útjára, amely a történelem segédtudományait veszi sorra. Első kötete a segédtudományok közül a legismertebbet és legnépszerűbbet, a genealógiát tárgyalja, a nagyobb egyházak levéltári gyűjteményeire, a Magyar Országos Levéltár, s az önkormányzati levéltárak anyagaira koncentrálva mutatja be a családtörténet kutatásának módszertanát, legfontosabb forrásbázisait, s az azokat őrző intézményeket. Ami az egyházi levéltárakat illeti: a római katolikus egyházi levéltárak által nyújtott kutatási lehetőségeket Lakatos Andor, a református egyházi levéltárakban lévő genealógiai forrásokat Szabadi István tekintette át. Az evangélikus egyház levéltárai forrásairól Kovács Eleonóra, az Evangélikus Országos Levéltárról Czenthe Miklós számolt be. A mormon egyház világszintű mikrofilmezési és digitalizálási programját Botlik József ismertette.

 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/kollega-tarsoly-istvan-kovacs-eleonora-pandula-attila-vitek-gabor-genealogia-1

Tovább...
2017. szeptember 10. 12:51

A keleti szerzetesek szabályai

Johannes Cassianus, szerző

Pannonhalma-Tihany, 1999

Johannes ​Cassianus (kb. 360-435) szerzetesatya számos utazást követően, Marsilia (Marseille) közelében, Lerinsben két kolostort alapított. Szerzetesei számára két műben foglalta össze tanítását.

A De Institutis coenobiorum 12 könyve 419-426 között keletkezett. Az első négy könyvben a palesztínai és az egyiptomi szerzetesi szokásokat írja le, a további nyolc könyvben pedig Evagriosz Pontikosz nyomán a nyolc főbűnt, ill. azok leküzdésének módjait tárgyalja.

Johannes Cassianus írásai alapművekké váltak a szerzetesirodalomban, Szent Benedek atyánk regulájának utolsó fejezetében „ajánlott olvasmányként” írja elő.

Simon Árkád OSB akkor fordította e klasszikus műveket, amikor a legcsekélyebb kilátás sem lehetett arra, hogy munkája nyomdafestéket láthat. A sztálinizmus éveiben, a gYőri Bencés Gimnázium magyar-latin szakos tanáraként, saját magának, de bizonyára egy jobb kor reményében másoknak is fordított.

 

Szeretettel ajánljuk mindenkinek, akit közelebbről érint a szerzetesség teológiája, lelkisége.

Forrás: https://moly.hu/konyvek/johannes-cassianus-a-keleti-szerzetesek-szabalyai-de-institutis-coenobiorum

Tovább...
2017. szeptember 9. 08:52

Deaconesses, the ordination of woman and orthodox theology

Petros Vassiliadis - Niki Papageorgiou - Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi, editors

Cambridge Scholars Publishing

This collection of essays highlights the thorny and divisive issue of the admission of women into the sacramental diaconal priesthood of the Christian Church from the Orthodox theological perspective. The contributions here stem from scientific papers presented at an international conference titled “Deaconesses, Ordination of Women and Orthodox Theology”, organized in Thessaloniki, Greece, in 2015 by the Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies (CEMES). They cover almost all the fields of biblical, liturgical, patristic, systematic, canonical, and historical theology. The volume’s main focus is the ancient order of deaconesses, in connection with the overall issue of the ordination of women. Although most papers address the issues from an Orthodox perspective, their sober analysis can provide theological argumentation for the wider Christian community, both the Churches and Christian denominations that exclude women from the sacramental priesthood, and those that have already adopted their ordination.

 

Forrás: http://www.cambridgescholars.com/deaconesses-the-ordination-of-women-and-orthodox-theology

Tovább...
2017. szeptember 9. 08:50

Deaconesses

An historical study

Aimé Georges Martimort, author

Ignatius Press

Since the 17th century the history of deaconesses in the Church has been the subject of numerous monographs. What is most evident about the history of deaconesses, however, is how complex the whole subject is. In this exhaustive and thoroughly researched work, Martimort presents a very readable analysis that has become the standard study of the role of women deaconesses in the early Church. He presents in as complete and objective fashion as possible the history, who and what these deaconesses were and what their functions were.

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.ignatius.com/Products/DEAC-P/deaconesses.aspx

Tovább...
2017. augusztus 25. 10:45

The Ecumenical Patriarchate and Christian Unity

Thomas FitzGerald, author

Holy Cross Orthodox Press

Our Ecumenical Throne is fully aware of its historic heritage and of its responsibility, by the grace of God, to do whatever is possible, to serve the unity of the Church. This is why from the early beginning of this century, our Church undertook what has now become a well-known initiative. This initiative greatly contributed to the shaping of this exciting and dynamic phenomenon known as the Ecumenical Movement. It was the force of this dynamic phenomenon which impelled Christians to an exodus. This exodus began a journey leading Christians out of their self-sufficiency and isolation in search of each other. They were led by the Spirit of God, in a spirit of repentance, pardon, reconciliation, and Christian love.

 

 

 

 

 

Forrás: https://holycrossbookstore.com/products/the-ecumenical-patriarchate-and-christian-unity

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 szeptember
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-10-21