Hírek, információk

2018. augusztus 14. 10:46

The power of the word

in the worshiping Church

John BVreck, author

St Vladimir's Seminary Press

The importance of the "power of the Word" as the means by which the saving events of the past become "actualized" in each present moment within the life and experience of the Church is the focus of this book. In searching for a hermeneutic for exegesis and interpretation of the Scriptures in today's world, Breck turns to the patristic vision to recover the dynamic quality of the Word as the instrument of God's self-disclosure and self-communication.

 

It is within the liturgical context particularly that Fr Breck sees the corrective to the purely "verbal" understanding of the Word, restoring to the Word its dynamic quality and its revelatory and saving power as an instrument of the divine will. It is only within the Eucharistic community, as with the disciples at Emmaus, that one's eyes are opened to a true understanding and acceptance of the divine economy, to the perception of the full revelation of God through a personal and intimate communion in the divine gifts of Christ's Body and Blood. Only in the Sacrament is the Word transformed from a message about Jesus into a true participation in His divine life.

Forrás: https://www.svspress.com/power-of-the-word-the/

Tovább...
2018. augusztus 14. 08:14

Stages on Life's Way

Othodox thinking on bioethics

John and Lyn Breck, athors

St. Vladimir's Seminary Press

Taking the reader through the stages of life from conception to resurrection, the authors plumb the vital wisdom of the Christian tradition, coupled with pastoral training and an awareness of medical and scientific data, to address ethical and moral issues. Among the topics covered are marriage and sexuality, embryos and stem-cell research, newborns and disabilities, addictions and family systems, and end-of-life care.

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.svspress.com/stages-on-lifes-way-orthodox-thinking-on-bioethics/

Tovább...
2018. augusztus 12. 15:13

Cerkwie i Ikony

Lemkowszczyzny

Jaroslaw Giemza, author

Libra Press

Monumentalna, wyjątkowa, jedyna taka książka Jarosława Giemzy ,,Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny".

Autor książki to wybitny znawca ikon i architektury cerkiewnej, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, przewodnik beskidzki, autor wielu opracowań dotyczących sztuki cerkiewnej dawnej eparchii przemyskiej. W tej starannie wydanej publikacji zostały zaprezentowane rzadkie, często nieznane dotąd, ikony z terenów Łemkowszczyzny, w tym XV-wieczne ikony z cerkwi w Daliowej, Tyliczu czy Florynce ze zbiorów lwowskich. Publikacja składa się z czterech działów dotyczących kolejno: tradycji religijnej, architektury cerkiewnej, wyposażenia cerkiewnego i ikonografii. Pierwsza część książki poświęcona tradycji religijnej wprowadza czytelnika w świat cerkwi. Mówi o tym, że kształt świątyni – jej architekturę i wyposażenie, determinują wskazania o uniwersalnym charakterze, sformułowane na długo przed chrztem Rusi, których dotrzymywanie wcale nie musi stać w sprzeczności z pojawianiem się oryginalnych, właściwych poszczególnym regionom cech. Opowiada w jaki sposób lokalna Cerkiew, która na przestrzeni kilku stuleci zyskała własny koloryt, dochowuje wierności tradycji religijnej i podporządkowuje zasób stosowanych form plastycznych wymogom kultu. Aby było to możliwe, zarysowano tło historyczne oraz umieszczono w nim elementy sakralnego dziedzictwa. Autor jako część publikacji postanowił ująć opracowany redakcyjnie tekst swojego nauczyciela i mistrza śp. Jerzego Tura pt. ,,Architektura cerkiewna”. W oparciu o jego myśl i spostrzeżenia prowadzi swoje dociekania naukowe, uzupełnia je szkicami, sztychami i fotografiami archiwalnymi łemkowskich cerkwi.Budowlę, której wnętrze zdobią malowidła, wyposażoną w księgi, utensylia oraz inne ważne sprzęty ożywia i czyni Świątynią dopiero sprawowana w jej wnętrzu Liturgia, całe obrzędowe bogactwo i zgromadzeni na modlitwie wierni. Taka żywą cerkiew pokazana została w rozdziale trzecim. Ostatnia natomiast część poświęcona jest ikonografii, zostało w niej przedstawionych przeszło 250 stron wizerunków świętych z ikon z terenów Łemkowszczyzny. Nieocenionym źródłem do dziejów Łemkowszczyzny, jej poszczególnych parafii oraz badań nad kształtowaniem się i zróżnicowaniem języka pozostają liczne, często obszerne inskrypcje na obrazach, sprzętach cerkiewnych, elementach architektonicznych, nagrobkach, marginaliach ksiąg liturgicznych. Autor ,,Ikon i cerkwi Łemkowszczyzny” układa przed nami niesamowitą opowieść, dzięki odpowiedniemu aparatowi poznawczemu i rekwizytom w postaci znajomości języka staro-cerkiewno-słowiańskiego ale też symboliki biblijnej, odsłania tajemnice, które do tej pory były przed nami ukryte w mistyce cerkwi. Uzupełnieniem książki są też analizy, rysunki pomiarowe i dokumentacyjne, projekty, opracowania paleograficzne z tłumaczeniami z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, wykaz świąt cerkiewnych, cyrylicki zapis liczbowy, datowanie w kalendarzu juliańskim i gregoriańskim oraz rozdział o księgach cerkiewnych.

Forrás: http://www.libra.pl/produkt/cerkwie-i-ikony-lemkowszczyzny,149533.html#prettyPhoto

Tovább...
2018. augusztus 12. 15:10

Scripture in tradition

The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church

John Breck, author

St Vladimir's Seminary Press

The Eastern Church Fathers stressed that the Bible is not sui generisbut was born and shaped in a community of faith. They understood Scripture to be an essential element of Holy Tradition: the apostolic witness passed down and developed into the fundamental teachings of Orthodox Christianity.

This book offers a fresh look at the way Eastern patristic writers used Scripture in elaborating what would become the body of Orthodox doctrine. It begins with a discussion of the aims and methods of biblical interpretation as they were developed among the Greek Fathers. The second section introduces the reader to the ancient literary form known as chiasmusand shows how important a proper "chiastic" reading of the biblical text can be for revealing its "literal" meaning.

The final section takes up several crucial issues concerning the Orthodox doctrines of Christ and the Holy Spirit. Raising from a new perspective the divisive question of the filioque, it demonstrates the continuing relevance of the Nicene Creed for expressing the most basic and significant teachings of Orthodoxy: God as Trinity and God incarnate. These doctrines reflect as clearly as any others the way Scripture takes shape in Tradition, while it serves as the ground and measure of Tradition.

 

Forrás: https://www.svspress.com/scripture-in-tradition/

Tovább...
2018. augusztus 12. 15:07

Longing for God

Orthodox reflections on Bible, Ethics and Liturgy

John Breck, author

St Vladimir's Seminary Press

Christians, as a second-century anonymous epistle notes, "pass their days on earth, but are citizens of heaven." In this companion volume to God with Us: Critical Issues in Christian Life and Faith, Fr John Breck continues his exploration of the ethical and moral dilemmas facing believers who live in the flesh but not for the flesh.

His reflections, among others, include: Are the Stories of Jesus' Birth True?; Why Read the Church Fathers?; Maggie, Terri, and the Problem of Life-Support; Hurricanes and Hummingbirds; Poker, R.I.P.; The Gift of Silence; Prayer in the Spirit; What They Didn't Teach Me in Seminary; Church Billboard Slogans.

Throughout the book, a "holy eros," a longing for God, intersects the mundane and transfigures the ordinary, directing our gaze toward the Love we long to know beyond all else. Fr John refracts common perceptions--media messages, politically charged issues, and even religious suppositions-- through a lens that takes account of the crucified and risen Lord.

Forrás: https://www.svspress.com/products/Longing-for-God.html

Tovább...
2018. augusztus 6. 12:17

Chiesa di Chiese

L'ecclesiologia di Communione

Jean-Marie Tillard, author

Biblioteca di teologia contemporanea 59

Queriniana

Che cosa è la Chiesa? Prima del movimento ecumenico e del Vaticano II la risposta alla domanda era semplice: un grande tutto, diviso in parti e nel quale tutti gli impulsi venivano dal centro. è diventato chiaro che una simile visione non corrisponde a quella della più antica Tradizione sepolta nella memoria delle Chiese. La Chiesa di Dio è una 'comunione'. In conseguenza di questa natura costitutiva essa abbraccia tutto ciò che è, non soltanto la propria struttura (fatta di comunioni eucaristiche legate l'una all'altra), ma anche la propria fede. La fede oggi confessata non è altra cosa che la comunione a ciò che la comunità apostolica ha creduto e attestato del mistero dei Padri dell'Alleanza antica. Nella fede si legge in filigrana il cuore stesso della comunione «iam ab Abel justo», e ciò si intravvede fin nella tessitura dei Libri sacri. Ma in questa comunione ciascun gruppo, ciascuna tradizione, ciascuna epoca, lungi dall'essere assorbita in un tutto indistinto, conserva i propri tratti specifici, là ove essi non sono in contrasto con la Buona Notizia. Che cos'è la chiesa? La cattolicità della comunione. è su questa base, e su essa soltanto, che la ricerca ecumenica deve fondarsi se vuole avere successo.

Un'opera che fa data nella storia del movimento ecumenico.

Forrás: https://www.queriniana.it/libro/chiesa-di-chiese-1904

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 augusztus
H K SZ CS P SZ V
- - - - - 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-09-24