Hírek, információk

2020. július 28. 09:29

Besenyők, kunok, jászok

Pálóczi Horváth András, szerző

Corvina Kiadó

A X-XIII. században a nomád népek vándorlásának utolsó hullámai érték el az eurásziai steppvidék nyugati részét és a KÁrpát-medencét. A IX. század végéna  besenyők rendwezkedtek be a Volgától nyugatra, a XI. század közepén az úzok tűntek fel, majd nyomukban a kunok. A hatalmas kun-kipacs törzsszövetséget a XIII. század első felében a mongolok nagy nyugati hadjáraiati verték szét.

A felbomló nomád törzsszövetségek egyes töredékeit az ezredfordulón megszilárduló magyar állam több ízben is befogadta, letelepítette és belőlük szervezte a királyi hadseger nomád taktika szerint harcoló könnyűlovasságát.

 

 

 

 

 

Forrás: fülszöveg

Tovább...
2020. július 28. 09:27

Kunok és magyarok

Mándoky Kongur István, szerző

Molnár Kiadó

Új könyvsorozat indul ezennel útjára "Török-Magyar Könyvtár" címen. A törökség és magyarság kapcsolatai több mint ezer éves múltra tekintenek vissza, messzebbre, mint a Kárpát-medencei magyar államiság története. A honfoglalás előtti fél évezred során a török népek és nyelvek döntő módon járultak hozzá a IX. századi honfoglaló magyarság nyelvi, etnikai és kulturális képének kialakulásához, majd a besenyő, úz és kun támadások és bevándorlások révén ez a török hatás a következő századokban is folytatódott. Alighogy elültek a keletről érkező törökségi népvándorlási hullámok, a XV. századtól kezdve dél felől érte újabb török hatás a magyarságot: a Balkánon szélsebesen terjeszkedő új nagyhatalom, az oszmán-török birodalom rövidesen szembetalálta magát a középkori magyar állammal. E konfliktus során a magyar állam széthullott, és bekövetkezett történelmünk százötven éves török hódoltsági korszaka, mely csak a XVII. század végén ért véget. A "Török-Magyar Könyvtár" sorozat indításával több célt gondolunk szolgálni: ezek egyike a történelmi és irodalmi szempontból fontos török és perzsa nyelvű szövegek közreadása szakavatott magyar fordításban, kommentárok kíséretében; másika pedig a tudományos eredményeknek a magyar olvasóközönség szélesebb köreivel való megismertetése.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/mandoky_kongur_istvan.kunok-es-magyarok.html

Tovább...
2020. július 28. 09:26

A kunok Magyarországon

Bánkiné Molnár Erzsébet, szerző

Kapitális Nyomda

 

A kunok lovasnomád népe törzsszövetségben élt, amelynek magvát a qun nép alkotta.

A qun nép részben önként csatlakozott, részben meghódított törzsekkel gyarapodott a vándorlás során. Eredeti lakóhelyük a Hoangho folyó (Sárga folyó) mentén a mai Kína és Mongólia határvidékén volt.

A kitajok alapították meg a kínai birodalmat, s terjeszkedésük elől a kunoknak menekülniük kellett. A kitaj terjeszkedés indította el azt a népvándorlási folyamatot, amelyben egyre keletebbre haladva szövetséget kötöttek és egyesültek a sarikkal (a sárga ujgur törzsekkel) majd a kazahsztáni sztyeppéken a kipcsakokkal.

 

 

 

 

Forrás: https://www.antikvarium.hu/konyv/bankine-molnar-erzsebet-a-kunok-magyarorszagon-639955

 

Tovább...
2020. július 28. 09:22

Kun vezérek és leszármazottai Kelet-Európában

Szultan Talevics Katancsijev, szerző

Napkút Kiadó

Kunok, kipcsakok - a sztyeppe középkori történelmében kulcsszerepet játszó népesség családi kapcsolatai elevenednek meg e kötetben. Katancsijev Szultan Talevics észak-kaukázusi (azon belül is kabard-balkáriai) családtörténész ugyanis a XIII-XIV. századi kunok történelmi szerepét, etnikai és politikai folyamatait főleg a kun előkelők házassági kapcsolatai és későbbi családtörténetükön keresztül láttatja. A szerző maga is a Magyarországon 1241-ben meggyilkolt Kötöny kun vezér (kán) nemzetségének leszármazottja; azon a földön él, ahol Besse János, a híres magyar néprajzkutató utazó járt a XIX. század elején, hogy felkeresse őseink leszármazottait, általa feltételezett rokonainkat. A kunok jelentős része a XIII. században nemcsak Magyarországra települt be, hanem a Kaukázus északi előterébe és a Balkánra is jutott belőlük, sőt, az egykori orosz fejedelemségek - akikkel hosszú ideig hadakoztak - szintén befogadtak kunokat, akik előkelő családokba is beházasodtak. Kun volt például Alekszandr Jaroszlavics Nyevszkijnek, 1242-ben, a ,,Jégcsatában" a livóniai német lovagrend hadseregét leverő vezérnek az egyik nagyanyja, de családi kapcsolatok fűzték a kun fejedelmeket például Borisz Godunov cárhoz is. Minderről szinte semmit sem tud az érdeklődő magyar közvélemény. A szerző bőven értekezik könyvében az észak-kaukázusi családok és nemzetségek egymás közötti kapcsolatairól, jellegzetes családi szokásokról, amelyeket forráskutatásai és saját tapasztalatai révén ismertet, hiszen ő maga adatközlő is, nem csupán kutató. Ezekről a családi szálakról hazánkban még a szakirodalom is keveset tud.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/katancsijev_szultan_talevics.kun-vezerek-leszarmazottai-kelet-europaban-1.html

 

Tovább...
2020. július 24. 11:30

Hypatia of Alexandria

Dawn Lavalle Norman - Alex Petkas, editors

Mohr Siebeck Verlag

Sixteen hundred years after her death (d. 415 CE), the legacy of Hypatia of Alexandria's life, teaching, and especially her violent demise, continue to influence modern culture. Through a series of focused articles, this volume takes a fresh look at the most well-known ancient female philosopher under three aspects: first, through the evidence provided by her most famous pupil, Synesius of Cyrene; next, by placing her in her late antique cultural context, and, finally, through analysis of her reception both ancient and modern. Though the sources are meager, Hypatia's influence on her students and wider culture guaranteed that she remained an important figure throughout the centuries, albeit one ranging from chaste Neoplatonist to conniving witch. Along with its eleven new essays, this volume also includes a new translation of all the principal ancient sources touching on Hypatia.

 

 

 

Forrás: https://www.mohrsiebeck.com/en/book/hypatia-of-alexandria-9783161589546

Tovább...
2020. július 24. 09:06

Direttorio per la catechesi

Rino Fisichella, author

San Paolo Editoriale

 

A venticinque anni di distanza dall’ultima edizione, il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione presenta il nuovo Direttorio per la Catechesi. Un grande evento per la Chiesa, frutto di cinque anni di lavoro, con il contributo di oltre 80 esperti internazionali di catechesi.

Il Direttorio è il testo di riferimento ufficiale per l’attività catechetica di tutta la Chiesa cattolica.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.gruppoeditorialesanpaolo.it/area-stampa/2020/direttorio-per-la-catechesi

 

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 1. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 12:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2020 július
H K SZ CS P SZ V
- - - - - 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2020-08-10