Hírek, információk

2017. augusztus 25. 08:35

L'attenzione pastorale per i fedeli orientali

profili canonistici e sviluppi legislativi

Libreria Editrice Vaticana

La mobilità umana comporta nuovi problemi di tipo pastorale e giuridico, che riguardano l’educazione e la formazione cristiana, la vita religiosa della famiglia, i matrimoni misti tra cattolici di diverse Chiese sui iuris e tra cattolici e acattolici. S’impone l’urgenza di considerare le conseguenze della presenza sempre più consistente di fedeli cattolici orientali nelle diocesi latine, nonché della conservazione dei loro riti, intesi come patrimonio spirituale, teologico, liturgico e disciplinare. I Pastori della Chiesa latina a cui sono affidati i fedeli orientali sono invitati ad approfondire la propria conoscenza circa l’esistenza e il patrimonio (teologico, spirituale, liturgico e disciplinare) delle Chiese orientali cattoliche e sono chiamati a farsi promotori e difensori del diritto dei fedeli orientali a vivere e pregare secondo la tradizione ricevuta dai Padri nella propria Chiesa. Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio tenutasi nel XXV anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Roma, Sala San Pio X, 3 ottobre 2015).

 

 

Forrás: http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/libreriaeditricevaticana/it/novita-editoriali/l-attenzione-pastorale-per-i-fedeli-orientali.html

Tovább...
2017. augusztus 22. 12:44

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai domkumentumai

Váradi Natália, szerkesztő

Nyíregyháza

Váradi Natália Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai c. munkája egy több éves, rendkívül fontos kutató munka következménye, mely a szerző doktori értekezésének témakörébe vágó forráskiadvány formájában jelent meg 2012-ben.

 

A szerző a témát a Debreceni Egyetem Doktori Iskolájában megvédett disszertációjában fejtette ki bővebben, melyhez a legfontosabb levéltári forrásokhoz a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, valamint az Ukrajna Állambiztonsági Hivatala ungvári archívumában jutott hozzá.

 

 

 

 

 

Forrás: http://xantusz.hu/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-karpataljai-dokumentumai.html

Tovább...
2017. augusztus 22. 12:41

A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban

Nemzetközi emlékkonferencia, Makkosjánosi, 2016. november 18.

Dr. Dupka György - Dr. Zubanics László, szerkesztők

Intermix Kiadó

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti, és az vesztesége az egész emberiségnek”– fogalmazta meg egykor a történészek számára sajátságos krédóként Ipolyi Arnold történész, nagyváradi püspök. A múltunkról szólni voltaképpen egyfajta állásfoglalás is. Éppen ezért fontos, hogy ne csupán a csupasz adatokat ismerjük, de azokról nyilvánosan felvállalható véleményünk is legyen. Történelmünkkel csakis akkor kerülhetünk egységes kapcsolatba, ha a megfelelő színvonalú műveltséggel együtt a gondolkodás történetiségét is elsajátíthatjuk. Azaz az embert, eseményt, összefüggést mindig a hely, az idő és a körülmények figyelembe vételével mérlegeljük. Nem kétséges, hogy a történelem körültekintő vizsgálata olykor illúziókat rombol, ugyanakkor valódi értékeket ad cserébe. Bizonyos, hogy történelmi hagyományra holnap is szükségünk lesz, mert okulni akarunk belőle, gazdagodni általa, élni vele!../Részlet az Előszóból/

dr. Zubánics László,

 

a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke

Forrás: http://xantusz.hu/a-karpat-medencebl-elhurcolt-magyar-es-nemet-rabok-nyomaban-oroszfoeldoen-es-a-kaukazus-orszagaiban.html

Tovább...
2017. augusztus 22. 12:39

A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők

1945-1949

Bródy András és társainak emlékkönyve

Dr. Dupka György - Dr. Zubanics László, szerkesztők

Intermix Kiadó

„Ezt a kötetet a tisztánlátás igénye, a vidék magyar és nem magyar múltja tabutémái, történelmi tudatot meghatározó kérdések iránti "szomjúság" hozta létre. Olyan témákat, illetve olyan személyekkel kapcsolatos információkat feszegetnek a szerzők és a szerkesztők, amelyekről Kárpátalján még ma sem ildomos beszélni. A hősöket is külön kategóriába sorolják: vannak a mi hőseink és vannak a ti hőseitek! Sajnos a "mi hőseink" kategóriához még nagyon messze állunk, akárcsak az indulatoktól mentes történelemszemlélettől. Még napjainkban is elfogadott, hogy minden másként gondolkodó áruló is egyben, pedig, ha az események mögé nézünk, akkor gyakorlatilag minden XX. századi kárpátaljai közszereplő (legyen az magyar, ruszin, ukrán) egy-egy külföldi hatalom járszalagján futott önként vagy kényszer hatására. Éppen ezért teljességgel indokolt, megalapozott, magától értetődő és természetes az igény az elfogulatlan, a romantikus/hazafias történetszemléletet elverő megközelítés iránt, hiszen még ma is a kárpátaljai média, illetve a (ál) tudományosság képviselői az itt fölmerült kérdésekkel kapcsolatban az elhallgatás vagy a dezinformálás stratégiáját alkalmazzák, mondván, hogy amiről nem beszélünk, az nem létezik, azaz - ne létezzen! Pedig létező problémákról, illetve személyekről beszélünk. Jelentős társadalmi igény is mutatkozik a tisztánlátásra, azonban napjainkban egy-egy személy vagy korszak megítélésében annak van igaza, aki azt hangosan bizonygatja. Ha valaki esetleg megkérdőjelezi ennek tényszerűségét, máris "hazaárulót" kiáltanak, s az illetőt könnyen "máglyára" küldik írásaival együtt.

Forrás: http://xantusz.hu/a-kivegzett-lagerekben-elhunyt-karpataljai-magyar-kepviselk-1945-1949.html

Tovább...
2017. augusztus 22. 12:36

Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján

Kultúrtörténeti vázalt, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára

Dupka György, szerző

Intermix Kiadó

Mint azt Vári Fábián László költőnk remekül megfogalmazta, „a felnégyelt Haza” előtti „négymegyényi” régió irodalmi öröksége mindig az egységes magyar irodalom és műveltség része volt és maradt mindmáig. Az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék területén kialakult szellemi-kulturális örökséget ma is tudatosan őrzi a kárpátaljai magyar közösség. Ugyanakkor nem beszélhetünk teljesen önálló, autentikus kárpátaljai magyar irodalmi hagyományról, mivel Kárpátalja  politikai története, kulturális önszerveződése lényegében az I. világháborút követően, 1918, illetve 1919 végén kezdődött, amikor a nagy történelmi-társadalmi fordulatok következtében vidékünk megyéinek határai és az országhatár többször megváltozott. A magyar irodalom, a szellemi kultúra egységét azonban Kárpátalján sem a trianoni szerződés, sem a későbbi kommunista diktatúra nem tudta megtörni. A politika által mesterségesen kialakított soknemzetiségű régióban élő közel kétszázezer fős „új arcú magyarság” – kényszerhelyzetbe kerülve, már az első kisebbségi korszakban – hozzálátott a magyar kultúrára és önmagára jellemző kultúrtáj kiépítéséhez. Egymást váltó, elkötelezett értelmisége – anyaországi támogatással – nemzeti identitást erősítő szellemi barikádokat, fellegvárakat épített és épít ma is, intézményeket, műhelyeket, érdekvédelmi szervezeteket stb. hoz létre, hogy az itteni magyarság szláv tengerbe való beolvadását meggátolja. /részlet a könyvből/

Forrás: http://xantusz.hu/magyar-irodalmi-elet-es-irasbeliseg-karpataljan.html

Tovább...
2017. augusztus 22. 12:32

Ung vármegye leírása

1782-1784

Pók Judit, szerző

Grafit Nyomda

Az első katonai felvételnek az egyik legnehezebben kutatható vármegyére, Ungra vonatkozó leírása segítségével elénk tárul a táj 18. század végi állapota. Ung vármegye jelentős része ma már az országhatáron túlra esik, és a rávonatkozó források nehezen hozzáférhetőek, így különös figyelmet érdemel ez a leírás.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://xantusz.hu/ung-varmegye-leirasa-17821784.html

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 szeptember
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-10-21