Hírek, információk

2021. június 22. 13:45

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények

Tóth Endre

Országház Könyvkiadó

Tóth Endre régész professzor nagymonográfiája a magyar Szent Koronáról és a koronázási jelvényekről több évtizedes kutatómunka eredményeként született meg.

Az impozáns képanyaggal rendelkező, egyszerre tudományos igényű és olvasmányos kötet több mint száz, eddig még nem publikált, újonnan készített fotóval bővült. A számos részletfotót, ábrát, magyarázatot, kiegészítő táblázatot is tartalmazó könyv a magyar királyság megalapításától a koronázási szertartásokon keresztül a közelmúltig terjedően, több aspektusban és számos európai kitekintéssel tárgyalja a Szent Korona keletkezésének rejtélyeit, valamint a jogar, az országalma, a palást és a koronázási kard történetét.

A témában évtizedek óta nem látott napvilágot ilyen nagy volumenű tudományos kiadvány, mint Tóth Endre összegző munkája, amelyet a szerző néhai mesterének, a magyar őstörténet neves kutatójának, László Gyulának ajánl.

A kötet az Országház Könyvkiadó Nemzet Főtere Kézikönyvek sorozatának első része. 

https://www.libri.hu/konyv/toth_endre.a-magyar-szent-korona-es-a-koronazasi-jelvenyek-4.html

Tovább...
2021. június 22. 13:38

Az országgyűlési beszéd útja

Siklóssy László

Országház Könyvkiadó

Siklóssy László Az országgyűlési beszéd útja című kötete a magyar gyorsírástörténet, és azon belül az 1868-ban megalakult Parlamenti Gyorsíróiroda történetének egyedülálló ismertetése. Siklóssy 1939-ben megjelent művét az teszi különlegessé, hogy a szerző a témát a magyar parlamentarizmus és a sajtónyilvánosság fejlődéstörténetén keresztül dolgozta fel, egy több területet is átfogó kultúrtörténeti kontextusban.

Az országgyűlés emlékei című könyvsorozatunk első kötetében szöveghű formában adjuk közre Siklóssy évtizedek óta nehezen elérhető művét. A korabeli szöveg értelmezését Hidvégi Violetta főlevéltáros tanulmánya segíti és teszi még színesebbé. Siklóssy László munkája olyan maradandó alkotás, amely nemcsak a politika és a történelem iránt érdeklődők, hanem a szélesebb közönség számára is érdekes és értékes olvasmány.

https://www.libri.hu/konyv/siklossy_laszlo.az-orszaggyulesi-beszed-utja.html

Tovább...
2021. június 22. 13:04

STUDIA PATRUM 10.

"Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén"

Az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban.

D.Tóth Judit és Nagy Levente szerkesztők

Debreceni Egyetem Kiadó

Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XV.,XVI.,XVIII.és XIX. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból.

Tovább...
2021. június 17. 11:43

Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (Studies and Texts in Antiquity and Christianity)

Allison L. Gray author

Mohr Siebeck Tübingen

In this study, Allison L. Gray analyzes three biographical narratives by the fourth-century Christian theologian Gregory of Nyssa (335-395 CE). When the Life of Moses , the Life of Macrina , and the Life of Gregory Thaumaturgus are examined in light of Greco-Roman rhetoric, biography, hagiography, and the history of education, it becomes evident that Gregory's attention to audience is critical to understanding the texts' form and function. Gregory recounts the lives of exemplary figures to inform his readers about lived virtue while simultaneously preparing them to be skilled readers and interpreters. He adopts and adapts familiar rhetorical and literary techniques to imagine, construct, and teach a new sort of ideal audience, training Christians to interpret Scripture. This study contributes to a more complete picture of how early Christian biographical writing shaped an emerging Christian paideia.

https://www.amazon.com/Gregory-Nyssa-Biographer-Antiquity-Christianity/dp/316157558X

 

Tovább...
2021. június 16. 14:21

Ige-Idők: A reformáció 500 éve

Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna

Magyar Nemzeti Múzeum 2019

A Magyar Nemzeti Múzeum e páratlan összefogás és együttműködés nyomán arra kérte fel a reformáció örökségének kutatóit, hogy tanulmányokban rögzítsék eredményeiket. Ennek kézzel fogható gyümölcse a most látható pompás kötet.  A szerkesztők elsődleges célja az volt, hogy egy kiállítás keretein belül nem bemutatható szellemi tartalmak, kutatási eredmények, emléktípusok is láthatóvá váljanak. Ezen túl olyan kézikönyvet kívántak létrehozni, amelyben az elmúlt évtizedek újszerű megközelítéseit tükröző, korszerű ismereteket tesznek elérhetővé nem csupán a tudományos világ, hanem minden érdeklődő számára. Egységes egésszé összeérő történeti, teológiai, művelődés- és egyháztörténeti munkák,  a liturgiára, az iskolázásra, oktatásra, az épített és tárgyi kultúrára vonatkozó alapvető tanulmányok teszik megkerülhetetlenné a Polgárdi Ákos grafikus által tervezett 464 oldalas kötetet. Mindezt többszáz fénykép, ábra, térkép egészíti ki, amelyek nagyobb részét eddig még soha nem publikálták, sőt egy részük kifejezetten a kiadvány számára készült.

A szerzők a tudományos élet kiválóságai, témakörük elismert kutatói. A hazai tudományos műhelyek, egyházi és világi gyűjtemények, egyetemek, a kutatóintézetek munkatársain kívül a szerzők között üdvözölhetünk határon túli kutatókat: a Columbia, a Groningeni és az Eperjesi Egyetem, a Szlovák Nemzeti Galéria, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet valamint a brassói Szász Evangélikus Egyház tudományos munkatársait.

https://mnm.hu/hu/publication-issue/ige-idok-reformacio-500-eve-i

Tovább...
2021. június 16. 14:14

A 18. századi arisztokrácia mindennapjai - Therese Corzan és Hueber Antal naplói (1757-1759)

Arany Krisztina - Bara Júlia - Laczlavik György - Lengyel Nóra

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A Lendület Családtörténeti és a Károlyi Kutatócsoport együttműködésében két 18. század közepén németül, illetve olaszul írt naplót adunk közre magyar fordításban. A két eltérő származású és műveltségű női és férfi szerzőben közös, hogy mindketten szemtanúi voltak Károlyi Antal és Harruckern Jozefa házasságának. A budai születésű ferences szerzetes, Hueber Antal a Harruckern család káplánja, míg a spanyol, Bécsben nevelkedett Therese Corzan a fiatal grófné társalkodónője és bizalmasa volt. A Károlyi család Kelet-Magyarország egyik legbefolyásosabb és legnagyobb földbirtokkal rendelkező családja volt. A Bécsben élő Harruckernek ugyanakkor óriási pénzvagyonuk révén kerültek az arisztokraták közé. Miért volt ez a házasság előnyös a két család számára azon túl, hogy birtokaik egymással szomszédosak voltak? Sajátos férfi és női nézőponton keresztül pillanthatunk bele a magyar arisztokrácia nagykárolyi, gyulai, pesti és bécsi mindennapjaiba, utazásaiba, tagjainak magánéletébe éppúgy, mint a nyilvánosság előtt zajló családi rítusaikba, mindenekelőtt az esküvő előkészületeibe abban az időben, amikor a történészek szerint a családi élet nagy átalakuláson ment át a társadalmi nemek közötti viszonyok, a gyermeknevelés vagy az érzelmek jelentése és kifejezése terén. A kötet bevezető tanulmányai részben a közreadott források megértését segítő történeti háttér felvázolására törekszenek, részben pedig felhívják a figyelmet a források értelmezésének olyan izgalmas lehetőségeire is, mint például az egodokumentumokba írt szerzői identitás kérdése.

 https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/tortenelem-politika/a-18-szazadi-arisztokracia-mindennapjai-therese-corzan-es-hueber-antal-naploi-1757-1759#bovebb_ismerteto

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 június
H K SZ CS P SZ V
- 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-06-23