Hírek, információk

2018. július 30. 08:58

Iglesia ministerio episcopal y ministerio petrino

José R. Villar, author

Ediciones Rialp

 

Hace ya casi diez años que Ediciones Rialp publicó, en esta misma colección, un volumen titulado Eclesiología. 30 años después de «Lumen gentium», dirigido por el Prof. Pedro Rodríguez, y dedicado a las grandes cuestiones de la eclesiología contemporánea.

El presente libro constituye, en cierto modo, una prolongación de aquél. Sus dieciséis capítulos abordan temas más particulares que los de entonces, pero igualmente relevantes para la eclesiología que trabaja siguiendo los cauces abiertos por el Concilio Vaticano II. Este horizonte «conciliar», por así decir, constituye la característica común de ambos libros, aun siendo diversos en su temática. Con ello, queda a disposición de los lectores un atractivo material de lectura y reflexión.

 

 

 

 

Forrás: http://www.rialp.com/index.php?op=verlibro&descri=110050

 

Tovább...
2018. július 29. 12:09

Preaching in the Patristic Era

Sermons, Preachers, and Audiences in the Latin West

Anthony Dupont - Shari Boodts - Gert Partoens - Johan Leemans, editors

Brill

 

Preaching in the Patristic Era. Sermons, Preachers, Audiences in the Latin West offers a state of the art of the study of the sermons of Latin Patristic authors. Parts I and II of the volume cover general topics, from the transmission of early Christian Latin sermons to iconography, from rhetoric to reflections on the impact of Latin preaching. Part III offers fourteen chapters devoted to Latin preachers such as Augustine, Gregory the Great, Maximus of Turin, and to collections of sermons, such as Arian sermons, preaching in 4th-century Spain, or sermons translated from Greek. By outlining the relevant sources, methodologies, and issues, this volume provides a comprehensive introduction to the field of Latin patristic preaching.

Contributors are Pauline Allen, Lisa Bailey, Andrea Bizzozzero, Shari Boodts, Andrew Cain, Nicolas De Maeyer, François Dolbeau, Jutta Dresken-Weiland, Geoffrey Dunn, Anthony Dupont, Camille Gerzaguet, Bruno Judic, Rémi Gounelle, Johan Leemans, Wendy Mayer, Robert McEachnie, Bronwen Neil, Gert Partoens, Adam Ployd, Eric Rebillard, Maureen Tilley, Sever Voicu, Clemens Weidmann and Liuwe Westra.

Forrás: 

 

Tovább...
2018. július 29. 11:54

"Köztes-Európa" vonzásában

Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére

bagi Dáneil - Fedeles Tamás - Kiss Gergely, szerkesztők

Kronosz Kiadó

Font Márta életútjának döntő része Pécs városához kötődik. Itt született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Ezután közel másfél évtizedes szegedi kitérő következett. 1970–1975 között a József Attila Tudományegyetem történelem–orosz szakos hallgatója, majd később oktatója volt. 1983-ban tért vissza szülővárosába, s a Pécsett meginduló egyetemi tanárképzés egyik alapítója lett, az akkori Tanárképző Kar Történelem Tanszékén. 1995 óta a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék vezetője. Két cikluson át a Bölcsészettudományi Kar dékánja, később a PTE rektorhelyettese volt. 1990-ben szerzett kandidátusi címet, 1997-ben habilitált, 1998-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. Az MTA doktora címet 2003-ban nyerte el. Számos monográfi át publikált az Árpád-kori magyar történelem, a Kijevi Rusz és a „Köztes-Európának” nevezett régió korai történetének tárgykörében magyar, orosz, angol és német nyelven. Imponáló mennyiségű tanulmányt jegyez rangos külföldi kiadványokban, nemzetközi konferenciák, szimpóziumok meghívott előadója. Munkásságának hazai és nemzetközi elismertségét olyan díjak jelzik, mint a Széchenyi Professzori Ösztöndíj vagy az, hogy 2002-ben a mainzi Akademie der Wissenschaften und Literatur levelező tagjai közé választotta.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=3&Itemid=0

Tovább...
2018. július 29. 11:51

Divisio Regni

Országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és Premyslidák birodalmában a 11. és a korai 12. században

Bagi Dániel, szerző

Kronosz Kiadó

Az Árpádok 11-12. századi trónviszályai iránt mindig is élénk érdeklődést mutatott a magyar történetírás. Az ország megosztása, a korona és kard kérdése, Salamon és a hercegek viszálya, valamint Könyves Kálmán és Álmos trónharcai még a szépirodalom művelőit és a forgatókönyvírókat is megihlették, és mély nyomot hagytak a nemzeti történeti emlékezetben. Ez a könyv is egy a számos idevágó tanulmány közül, amely – igaz, egy tágabb, közép-európai kontextusban igyekszik bemutatni a 11. és korai 12. századi dinasztikus küzdelmeket.

A könyv főcíme, a divisio regni széles körben elterjedt kifejezés volt a középkorban, egyenesen a Bibliából származik, és a középkor folyamán kétféle értelmezése volt. Egyszerre jelentette az ország megosztását, és a trónviszályokat, az országon belüli széthúzást, azaz azoknak a vitáit, akik a trónharcokban részt vettek. E könyv is ebből a két szempontból elemzi a 11. századi dinasztikus konfliktusokat, részletesen tárgyalva az országmegosztások eredetét, kezdetét, a területi különkormányzatok összehasonlíthatóságának kérdését, illetve azokat a társadalomtörténeti viszonyrendszereket amelyeknek keretében a források a trónharcokat értelmezték.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=92&Itemid=0

Tovább...
2018. július 29. 11:50

Az Anjouk Krakkóban

Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései

Bagi Dániel, szerző

Kronosz Kiadó

 

Nagy Lajos 1370–1382 között kormányozta Lengyelországot, és tizenkét éves uralma nem hagyott jó emléket a lengyel nemzeti emlékezetben.

A legtöbb vád azért érte és éri a mai napig, hogy csak másodrangúnak tekintette lengyel koronáját, valamint hogy lányai trónöröklése érdekében „aláásta” a 14. században jól működő lengyel állam gazdasági alapjait, s így akaratlanul is a Lengyel Királyság koraújkori hanyatlásának előidézőjévé vált. Jelen könyv a korszak forrásait elemezve mutatja be az uralkodó belpolitikai intézkedéseit Krakkóban, így a trónöröklést, az adókérdést és a király viszonyát a lengyel elitekhez.

 

 

 

 

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=2&Itemid=0

 

Tovább...
2018. július 29. 11:48

Dinasztikus érdekek nyomában

Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában

Font Márta, szerző

Kronosz Kiadó

Jelen kötet a szerző 2012 és 2017 között folyóiratokban és tematikus kötetekben megjelent írásait tartalmazza. A tanulmányok a 10. század vége és a 11. század közepe közötti időszakra, illetve a 13. század első kétharmadára fókuszálnak, s tematikusan négy fejezetre tagolódnak. Az első fejezetben a dinasztikus hagyományok kerülnek előtérbe, négy dinasztia (Árpádok, Piastok, Přemyslek és Rurikok) hatalomgyakorlásának összehasonlító vizsgálatával, illetve a Rurikok dinasztikus tradíciójának elemzése egy sajátos forrástípus, a névadás segítségével. A második fejezet a 11. század első felének dinasztikus kapcsolatendszerére világít rá, Querfurti Brunó missziós tevékenységén, egy korabeli „csúcstalálkozón” (az 1013. évi merseburgi Hoftag) és a 11. század közepének dinasztikus házasságain keresztül. A harmadik fejezet a Magyar Királyság északkeleti irányú expanziós céljait vizsgálja a 13. század első felében. II. András király fia, Kálmán herceg halicsi királlyá koronázása, amely III. Ince pápa támogatásával történt, egyben a keleti-európai regnum-hagyomány gyökere is. A magyar és lengyel kutatásnak az archontológia terén elért eredményei lehetővé tették a halicsi magyar uralmat támogató elit pontosabb bemutatását. A negyedik fejezet a mongol támadások következtében megváltozott körülményekre világít rá. A Kalka folyónál elszenvedett vereség (1223) a kunok Magyarországhoz való viszonyára gyakorolt hatást, míg az 1237–1241 közötti mongol hadjáratok a Kijevi Rusz és nyugati szomszédainak kapcsolatát változtatták meg.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=101&Itemid=0

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 augusztus
H K SZ CS P SZ V
- - - - - 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-09-24