Hírek, információk

2018. július 29. 11:46

Kálmán

1208-1241

Halics királya - Szlavónia hercege

Font Márta - Barabás Gábor, szerzők

Kronosz Kiadó

 

Kálmán (1208–1241), II. András király másodszülött fia, IV. Béla öccse, Halics királya és egész Szlavónia hercege talán nem a legismertebb tagja az első magyar uralkodódinasztiának, de úgy véljük, érdemes alaposabban megismerni őt. Különösen, mivel egy olyan személyiségről van szó, aki életének különböző epizódjai miatt egyaránt figyelemre méltó a magyar mellett a szlovák, a lengyel, az ukrán, a horvát és a bosnyák történelem iránt érdeklődő közönség számára is. Ebből a sokszínűségből kifolyólag az egyes események értékelése nem mentes az ellentmondásoktól. Éppen ezért kell törekednünk a herceg életének – a rendelkezésre álló források lehetőségeihez mérten – lehető legjobb rekonstruálására, ami által a közös múlt bizonyos részletei is közelebb kerülhetnek a ma emberéhez.

 

 

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=85&Itemid=0

 

Tovább...
2018. július 29. 11:43

Dél-Magyarországtól Itáliáig

Báncsa nembeli István (1205 k. - 1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája

Kiss Gergely, szerző

Kronosz Kiadó

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy érdemes volt-e egyáltalán újra megpróbálkozni az életút feldolgozásával, ha mar született egy olyan munka, amely a legfontosabb kérdéseket körbejárta, megvizsgálta. A szerzők ugyanis kitértek nemcsak a származás kérdésére, de - a terjedelem rövidsége ellenére - behatóan foglalkoztak Báncsa magyarországi pályafutásával, a bíborosi kinevezés körülményeivel, és az e minőségben eltöltött évek legfontosabb kérdéseivel. Mitől várható ezek után bármi új István bíborossal kapcsolatban?

 

Három ok is van, amely indokolja a pálya újbóli áttekintését. Először is furcsa módon 1991 óta az eddigi ismeretek rövidebb összefoglalásán kívül nem született részletezőbb tanulmány, jóllehet a szerzőpáros több olyan kérdést is felvetett - például Báncsa bíborosi tevékenységének részletezése, Báncsa helye a bíborosi társadalmon belül, stb. -, amelyek inspirálóan hathattak volna a további kutatásokra.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=70&Itemid=0

Tovább...
2018. július 29. 11:41

Epizódok a titkok házából

A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után

Okváth Imre - Palasik Mária, szerkesztők

Kronosz Kiadó

Az állambiztonsági szervek évtizedeken keresztül csendben és folyamatosan gyártották a „titkokat” Magyarországon is. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy fellebbentse a fátylat ezekről a titkokról. A kötet tanulmányai a titkosszolgálatok csendes hétköznapjait, névtelenjeit, szolgálati idejük során többnyire arcnélküli mamelukjait kísérlik meg nevesíteni, fantomképen túlmenően beazonosítani, egyéni és szervezetszerű ténykedésüket pedig feleleveníteni. A tanulmányok megerősítik, hogy a vasfüggönyön inneni „létezett szocializmusok” mekkora vehemenciával szervezték a rendszer ún. önvédelmét a vasfüggönyön túli tágabb világ „imperialista agresszorai” ellenében. Magyarországnak nem voltak messze visszhangzó ügynök- vagy kémbotrányai. Különösen nem a Kádár-korszakban.  Ám ezek a kötetben megelevenedő történetek korántsem érdektelenek. Életre kelnek a korabeli levélellenőrzés működésének bakijai, a hálókocsi-kalauzoknak az állambiztonság számára végzett legalizált csempészése, a „rendszerellenes bűncselekmények” vizsgálatának mikéntje, az IBUSZ és a kémelhárítás kapcsolata, a katonai elhárítás és a nyugati katonai attasék játszmái, egy dezertált hírszerző története. Képet alkothatunk továbbá arról, hogyan működtette az állambiztonság a vidéki ügynökeit, hogyan ellenőrizte a nyugatról érkező rokonlátogatókat, valamint megismerkedhetünk egy korrupció és kicsapongó életmód miatt a szolgálattól elbocsátott rendőr őrnagy történetével. Vajon hányan lehettek nálunk is vétlen – „rosszkor voltak rossz helyen” – kárvallottjai a titkosszolgálati ügyleteknek? Pontos választ nem adhatunk, csak annyit tudunk tenni, hogy közkinccsé tesszük ezeket a történeteket. 

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=81&Itemid=0

Tovább...
2018. július 29. 11:39

Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején

Az írott források és az ikonográfia tükrében

Sashalmi Endre, szerző

Kronosz Kiadó

A trónöröklés kérdésének manapság kevés országban van aktualitása Európában, minthogy a 20. század a monarchiák hanyatlását hozta. A koraújkorban azonban éppen a monarchikus államforma volt az általános, a trónutódlást pedig alapvetően meghatározta az, hogy miként gondolkodtak egy-egy országban a politikai hatalomról. Oroszország mindig is különlegesnek számított, mindkét tekintetben. A 17. század elejétől időről-időre álcárok léptek fel, az oroszok számára pedig a cári hatalom sokkal többet jelentett annál, mint amit a 17. századi királyok előszeretettel hangoztattak: nevezetesen, hogy hatalmukat Istentől kapták. Miben állt a 16-17. századi cári ideológia lényege, és milyen változásokat hozott a „reformer cár”, Nagy Péter uralkodása a trónöröklés és a hatalomfelfogás terén? Milyen eszközökkel kommunikálta ezeket Péter az alattvalók felé? Ezekre a kérdésekre ad választ a szerző legújabb könyvében. Sashalmi Endre (1964) a Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének professzora, kutatási területe a koraújkori európai államfejlődés és politikai gondolkodás, különös tekintettel Oroszországra. E témákban számos tanulmányt publikált magyar nyelven illetve külföldön is. Két legutóbbi könyve, A nyugat-európai államfejlődés vázlata (2006), valamint a Font Mártával társszerzőként jegyzett Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól (2007) című  kötete szintén ezeket a kérdéseket tárgyalta.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=2&product_id=16&Itemid=0

Tovább...
2018. július 29. 11:38

Az ördöngös barát - Fráter György

1482-1551

Oboni Teréz, szerző

Kronosz Kiadó

Fráter György kora és személyes története évszázadok óta foglalkoztatja a történészeket és a szépírókat egyaránt. A zsoldos katonából pálos szerzetessé, majd I. János mellett a legnagyobb befolyással bíró első tanácsossá lett Fehér Barát – ahogyan a korban nevezték – biztos kézzel szőtte a nagyhatalmi politika szálait. Céltudatos, szenvedélyes, hatalomra áhítozó, machiavellista politikus volt, aki nem csupán egyike volt a korszak Szapolyai párti vezérpolitikusainak, de a Buda eleste után elszakadt keleti országrészben minden hatalom az ő kezében össz-

pontosult. György barát politikai pályafutása alig két évtizedet tett ki, ám ez a húsz esztendő a Magyar Királyság sorsfordító időszaka volt. hiszen ekkor szakadt három részre az ország. Buda elestéért a kortársak és az utókor is sokáig a várat ekkor védő, majd az oszmán túlerőnek föladni kényszerülő Barátot hibáztatta.

 

A könyv szerzője a kalandos sorsú férfiú életútját az ország történetének eseményeibe ágyazottan mutatja be, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy megkeresse azokat az okokat, indítékokat, amelyek Fráter György tettei mögött állhattak.

A korabeli történéseket nem csupán az Oszmán Birodalom és a Habsburg dinasztia nagyhatalmi ütközőzónájában láttatja, de rávilágít arra is, hogy a Magyarországot a Jagelló-házhoz fűző kapcsolat a 16. század közepén is meghatározó módon alakította történelmünket.

Forrás: http://www.kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=88&Itemid=129

Tovább...
2018. július 29. 11:11

Discernimento vocazionale e idoneitá al presbiterato nella tardizione canonica latina

a cura di Nicolas Alvarez de las Asturias - Giuliano Brugnotto - Simona Paolini

Libreria Editrice Vaticana

Questa raccolta di Studi ha come scopo quello di presentare le linee principali attraverso le quali è stato possibile determinare i criteri di idoneità per l'accesso al presbiterato. Lo sviluppo dei capitoli è espressione di una sintesi delle diverse epoche storiche: a partire dagli scritti del Nuovo Testamento sino al magistero di Papa Francesco.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.ibs.it/discernimento-vocazionale-idoneita-al-presbiterato-libro-vari/e/9788826601410

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 augusztus
H K SZ CS P SZ V
- - - - - 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-09-24