Hírek, információk

2019. március 4. 11:12

Die letzte Blüte Roms

Das Zeitalter Justinians

Peter Heather, author

wbg Verlag

 

Das Weströmische Reich ist untergegangen. Das Oströmische Reich unterliegt im Krieg gegen die Perser, der Nika-Aufstand 532 n. Chr. stürzt das Reich innenpolitisch in die Krise, Konstantinopel, die kaiserliche Hauptstadt, liegt in Schutt und Asche. Wie kommt es aus dieser verfahrenen Situation heraus zur letzten Blüte Roms, zur größten Ausdehnung des Reichs im 6. Jahrhundert?

Peter Heather erzählt meisterhaft die Geschichte einer Umbruchzeit. Zwischen Antike und Mittelalter, zwischen Rom und Byzanz manifestiert sie sich vor allem in der Herrschaft eines Kaisers, der als Bauernsohn ein sozialer Aufsteiger war und sich selbst als „Herrscher von Gottes Gnaden“ verstand. Justinian (reg. 527-568) eroberte Nordafrika und Italien, Bauwerke wie die Hagia Sophia in Istanbul oder San Vitale in Ravenna gehen ebenso auf ihn zurück wie der Codex Iustinianus. Am Ende aber bleibt die Frage, wie hoch der Preis für Roms letzte Blüte war.

 

 

Forrás: https://www.wbg-wissenverbindet.de/14808/die-letzte-bluete-roms

 

Tovább...
2019. március 4. 09:37

A magyar piarista rendtartomány története

Dr. Balanyi György - Biró Ismre - Dr. Biró Vencel - Dr. Tomek Vince, szerzők

Magyar Kegyestanítórend, Budapest

Habent sua fata libelli. A magyar piarista rendtartomány történetének megírása immár kétszáz esztendeje várat magára.

Biró Imre és dr. Biró Vencel a rendtörténet legújabb fejleményeinek adják világos és sok tekintetben úttörő összefoglalását; dr. Tomek Vince és értékes tanulmányának besorozását viszont az új szabadkai gimnáziumalapítás tette megokolttá. A könyvhöz mellékelt szép térképet dr. Kanszky Márton rendtársunk készítette.

Talán nem kell külön mondanunk, hogy előadásunkban a kegyelet mellett mindenütt a teljes igazságra és részrehajlatlanságra való törekvés vezette tollunkat. Nem szépet és kellemest, hanem mindenekfölött igazat iparkodtunk írni.

Szerény munkánkat rendtörténetíró elődeinkre való kegyeletes gondolással ajánljuk az olvasó jóakaratú figyelmébe.

Budapest, 1943 június 29.

Balanyi György

Forrás: Előszó

Tovább...
2019. március 4. 08:33

Il Conclave

Continuitá e mutamenti dal Medioevo a oggi

Agostino Paravicini Bagliani - Maria Antonietta Vicceglia, authors

Viella Editrice

Con la morte di Giovanni Paolo II, le dimissioni di Benedetto XVI e l’elezione di Francesco l’opinione pubblica mondiale ha riscoperto quel complesso intreccio di norme, riti e simboli che accompagnano la morte e l’elezione di un papa. Sono norme, riti e simboli che risalgono al Medioevo, se non ai primi secoli del cristianesimo. Soltanto dal 1274 in poi i cardinali si rinchiudono in «conclave» per eleggere il papa, e soltanto in epoca moderna l’elezione di un papa avviene nella Cappella Sistina. Che lo scrutinio segreto sia l’unica modalità canonica di elezione è sancito solo nel 1996 anche se la votazione era da tempo una delle forme (e la prevalente) prevista per “fare” il papa.

 

 

 

 

Forrás: https://www.viella.it/libro/9788833130262

Tovább...
2019. március 4. 08:29

La Filocalia, amore del bello

Introduzione, scelta e traduzione

a cura di Lisa Cremaschi, monaca di Bose

Edizioni Qoqajon

Il fine della vita cristiana, in qualunque stato sia vissuta, è la deificazione, il pieno compimento dell’immagine-somiglianza con Dio che è stata posta nell’uomo con la creazione. La Filocalia – termine greco che letteralmente significa “amore per ciò che è bello”, e quindi in senso più specifico indica l’amore per Dio e per tutto ciò che a lui conduce – vuole proporre a tutti i cristiani quella ricerca spirituale che al tempo della sua prima edizione (nell’ultimo quarto del XVIII secolo) era confinata nei monasteri: non esistono, infatti, due spiritualità distinte per monaci e per laici. In oltre mille pagine sono raccolti testi di poco più di una trentina di autori dal IV al XV secolo disposti in ordine cronologico, che trattano della preghiera del cuore e della lotta spirituale nel solco della tradizione esicasta. Ottenne il massimo apprezzamento in occidente nella seconda metà del secolo scorso, anche grazie al successo editoriale dei Racconti di un pellegrino russo.

 

Forrás: https://www.monasterodibose.it/edizioni-qiqajon/filocalia-amore-del-bello

Tovább...
2019. február 27. 13:21

Origene e la filosofia greca

Scienze, testi, lessico

Letteratura Cristiana Antica - nuova serie 30

Vito Limone, author

Morcelliana

Se la nascita e lo sviluppo del pensiero cristiano delle origini sono segnati dall’incontro con la filosofia greca, un protagonista di questo incontro, nel periodo fra II e III secolo, è Origene di Alessandria (185- 253 d.C.), il più autorevole teologo ed esegeta cristiano prima di Agostino. Il libro mostra – con attenzione alle scienze, ai testi e al lessico – come Origene, con un approccio eclettico, si serva del pensiero antico, soprattutto del platonismo, per interpretare le Sacre Scritture e alimentare la riflessione sui contenuti della rivelazione. Una interpretazione che ha segnato la storia della teologia cristiana, occidentale e orientale.

 

 

 

 

Forrás: http://www.morcelliana.net/letteratura-cristiana-antica/3521-origene-e-la-filosofia-greca-9788837232115.html

Tovább...
2019. február 26. 13:17

Heidegger filozófiája és az ókori metafzika

Ivánka Endre, szerző

Paidion Könyvkiadó

Ivánka Endre pályája a két világháború közötti Magyarországon, a múlt század 30-as éveiben ívelt fölfelé. A század 40-es éveire foglalhatta el helyét a magyar tudományos élet nagyjai között. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülésein a kor meghatározó tudósainak - Kerényi Károlynak, Brandenstein Bélának, Halasy-Nagy Józsefnek - a társaságában találjuk. Ebben az időben a kor legjelentősebb hazai és külföldi filozófiai, teológiai és bölcseleti folyóirataiban közölte tanulmányait, de cikkei jelentek meg kisebb vidéki lapokban és kulturális folyóiratokban is. A klasszika-filológus és filozófia történész Ivánka nemcsak saját diszciplínáiban, hanem más tudományterületeken is maradandót alkotott. Így felbecsülhetetlen értékűek medievisztikai és történelmi tárgyú munkái, valamint a magyar görögkatolikussággal foglalkozó úttörő munkássága úgy tudományos, mint népszerűsítő szempontból.

Könyvünkben a teljesség igényével igyekszünk az olvasó elé tárni Ivánka Endre magyar nyelvű munkáit. Az egyes cikkeket, tanulmányokat megjelenésük sorrendjében, az eredeti nyelvezettel közöljük. A kötet végén található bibliográfia tudomásunk szerint az eddigi legteljesebb összegyűjtése a Professzor Úr munkáinak. Jelen könyvünk Ivánka Endre első magyar nyelvű kötete, ezzel szeretnénk kifejezni tiszteletünket a magyar tudományos élet e kimagasló alakjának.

Forrás: https://www.antikvarium.hu/konyv/ivanka-endre-heidegger-filozofiaja-es-az-okori-metafizika-496484

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2019 március
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2019-03-20