Hírek, információk

2022. március 1. 13:03

Rendszertitkok - szolgákkal és szolgálatokkal

Gyarmati György

Kronosz Kiadó

A kötet szerzője az MTA doktora, ny. egyetemi tanár, másfél évtizeden át vezette az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát. Ezúttal az elmúlt húsz évben közreadott, a politika rendőrségének működését taglaló írásaiból válogat. Mindegyik közlemény a titkosszolgák és szolgálatok ténykedését helyezi a leírás tengelyébe. A tanulmányok egymás utáni rendje kronologikus: a második világháború végén (szovjet) kommunista gyámkodással felállított szolgálat történetét egészen a rendszer alkonyáig követi nyomon. Közben nemcsak az államvédelem/állambiztonság rendszer(de)formáló működésének sajátosságai tárulnak az olvasó elé, hanem az is, hogy a pártdiktatúra mindennapjaiban milyen szinuszgörbén mozgott maga az ideológiavezérelt hatalmi konstrukció. Alig van "logika" abban, hogy mikor mutatta nyers terroruralom arcát, milyen áttűnésekkel-rángatózásokkal követték egymást a bürokratikus etatizmus, a centralizált anarchia, vagy éppen a slampos diktatúra működési fázisai. Az egymást váltó rendszergazdák hektikusan módosítgatott elvárás-programjai ugyancsak rapszodikusan hatottak - vagy sem - a kezük alá dolgozó szolgálatok hivatásos állományára, a különböző módon beszervezett ágensekre, besúgókra, "társadalmi kapcsolatokra." Ebből eredően az is csak tendenciaszerűen érvényesült főszabályként, hogy Rákosi Mátyás terroruralma idején az ÁVO/ÁVH "a párt ökle" szerepét töltötte be, míg a Kádár-korszakban megregulázva, szorosabb pórázon tartva, inkább rejtőzködő, "a párt szeme-füle" vizslatásra összpontosította volna működését. E két alapképlet a mindennapokban igen sokfajta szerepfelfogást és ténykedést produkált. 

https://www.libri.hu/konyv/rendszertitkok-szolgakkal-es-szolgalatokkal.html
Tovább...
2022. március 1. 12:46

Magyarország a 20. században

Bánkuti Gábor - Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán

Kronosz Kiadó

Az Árkádia Kiskönyvtár történelmi sorozatának második kötete a 20. századi magyar történelemre fókuszál. Az írásokban a történelem folyamat-jellege a politikatörténeti cezúrákon átívelő társadalmi és gazdasági változások bemutatásával tárul fel, a releváns történeti értékelést elősegítő új fogalomkészlet segítségével és szintetizáló jelleggel. Az események "hosszú időtartamban" való szemlélete az oksági viszonyok hierarchiáját is átrendezi és lehetőséget ad a történeti értékelésre, illetve a következmények és hatások értelmezésére. A "rövid" 20. századi magyar történelem fontos korszakainak megjelenítésén túl így az egyes periódusok közötti kapcsolat, a politikatörténeti cezúrákkal fel nem szabdalható folyamatok is érzékelhetővé válnak.

https://www.libri.hu/konyv/magyarorszag-a-20-szazadban.html
Tovább...
2022. március 1. 12:42

Az abszolutizmus kora - Fejezetek a kora újkori Európa történetéből

Dévényi Anna - Forgó András - Gőzsy Zoltán

Kronosz Kiadó

Az Árkádia Kiskönyvtár történelmi sorozatának harmadik kötetében közölt írások a kora újkori Európa történetének hagyományos politika- és eseménytörténeti megközelítése mellett figyelmet fordítanak a korszak eszmetörténeti, társadalomtörténeti és államelméleti kérdéseinek tárgyalására is, hozzásegítve az olvasót a történelmi folyamatok mozgatórugóinak mélyebb megértéséhez. A kötet jelentősége éppen abból adódik, hogy a kora újkori Európát tárgyaló tananyagok kevéssé érintik azt a máig ható folyamatot, amely egyrészről a modern állam, másrészről a felekezeti pluralitás kialakulásához vezetett. Ennek megfelelően a kötet tanulmányai két súlypont köré csoportosulnak: a politikum és a vallás tematikáját fejtik ki. E két téma időszerűségét jól mutatja az a tudományos diskurzus, amely az elmúlt évtizedekben az európai történeti kutatásban lezajlott. A tanulmányok ezekre a vitákra is reflektálnak. 

https://www.libri.hu/konyv/az-abszolutizmus-kora.html
Tovább...
2022. március 1. 12:38

Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon

Kéri Katalin

Kronosz Kiadó

A könyv szintézisteremtő igénnyel mutatja be az újkori magyarországi nőnevelés magyar nyelvű, nyomtatott forrásokra alapozott történetét. A kötet alapjául szolgáló, csaknem három évtizedes kutatás főként a középső és felső társadalmi rétegekhez tartozó magyarországi és erdélyi lányok és nők históriáját, nevelés- és művelődéstörténetét vizsgálja széleskörű nemzetközi beágyazottsággal és összehasonlításokkal, az önmagában is igen tág témakört nőtörténeti kontextusba helyezve. A kötet középpontjában a 17-18. század fordulójától a 20. század elejéig terjedő bő két évszázad áll, ami nevelés-, művelődés-, társadalom-, nő-, eszme-, politika- és gazdaságtörténeti szempontból is több, önmagában is tanulmányozásra méltó korszakot foglal magába. A tág időkeretek kijelölését annak a folyamatnak a nyomon követése indokolta, hogy az újkor kezdeti, a hagyományos nőideál szerinti lánynevelést célul tűző lépéseitől hogyan "születik meg" a 20. század elejére az a "modern" nő, aki - ha korlátok közé szorítottan is - először részesülhetett a férfiakéhoz hasonló képzésben valamennyi iskolai szinten, és korábban soha nem látott módon élhetett a kor művelődési lehetőségeivel. A szerző sokszempontú, alapos vizsgálata megmutatja, hogy a nőnevelés kibontakozása egyértelműen a rendi társadalmat fokozatosan lebontó sokszínű emancipáció egyik részfolyamataként értelmezhető. Prof. dr. Kéri Katalin az MTA doktora, a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Fő kutatási területe a dualizmus kori Magyarország nevelésügye, a nőnevelés és a gyermekkor története, az iszlám középkori nevelésügye és a spanyol neveléstörténet.

https://www.libri.hu/konyv/leanyneveles-es-noi-muvelodes-az-ujkori-magyarorszagon-1.html
Tovább...
2022. március 1. 12:33

Türkenlouis - Bádeni Lajos (1655-1707)

Bagi Zoltán Péter - Varga Szabolcs

Kronosz Kiadó

Az utókor hálátlanságának bizonyítéka Lajos Vilmos (1655-1707) - a magyar olvasóknak csak Bádeni Lajos - baden-badeni őrgróf elfeledett emléke. Kortársai rajongtak a 17. század második felének e kiváló katonájáért és hadvezéréért, aki győzelmet győzelemre halmozott a nagy török háborúban és a rajnai fronton. Csodálatuk jeleként több hízelgő nevet is adtak hősüknek. Hívták a Birodalom pajzsának (Schild des Reichs), majd Bécs ostroma után a Habsburg propaganda Török Lajos néven (Der Türkenlouis) emlegette. Oszmán ellenfelei Vörös királyként (Roter King) rettegték a harcmezőn viselt jellegzetes vörös zubbonya miatt. Hiába azonban a számos kitüntető jelző, halála után emléke lassan elhalványult. Bár Ferenc József még felállíttatta embernagyságú márványszobrát a Bécsi Hadtörténeti Intézetben, a 20. században egyre kevesebbszer említették a nevét. Éppen ezért hiánypótló ez a mű, amely magyar nyelven először mutatja be az őrgróf pályafutását, származását és neveltetését, az Oszmán Birodalom, valamint a Francia Királyság ellen vívott háborúkban elért sikereit a magyarországi és balkáni, illetve a felső-rajnai hadszíntéren. Láthatjuk meredeken ívelő katonai karrierjét, hadvezéri, diplomáciai és uralkodói kvalitásait, az ezek hátterében meghúzódó motivációit, s nem utolsósorban személyiségét és családi kapcsolatait. Mindezt a kötet európai kontextusba ágyazva szemlélteti, egységként mutatva be azt az egykor oly hatalmas területet, amelyet a Habsburgok uraltak.

https://www.libri.hu/konyv/turkenlouis-badeni-lajos-1655-1707.html
Tovább...
2022. február 28. 14:45

Seminarul tinerimii romane unite din Oradea

II. Studenti teologi (1792-1948)

Silviu Sana, Tiberiu Alexandru Ciorba, Traian Ostahie

Editura: MEGA

Lucrarea de fata, intitulata „Seminarul Tinerimii Romane Unite din Oradea. Studenti Teologi (1792–1948)” prezinta 1157 de biografii a studentilor teologi, roade ale formarii Bisericii Catolice, pentru partea de nord-vest a Romaniei precum si pentru comunitatile greco-catolice din estul Ungariei de astazi. In acest vast teritoriu ecleziastic, a doua Episcopie unita romaneasca, avea sa-si formeze incepand cu anul 1792, pentru inceput intr-un Seminar minor, iar mai apoi, din 1914, intr-un Seminar major, elita intelectuala preoteasca, care a adus un aport esential la progresul comunitatile romanesti si rutene din acest areal. (...)

Prezenta lucrare are la baza informatii din sursele edite bisericesti (sematisme si anuare greco-catolice si romano-catolice) coroborate cu informatii inedite din fondurile arhivistice, precum si din bibliografia specifica subiectului. In cercetarea si prelucrarea materialului, datorita complexitatii si a volumului mare de munca, acesta a fost impartit in trei parti distincte (1792–1850, 1851–1900, 1900–1948), fiind format din doua capitole: „I. Cronologia anilor scolari (1792–1948)” si „II. Biografiile studentilor teologi (1792–1948)”. In intocmirea primei parti, cea denumita „Cronologia anilor scolari” informatiile culese din sematisme au fost completate cu cele din fondurile arhivistice. Chiar daca exista lipsuri in privinta anilor scolari, lucrarea prezinta o imagine cat mai aproape de realitate a frecventei studentilor in institutele teologice din tara si strainatate. In intocmirea partii a doua, cea mai complexa si importanta din punctul nostru de vedere, pentru ca este vorba de biografiile celor 1157 de studenti teologi greco-catolici, informatiile culese din sursele arhivistice au fost completate cu cele din bibliografie, intregul material fiind ordonat alfabetic, pentru a facilita gasirea fiecarei persoane. (din „Introducere”)

https://www.librariadelfin.ro/carte/seminarul-tinerimii-romane-unite-din-oradea-ii-studenti-teologi-1792-1948-silviu-sana-tiberiu-alexandru-ciorba-traian-ostahie--i111964
Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2022 május
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2022-05-18