Hírek, információk

2020. február 14. 12:11

A Kárpátaljai Állami Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és 1938-1944/1945 között

Miszjuk Mihalko - Kutassy Ilona, szerkesztők

Budapest Főváros Levéltára

Történelmi szempontból fontos, hogy a magyar kutatók is megismerhessék azoknak a magyar provenienciájú - a mindenkori magyar közigazgatás alatt keletkezett - irategyütteseknek a sorsát és állapotát, amelyek a trianoni határon kívül rekedtek és ez idáig nem készülhetett róluk magyar nyelvű tájékoztató. A történelmi körülmények egészen mostanáig nem kedveztek többek között közös magyar-ukrán ukrán-magyar tájékoztató jegyzék megjelentetésének sem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://bfl.archivportal.hu/kiadvanyok/karpataljai-allami-leveltar-beregszaszi-osztalyanak-magyar-provenienciaju-fondjai-es

Tovább...
2020. február 14. 12:08

Tanulmányok Budapest középkori történetéről I-II.

Kubinyi András, szerző

Budapest Főváros Levéltára

Jelen kötet csaknem valamennyi, Budapest középkori történetével foglalkozó, az elmúlt mintegy fél évszázad során megírt számottevő munkáját tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.sk/product/home.action?_v=Kubinyi_Andras_Tanulmanyok_Budapest_koz&type=20&id=641261

Tovább...
2020. február 14. 12:05

Városok és polgáraok Magyarországon I-II.

Bácskai Vera, szerző

Budapest Főváros Levéltára

 

A hazai várostörténeti kutatásokban úttörő szerepet vállalt történész-levéltáros szerző folyóiratokban, tanulmány- és konferenciakötetekben elszórtan megjelent munkáiból ad két kötetnyi válogatást. Az önmagukban is megálló, monografikus igénnyel megírt tanulmányok egybeszerkesztve, túl a témák sokszínűségén azzal az eredménnyel is kecsegtetnek, hogy követni lehet Bácskai Vera nézőpontjainak változását, szemléletének gazdagodását.

Az első kötet írásai bizonyos módszertani kérdések, a mezővárosok problematikája, a városhálózat-vizsgálat és a főváros társadalmi mobilitása, összetételének vizsgálata köré szerveződnek.

A második kötet tematikáját a Dunántúl városi (Győr, Fehérvár, Kaposvár) társadalma, a kereskedelem, pénzügy kérdéskörei és a polgári pályák, sorsok (iparoscsaládok, self-made manek) vizsgálata között oszlik meg.

A táblázatokkal, diagramokkal illusztrált kiadványt rövidítés- és bőséges irodalomjegyzék, valamint hasznos név- és tárgymutató egészíti ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.magiszterkonyv.hu/leveltari-kiadvanyok/leveltari-kiadvanyok/bacskai-vera-varosok-es-polgarok-magyarorszagon-i-ii-varostorteneti-tanulmanyok

 

Tovább...
2020. február 14. 12:03

Budapest története a kezdetektől 1945-ig

Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András, szerzők

Budapest Főváros Levéltára

Hézagpótló ​könyvet tart a kezében az olvasó. Budapest történetének egyes – főleg újabb kori – szakaszairól kiváló munkák jelentek meg az utóbbi években. Most először született azonban olyan, a nagyközönség számára is élvezetes történelmi munka, amely a kezdetektől a közelmúltig mutatja be fővárosunk történetét. Budapest, illetve Buda közel ezredéve Magyarország fővárosa. A török uralom idején ezt a szerepét ugyan elvesztette, a XVIII. századtól kezdve azonban fokozatosan újból kereskedelmi központtá, közlekedési gócponttá, az ország szellemi és politikai központjává válik, a XIX. században pedig Buda és Pest a reformkorral újraéledő Magyarország igazi fővárosává nő. Ezt a fejlődést koronázza meg a városegyesítés majd a múlt századforduló körüli hatalmas fellendülés. Ekkor Budapest közép-európai világváros lett, a „Kelet Párizsa”.

 

 

 

 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/bacskai-vera-gyani-gabor-kubinyi-andras-budapest-tortenete-a-kezdetektol-1945-ig

Tovább...
2020. február 14. 12:01

A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között

Rácz Attila, szerző

Budapest Főváros Levéltára

A kommunista állampárti rendszert, annak működését, szókészletét huszonhét évvel a bukása után is homály övezi. A nómenklatúra-káder és a nómenklatúra-rendszer fogalmakat, bár az utóbbi évtizedekben nagy nyilvánosságot kaptak, egyfajta titokzatosság övezi, és lényegében azok sem tudnak róla sokat, akik e szavakat használják. Rácz Attila kutatásai fókuszában ez utóbbi kérdéskör, mégpedig a fővárosi hatalmi elit rekrutációja és kilépése, képzettsége, mobilitása áll úgy, hogy – a rendelkezésre álló forrásokból kinyerhető információk alapján – a pártgépezet fogaskerekeinek számító pártvezetők mögött a magánembert is igyekszik megmutatni a szerző. A Kádár-korszak elitkutatói eddig jórészt az országos szintű hatalmi elittel – elsősorban a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Politikai Bizottság tagjaival – foglalkoztak. A fővárosi hatalmi elit tagjainak vizsgálatát azért tartja a szerző rendkívül fontosnak, mivel egyrészt közvetve vagy közvetlenül az ország fővárosának társadalmi, gazdasági, kulturális életét irányították, másrészt az MSZMP KB és az MSZMP PB tagjai is jelentős részben közülük kerültek ki.

 

 

Forrás: http://bfl.archivportal.hu/kiadvanyok/budapesti-hatalmi-elit-1956-es-1989-kozott

Tovább...
2020. február 5. 11:36

Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások

Bernhard Welte keresztény filozófiája

Vincze Krisztián, szerző

Szent István Társulat

Magyarországon napjainkban még kevésbé számít ismertnek Bernhard Welte római katolikus pap vallásfilozófus és teológus életműve.

Ez a kis könyv rendszerezett módon szeretné megismertetni az olvasóval e német gondolkodó antropológiájának és vallásfilozófiájának legfőbb gondolatait.

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: előszó

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2020 május
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2020-05-31