Hírek, információk

2019. június 28. 08:05

A magyar békeküldöttség naplója

Neuilly - Versailles - Budapest (1920)

Összeállította: Zeidler Miklós

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

"... tehetetlenül ültünk a Château de Madridban, vagy sétáltunk a Bois de Boulogne-ban (hogy ezt szabadon tehettük, még különös kegy volt), Párizsba detektív kíséretében benézhettünk, kirakatokat bámulhattunk, sőt pénzünket is ott hagyhattuk bevásárlásokban, de arra, hogy érveinket összemérjük ellenfeleink érveivel, hogy állításaikra reápiríthassunk, tetteiket reájuk olvashassuk, soha alkalom nekünk nem adatott. [...] És mégis: az az idő, amelyet ilyen lelki kínok közt töltöttünk el, kedves emléket is hagyott bennünk - gondolom, mindnyájunkban - annak a jelenségnek révén, amely azt tűrhetővé tette, sőt időnként kellemessé, lélekemelővé. Mert csoda történt ott Neuilly-ben, szeretetre méltó csoda, melyet vajha tudnánk itt nagyobb méretekben megismételni: együtt volt vagy hatvan magyar ember, és nem volt sem pártoskodás, sem veszekedés, sem versengés, sem gyűlölködés, sem intrika, sem érvényesülési tülekedés, hanem a legteljesebb harmóniában, a szent cél iránt való önzetlen odaadásban, kölcsönös szeretetben és megbecsülésben, fegyelmezetten végezte ennek a társaságnak minden tagja a reá bízott munkát..." [Apponyi Albert]

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&type=22&id=293688

Tovább...
2019. június 28. 08:03

Magyar Bukarest

Hencz Hilda, szerző

Magyar Napló Kiadó

"Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos idegen és kisebbségi. A két világháború közti Nagy-Románia, bár egységes nemzetállamnak nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagy mértékben nem román eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok történelméről. Hencz Hilda jó példával jár elől ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban magyar város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai réteget képviselt. Alapos dokumentálással, figyelemreméltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker.

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?type=22&id=289396&_v=Hencz_Hilda_Magyar_Bukarest

Tovább...
2019. június 28. 08:00

A Monarchiától Trianonig

Egy magyar diplomata szemével

Praznivszky Iván emlékezései

Zeidler Miklós, szerkesztő

Olvasó Sarok Kiadó

Zeidler Miklós nevét a trianoni békeszerződéssel és különösen a két világháború közötti revíziós mozgalmakkal foglalkozó könyvei és tanulmányai alapján ismerték meg a 20. századi magyar történelem iránt érdeklődő olvasók. Ez a műve, melyben egy mára szinte teljesen elfeledett magyar diplomata, Praznovszky Iván - 1920-ban a párizsi magyar békedelegáció titkárságának vezetője - életútját dokumentálja és értelmezi, szervesen kapcsolódik eddigi kutatásaihoz. Biztosra vehető, hogy eddigi írásaihoz hasonlóan ezt a munkáját sem csak a szakemberek veszik kézbe, hanem a modern magyar történelem iránt érdeklődő olvasók is szeretni fogják.

E pompásan összeállított kötet lapjairól bontakozik ki egy átlagos magyar diplomata képe, aki egyforma önérzettel tárgyal az akkori világ hatalmasaival, parádés nyelvtudással képviseli hazáját Párizsban és tagadhatatlan mesterségbeli tudással intézkedik, szervez és figyel.

 

Ajánljuk a könyvet azoknak, akik kedvelik a történelmet. Ez a kötet olvasmányos és érdekes lehet mindenki számára, legyen az akár szakember vagy laikus.

Forrás: https://bookline.ro/product/home.action?_v=Zeidler_Miklos_szerk_A_Monarchiatol_&type=22&id=108950

 

Tovább...
2019. június 24. 09:35

Ikonologie christlichen Kunst

Band 1: Alte Kirche

Hans Georg Thümmel, author

Ferdinand Schöningh Verlag

Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird ausgehend von der Intention der Darstellungen auf den verschiedenen Bildträgern aufgezeigt und die Weise der damit verbundenen Argumentation fundiert dargelegt. Eingebettet in allgemeine historische Entwicklungen wird der Wandel der Themenkreise beschrieben. In der Einleitung werden die Prinzipien der Arbeit erläutert. Teil 1 (Alte Kirche) behandelt die Entstehung einer christlichen Bildkunst am Grabe (auf Sarkophagen und in Katakomben) und den späteren Übergang in die Kirchdekoration. Nach gleichen Prinzipien werden in Teil 2 die Bildkunst des Mittelalters, in Teil 3 die der Neuzeit und in Teil 4 die andersartige Entwicklung in der Ostkirche geschildert.

 

 

 

 

Forrás: https://www.schoeningh.de/katalog/titel/978-3-506-78037-9.html

Tovább...
2019. június 13. 10:15

Hagia Sophia in context

An Archaeological Re-examination of the Cathedral of Byzantine Constantinople

Ken Dark - Jan Kostenec, authors

Oxbow Books

The Byzantine cathedral of Hagia Sophia has been a source of wonder and fascination since its sixth-century construction. It was the premier monument of the Byzantine capital, Constantinople, and remains one of the most recognisable symbols of modern Istanbul. Often seen as encapsulating Byzantine history and culture, the building has been the subject of much scholarly interest since the Renaissance. However, while almost all previous archaeological work has focussed on the church itself, the surrounding complex of ecclesiastical buildings has been largely neglected. The research project presented here (co-directed by the authors) is the first to focus on the archaeology of the immediate environs of the church in order to understand the complex as a whole. Previously unrecorded material includes parts of the Patriarchal complex, from which the Orthodox Church was governed for almost a millennium, what may be the ‘Great Baptistery’ north of the church, and what are perhaps the first fragments of the fourth-century phase of the cathedral yet identified. The discovery of an unrecognised porch, surviving to its full height within the standing building, changes the known plan of the famous sixth-century church. This new information provides fresh evidence about the appearance and function of the complex, illustrating its similarities to, and dissimilarities from, episcopal centres elsewhere in the Byzantine world. Combined with other archaeological sources, these discoveries enable us to place the sixth-century cathedral in its urban context and to reconsider what Hagia Sophia can tell us about the wider Byzantine world.

Forrás: https://www.oxbowbooks.com/oxbow/hagia-sophia-in-context.html

Tovább...
2019. május 30. 09:40

Il divino in/quieto

Lo Spirito santo nelle tradizioni antiche

Francesco Pieri - Fabio Ruggiero, editors

Morcelliana

Sono qui raccolti gli atti del convegno realizzato a Bologna il 2-3 dicembre 2014, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Storia della Teologia della FTER (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna) e del GIROTA (Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina). Non si tratta di un bilancio della ricerca in corso, né di una sintesi a carattere manualistico, ma di una serie di approfondimenti su figure e momenti nodali di una possibile “storia dello Spirito santo”, che spaziano dalla letteratura biblica – sia in lingua ebraica che greca – alle testimonianze protocristiane canoniche ed extracanoniche, alla riflessione dei primi secoli in Oriente e Occidente, tenuto conto delle testimonianze iconografiche coeve. Due excursus indagano anche nell’ambito della tradizione islamica e della teologia cristiana contemporanea.

 

 

 

Forrás: http://www.morcelliana.net/supplementi-adamantius/3478-il-divino-inquieto-9788837232078.html

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2019 október
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2019-11-14