Hírek, információk

2021. június 30. 11:57

Homoródok varázsa - Homoród Mente középkori freskós templomai

Udvarhelyi Nándor

Kairosz Kiadó

Úgy, ahogy akarva-akaratlan, időről időre kezünkbe kell vennünk egy maréknyi földet, úgy vegyük kezünkbe ezt a csodálatos könyvet, mellyel Udvarhelyi Nándor ajándékozott meg bennünket. Én hiszem, hogy e könyv lapozgatásával, olvasásával egy maréknyi rög, egy tenyérnyi vidék és néhány ezer ember költözik szívünkbe és lelkünkbe. S akinek szívébe, lelkébe bevésődik e táj a benne lakó emberekkel és a féltve őrzött örökségekkel együtt, az megérti, hogy még a vidék elmaradottsága ellenére is ez olyan hely, egy olyan táj, "kinek fiává lenni/ nem kényszer, de jó, de kell....

Kelemen Levente unitárius lelkész

https://www.libri.hu/konyv/udvarhelyi_nandor.homorodok-varazsa.html

Tovább...
2021. június 30. 11:45

Freskós Gelence 

Udvarhelyi Nándor

Kairosz Kiadó

Felső-Háromszék Árpád-kori Szent Imre temploma

A gelencei Árpád-kori templomról joggal mondhatjuk, hogy a Kárpát-haza legkeletibb szegletének egyik igazgyöngyszeme, amelyet az itt nagy hittel élő közösség óvott, a történelem viharai dacára a jó Isten akaratából megtarthatott és megvigyázott, mert tudta, hogy ha odavész a hit, elvész és elporlad a templom, szétszéled a nép, s bevégeztetik. A szerző Mudrák Attila kiváló fotói segítségével úgy kalauzol minket e csodálatos műemlékekkel teli faluban, mintha magunk is ott járnánk. A végig színpompás album szemet-szívet gyönyörködtető kiváló ajándék bármilyen alkalomra.

https://szkitiagyor.hu/web/shop/freskos-gelence/
Tovább...
2021. június 30. 11:32

Az Anyaszék szíve - Udvarhelyszék középkori freskós templomai - A Nagy-Küküllő mentén

Udvarhelyi Nándor

Kairosz Kiadó

Ez a könyv Székelyföld "meggyötörten is gyönyörű" tájaira kívánja elvezetni az olvasót, közelebbről az udvarhelyszéki székelyek által lakott településekre, olyanokra, melyek Székelyudvarhely és Székely-keresztúr környékén fekszenek a Nagy-Küküllő völgyében. A székelység épített örökségének egy töredékét és annak történelmét tárja elénk e mű. S míg olvassuk e könyvet s nézzük a benne található szép képeket, észre sem vesszük, de lélekben "megszentelt" földön járunk.

https://www.libri.hu/konyv/udvarhelyi_nandor.az-anyaszek-szive.html

Tovább...
2021. június 30. 11:28

A czestochowai pálos kolostor magyar emlékei

Udvarhelyi Nándor

Kairosz Kiadó, 2010

Egykor kietlen tájakon haladtak át a fehér ruhás magyar pálosok, akik közel 630 évvel ezelőtt létrehozták a csodálatos épületegyüttes elődjét, a magas tornyaival már messziről látható Czestochowa kolostorát. Akkor nem sejtették, hogy az új alapítás kiemelkedően fontos szerepet tölt be majd rendjük életében. A szerzetesi engedelmesség, Isten akaratának a teljesítése hajtotta őket, és annak öröme, hogy a Boldogságos Szűz Mária képét őrizhetik, hiszen pálosként Urunk Jézus Krisztus édesanyjára különös szeretettel tekintettek. A pálosok több évszázados megmaradása ezen a helyen azt is mutatja, hogy Istenek terve van az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrenddel.

Czestochowa épületegyüttese a Jasna Górán (a Fényes Hegyen), épületeiben, művészeti alkotásaiban és gazdag könyvtárban egyaránt számos magyar történelmi emléket őriz. az ott élő szerzetesek Esztergomi Boldog Özséb magyar katolikus papnak, a pálosok alapítójának fiaiként élik hétköznapjaikat és szolgálják az évente oda látogató több millió zarándokot. A magyar és lengyel nép több évszázados barátságának egyik fellegvára is ez a hely - a lengyel nép nemzeti identitásának őrzője, s a magyarok kedvelt búcsújáró helye. A kolostort mindig kicsit otthonának is tekinthette az ide zarándokló magyar. A Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya a Lengyelország királynéja óvó karja segítségével mindkét nemzet számára kiemelkedően fontossá vált Jasna Góra, a pálosok központja. 

https://www.antikvarium.hu/konyv/udvarhelyi-nandor-a-czestochowai-palos-kolostor-magyar-emlekei-681854

Tovább...
2021. június 29. 10:22

A Görgey-kérdés története I-II.

Kosáry Domokos

Osiris Kiadó, 1994

A magyar szabadságharc: hirtelen fellendülő, tragikusan megtört ív, sorsa átmenet nélküli, nagy kontraszt fény s árnyék között, mely félévszázadig szinte elvakította az embereket. Élménye eltakarta a 48-as kor bonyolult összetételét, a nemzeti, társadalmi, kulturális fejlődés összefonódó szálait. Azt a döntő sorsfordulatot, mely hosszú bontakozás eredményeként meghozta a "régi Magyarország" átalakulását, a liberális-parlamentáris berendezés győzelmét.

A kor egészének kérdése elhomályosult a szabadságharcé mögött. Ennek pedig, a megrázó élmény hatása alatt, a felelősség került központjába. Két egyéniség állott egymással szemben: egy fiatal katona és egy ragyogó lelkesedésű szónak. Bennük az utókor mintegy az erők perszonifikációit látta, ellentétükben a gonosz és jó mitológikus ízű küzdelmét. a szembenálló felek két ember személyes működésére vezették vissza egy kor, egy nemzet útját s minden történeti tényező szerepét. Röviden ez a Görgey-probléma, mely hosszú évtizedeken át a 48-as kor emlékének centrumaként meddővé tette a kutatást, a közvélemény érzőpontjaiban égve visszariasztotta a kutatót.

 

Tovább...
2021. június 29. 10:04

Párbeszéd az emberért

Platthy Iván

Lectum Kiadó, Gerhardus Kiadó

Platthy Iván tanár, nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár vagyok. 1939. február 8-án Budapesten születtem, pedagógus szülők ötödik gyermekeként. Pedagógus pályámat a Pest megyei Táborfalván kezdtem. Munkásságomat az elmúlt 60 év alatt az emberek szolgálatára szenteltem. A részben osztott és osztott alsó és felső tagozatban, majd gimnáziumban végzett tanítást a művelődés irányításában való tevékenykedés váltotta fel különböző államigazgatási szinteken.

Beszélgető könyvem munkásságom utolsó szakaszának emlékeiről és élményeiről szól, elsősorban arról, hogy hogyan lehet segíteni az egyházak társadalomban való szerepvállalását a rendszerváltástól, 1989-től napjainkig.

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 augusztus
H K SZ CS P SZ V
- - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-09-29