Hírek, információk

2017. július 4. 12:49

Történeti bevezetés a szociálpszichológiába: a meghonosítás lépései

Hunyadi György, szerző

ELTE Eötvös Kiadó

A kötet a szociálpszichológia történetét, korszakait és főbb irányzatait mutatja be. Kijelölve a szaktudomány tudományrendszertani helyét és felvázolva belső szerkezetét., mindenekelőtt arról szól, hogy a szociálpszichológia hogyan vette birtokába a szociális attitűdök és sztereotípiák, a csoportszerkezet és -dinamika nagy tématerületeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/hunyady-gyorgy-torteneti-bevezetes-a-szocialpszichologiaba-a-meghonositas-lepesei

Tovább...
2017. július 4. 12:47

A pszichológiai labirintus

Fondorlatok és kerülő utak a lelki életben

Mérei Ferenc, szerző

Magyar Pszichiátriai Társaság

"Engedünk-e az invitációnak, hogy belépjünk a pszichológiai labirintusba és elkísérjük Mérei Ferencet, aki vállalja, hogy kalauzoljon a mélységek felfedezőútján? Magával ragad-e a fondorlatok, utak és kerülőutak megismerésének csábítása, amellyel e könyv címében a Szerző megszólít? Bármiként is ér bennünket a hívás, olyan könyv soraiban követhetjük a labirintus kalauzát, amely Mérei Ferenc életének utolsó, szívének kedves vállalkozása volt... Mérei Ferenc ezt a könyvét "mindenkinek" szánta, "nem középiskolás fokon". Ahogyan tanítványaitól, úgy olvasóitól is megkívánja a "lábujjhegyre kapaszkodó" szellemi erőfeszítést olyan lélektani ismeretek eléréséért, amelyek mindnyájunk mindennapi életének nyereségévé válhatnak, gyarapítva pszichológiai kultúránkat."

 

 

 

Forrás: https://antikva.hu/pszichologia-36/a-pszichologiai-labirintus-fondorlatok-es-keruloutak-a-lelk-dc

Tovább...
2017. július 4. 12:46

A pszichológia alapkérdései

Donald O. Hebb, szerző

Gondolat Kiadó

Tizedik nyelven jelenik meg Hebbnek, a kiváló kanadai pszichológusnak e könyve. Sikerét egyaránt köszönheti korszerű, természettudományos szemléletének, az egyes témakörök alapos, rendszerező áttekintésének és közvetlen - egyben didaktikus - hangvételének. Az olvasó megismerkedhetsz általános pszichológia legfontosabb kérdéseivel: a viselkedéssel, a tanulással, az emlékezéssel, az örökléssel, a gondolkodással. Emellett a szerző számos jelenség lélektani és élettani alapjait, megjelenési formáit mutatja be, némelyikük hétköznapi "furcsaságnak" számít vagy a patológia területére vezet át. Hebb sohasem egyetlen elméletről, hanem több, a tudományosság igényét kielégítő, vagy legalábbis eddig meg nem cáfolt teóriáról és hipotézisről tájékoztat; éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudománnyal ismerkedőknek meg kell tanulniuk bizonyítékokat és cáfolatokat keresni, illetve bíráló szemmel tekinteni az újabb elméletekre és kísérleti eredményekre. Ennek érdekében igyekszik minél több vizsgálati eljárást, megközelítési módot bemutatni: laboratóriumi kísérletek, természetes környezetben végzett megfigyelések, matematikai-statisztikai feldolgozás, spekulatív elméletek gyakorlati próbára tétele - mindezek nemcsak az ismeretanyagot bővítik, de formálják az olvasó tudományos szemléletét is. A fejezetek és a könyv végén található irodalomjegyzék, és a fontosabb szakkifejezések magyarázó listája segíti a jobb tájékozódást. A könyvet egyaránt szánjuk a pszichológiával ismerkedő egyetemi, főiskolai hallgatóknak és az e tudományág iránt érdeklődők szélesebb körének, akik az alapoktól a magasabb szintekig kívánják megismerni az általános pszichológia kérdéseit.

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Donald_O_Hebb_A_pszichologia_alapkerde&id=2102789900&type=10

Tovább...
2017. július 4. 12:44

Túlélőkészlet az SPSS-hez

Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára

Székelyi Mária - Barna Ildikó, szerzők

Typotex Kiadó

A könyv empirikus társadalomkutatók és szociológus hallgatók számára készült. Az SPSS programcsomag használatával párhuzamosan mutatja be, hogy milyen technikákkal lehet "rendet vágni" az adatok dzsungelében. Így ismerkedhet meg az olvasó a különböző adatredukciós módszerekkel: a főkomponens-, a faktor- és a klaszter-elemzéssel. A könyv rávilágít a magyarázó modellek felépítésének nehézségeire, az adatok természetéből adódó korlátokra. Részletesen tárgyalja az ANOVA, a lineáris regresszió, az útelemzés és a diszkriminancia-analízis segítségével megközelíthető probléma-típusokat. Minden SPSS-beli eljáráshoz hozzákapcsolja az alkalmazhatóság feltételeinek és az output-ok értelmezésének tárgyalását. A könyv a leendő és a már gyakorló alkalmazókat arra tanítja, hogy az SPSS programcsomag bármilyen szintaktikailag helyesen megadott utasítás végrehajtására képes, ezért az egyes eljárások kiválasztásánál, a modell megalkotásánál és annak interpretálásánál komoly hibalehetőségekkel és interpretációs korlátokkal kell számolni. Semmiféle bonyolult matematikai-statisztikai eljárás sem pótolhatja az operacionalizálás hiányosságait és az előzetes koncepció nélkül létrehozott adatbázisokat sem képes koherens egésszé rendezni. A bonyolult módszertani apparátus hatékonyan segítheti, de semmiképpen sem válthatja ki a logikus gondolkodást. A könyv megértése nem kíván komoly matematikai előképzettséget, közérthető stílusban adja elő az előfeltevéseket, lépésről lépésre halad a bonyolultabb modellek felé, és találó példákon keresztül mutatja az egyes módszereket.

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Barna_Ildiko_Szekelyi_Maria_Tulelokesz&id=77074&type=22

Tovább...
2017. július 4. 12:42

Fejlődéslélektan olvasókönyv

Bernáth László - Solymosi Katalin, szerkesztők

Tertia Kiadó

A Fejlődéslélektan olvasókönyv tanulmányainak válogatásakor a szerzők azt tartották elsősorban szem előtt, hogy megkönnyítsék bizonyos fejlődéslélektani elméletek és témák megértését az érdeklődő olvasó számára. A kötet korszerű, átfogó elméleti megalapozottságú, ugyanakkor a nem pszichológus képzettségű számára is érthető írásokat tartalmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Bernath_L_Solymosi_K_Fejlodeslelektan&id=2104242182&type=10

Tovább...
2017. július 4. 12:40

Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika

Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán, szerzők

Akadémiai Kiadó

Volt egy időszak, amikor egyetlen, a tengeren Ázsia felé hajózó római sem halasztotta el, hogy megálljon Rodoszon, és meghallgassa az ékesszólás mestereit. Kikötöttek, hogy megmártózzanak a fodrozódó szóhabokban, s magukkal vigyenek valami megfoghatatlant. A jó kommunikáció képessége olyasmi, amivel mindenki szívesen felszerelné saját hajóját. E sajátságos hajtóerővel könnyedén elnavigálhatunk az élet háborgó tengerén, az üzlet olykor zavaros vizein, valamint könnyen ráakadhatunk azokra a csendes és nyugodt öblökre, ahol újból feltöltődhetünk. A könyv szemléletes példákon és gyakorlatokon keresztül mutatja be az üzleti kommunikáció különféle területeit, a nem verbális, a szóbeli, az írásbeli kommunikációt, valamint a meggyőzés alapelveit. A tárgyalástechnikai részben plasztikusan taglaljuk annak pszichológiai és elméleti hátterét, a disztributív és integratív technikákat, a harmadik fél bevonását, valamint a különféle kultúrák tárgyalási stílusait. A könyv egy kikötő, ahol feltölthetjük rakománnyal a hajót, vagy megfoltozhatjuk a vásznat. Talán ránk kacsint a Rodoszi Kolosszus... Ezt a könyvet ajánljuk minden bachelor és master hallgatónak, tréningek résztvevőinek és minden kedves érdeklődőnek.

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Hofmeister_Toth_Agnes_Mitev_Ariel_Zolta&id=63534&type=22

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 július
H K SZ CS P SZ V
- 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-08-21