Hírek, információk

2017. október 17. 09:41

Az Ószövetség története

Cziglányi Zsolt, szerző

PPHF

A Biblia háromnegyedét kitevő Ószövetség még a Szentírás rendszeres olvasói számára is rejt ismeretlen területeket. Ezek felfedezésére, bebarangolására hív ez a kézikönyv. Olvasmányosan beszéli el az Ószövetség eredetét, történeti hátterét; közérthetően tolmácsolja a bibliakutatás tudományos eredményeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.pphf.hu/kiadvanyaink/konyvek/item/358-cziglanyi-zsolt-az-oszoevetseg-toertenete

Tovább...
2017. október 17. 09:39

Remény a reménytelenségben

Főpásztorok a kelet-közép-európai diktatúrákban

Soós Károly - Zombori István, szerkesztők

Sigillm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/molnar_antal.remeny-a-remenytelensegben.html?utm_source=facebook&utm_medium=olvastam&utm_campaign=facebook

Tovább...
2017. október 17. 09:36

Rekatolizáció és barokk áhítat

Szelestei N. László, szerző

Az utóbbi évtizedben Magyarországon is örvendetesen megszaporodtak az egyház- és lelkiségtörténettel kapcsolatos kutatások. Ehhez a témakörhöz kapcsolódva állítottam össze ezt a kötetet könyvtárosi és egyetemi oktatói munkám során e témakörben keletkezett tanulmányaimból. A tanulmányok egy része a magyar nyelvű liturgikus és liturgián kívüli áhítati szövegek folyamatát igyekszik megragadni. A folyamat gyökerei vallási gyakorlatokban rögzültek mélyre, a népi emlékezet máig őrzi azokat, az egyházi év menetét követve újra és újra elhangzanak egyén és közösség ajkán. A magyar irodalomtörténet-írás ezt az egymásba fonódó vallásos irodalmi vonulatot a 18. századtól figyelmen kívül hagyta, mert tartalma, hagyományőrző volta miatt nem illett a leíró irodalomtörténetek fejlődéstörténeti koncepciójába. Izgalmas feladat a kitagadott, mégis máig szakadatlanul funkcionáló irodalmi áradat forrásvidékeit bejárni, létezési formáira és elterjedtségére rálelni, összefüggéseit felismerni, annak helyét kijelölni a leíró irodalomtörténetben.

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=114579&type=22

Tovább...
2017. október 17. 09:32

Polgári Állam és Katolikus Egyház

1848 márcis - december

A katolikus autonómia-törekvések megjelenése

Sarnyai Csaba Máté, szerző

A politikai élet nagyformátumú szereplői 1848-ban lerakták a polgári állam alapköveit, s ezzel a lépéssel (lépéssorozattal) több százéves rendszert váltottak fel. Alapvetően és végérvényesen változik meg az ország berendezkedése több szempontból is, melyek között kiemelkedő fontosságú az egyház és állam relációjára vonatkozó aspektus. Sarnyai Csaba Máté fő kutatási területe az említett viszony feltárása, így a téma szakavatott ismerőjének mondható. A METEM Könyvek gondozásában, 2002-ben megjelentetett doktori (Ph.D.) értekezésének kiadásra szánt változatában erről messzemenően számot is ad, mikor a két szervezet közötti kapcsolat egy különleges alakulatát vizsgálja. E sajátos képződmény a katolikus autonómia intézménye.

 

A szakirodalom már jó ideje foglalkozik a kérdéssel – többek között maga a szerző, aki jelen munkájának több fejezetét tárgyalja külön tanulmányokban. (Például a XI. fejezet: „Egy teoretikusan lehetséges megoldás? Horváth Mihály autonómia-koncepciója” című művének újragondolása, míg a VIII. egység az „Oktatási laicizálási törekvések és a katolikus felsőklérus 1848-ban” rövidített verziója.)

Forrás: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai1848.htm

Tovább...
2017. október 17. 09:28

"Küldetése a mi küldetésünk"

a verbiták száz éve Magyarországon 1916-2016

Dr. Révész Éva - Tóth Zoltán svd, szerzők

EFO Nyomda

Janssen Szent Arnold 1875. szeptember 8-án a hollandiai Steylben alapította meg első missziósházát, hogy az akkori egyházellenes bismarcki politikával szemben a német katolikusok mégis kivehessék részüket Krisztus parancsának teljesítésében: az evangélium hirdetésében szerte az egész világon. Azonban Szent Arnold már ekkor sem csak a Német Birodalom katolikus lakosságát kívánta megszólítani, hanem minden Európában élő németajkú embert. Misem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy tizennégy évvel később a második missziósházat Ausztriában kezdte építeni a Bécs melletti Maria Enzersdorfban. A Szent Gábriel Missziósháznak kezdettől fogva azt a kiemelt feladatot szánta, hogy helyet biztosítson a társaság teológiai főiskolájának, és így, mint minden hasonló felsőoktatási intézmény, bizonyos szempontból rendi központot is alkosson.

 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/revesz_eva.kuldetese-a-mi-kuldetesunk.html

Tovább...
2017. október 17. 09:25

"Mert ihon jönn aszonyotok és kezében új szoknyák"

Források a klarissza rend magyarországi történetéből

Schwarcz Katalin, szerző

Sigillum

Dr. Schwarcz Katalin (Szalay Katalin), 1944-ben született Budapesten. 1963-ban a debreceni Svetits Gimnáziumban érettségizett. 1967-től könyvtárosként dolgozik.

Munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának, később a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának. 1979-ben szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem tanári-könyvtárosi diplomát. 1983-ban doktorált új- és legújabb kori magyar történelemből.

 

A klarissza rend hazai történetét több mint tíz éve kutatja, ebben a témában több tanulmánya jelent meg és számos tudományos konferencián tartott előadást.

 

 

 

Forrás: http://www.szerzetes.hu/irodalom/schwarcz-katalin-%E2%80%9Emert-ihon-j%C3%B6nn-assonyotok-%C3%A9s-kez%C3%A9ben-%C3%BAj-szokny%C3%A1k%E2%80%9D-forr%C3%A1sok-klarissza-rend

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 november
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-12-16