Hírek, információk

2020. október 27. 11:22

Épített örökségünk gyöngyszemei a Tarna völgyében.

Kárpátiné Ézsiás Edit szerkesztő

Tarnamenti Állatgyógyászati Kft.

A 2019.augusztus 26-án, Feldebrőn megtartott Épített örökségünk a Tarna mentén című konferencia tanulmányait tartalmazza a kötet.

Tovább...
2020. október 27. 09:32

Sapiens - Az emberiség rövid története

Yuval Noah Harari szerző

Animus Kiadó, 2020

A tűz tett minket veszedelmessé. A pletyka együttműködővé. A mezőgazdaság még éhesebbé. A mitológia tartotta fenn a törvényt és a rendet. A pénz adott valamit, amiben mind bízhatunk. Az ellentmondások teremtették meg a kultúrát. A tudomány tett minket a teremtés urává. De egyik sem tett boldoggá...

A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár szerint így foglalható össze annak története, ahogyan jelentéktelen majmokból a világ uraivá váltunk.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Yuval_Noah_Harari_Sapiens&type=22&id=281940
Tovább...
2020. október 27. 09:23

Bonhoeffer - Pásztor, mártír, próféta, kém

Eric Metaxas szerző

Immanuel Alapítvány

Dietrich Bonhoeffer életrajza a magyar olvasóközönség számára egyedülálló hiánypótló munkaként mutatja be a huszadik század egyik legkiemelkedőbb hősét: a pásztort, a mártírt, a prófétát, a kémet, aki fiatalságával, megalkuvást nem ismerő bátorságával és briliáns intellektusával szembeszáll magával Hitlerrel is. Meghatározó, mélyen megindító történet az övé. A nácizmusban testet öltő embertelen, gonosz szörnyeteggel szemben álló erkölcsi diadal expozéja ez a nem csupán Amerikában, de Németországban is óriási olvasótáborral rendelkez mű. Az elkelő arisztokrata családból származó német ifjú, miután egy harlemi gyülekezetben felfedezi az igazi hit tiszta tüzét, Németországba visszatérve az elsők között emel szót Hitler és a nácizmus ellen. Később lelkipásztori hivatása ellenére kettős ügynökként vesz részt a Führer elleni összeesküvésben. Elvei és hite mellett kitart mindhalálig. A rendkívüli élettörténet rendkívüli módon is ér véget: 39 éves korában az ekkor már vőlegény Bonhoeffert a flossenbergi koncentrációs táborban Hitler külön parancsára végzik ki. Halála óta a 20. század egyik legösszetettebb és legizgalmasabb személyiségeként tartják számon. Eric Metaxas munkájából számunkra is kiderül, hogy méltán. Lebilincselő, egyben történeti, kulturális, filozófiai valamint vallási szempontból is részlet-gazdag életrajza igen aktuális üzenetet hordoz minden kor embere számára. 

https://www.libri.hu/konyv/eric_metaxas.bonhoeffer-pasztor-martir-profeta-kem.html
Tovább...
2020. október 27. 09:15

A magyarországi szerb telepek jogviszonyai az államhoz

Dr. Szalay László szerző

Históriaantik Könyvesház kiadó

Horvát- és Dalmátországnak a magyar koronához kerülése után Szerbiában a magyar befolyás versenyezni kezdett a göröggel, s névszerint az éjszaki tartományokban felsöbbségi joggá fejlődött, egyes vég-várak elfoglalása által tetézve. A XIV.-dik század közepe felé Dusán István, a szerbek nagy fejdelme, kibontakozott mind Bizancz mind a magyar korona uralma alól, s országának határait kivált délkelet felé terjesztvén, czárnak, császárnak irta magát. Dusán czár — mondja a szerb hagyomány - alig menté fel országát a magyarok hatalma alól, alig foglalta el Maczedoniát és Albániát, alig verte meg a görögök által ellene bérlett török hadat, midőn 1356. Mihály arkangyal ünnepén maga körül gyülekezteté a szerb nép nagyait, vajdáit s megannyi tiszttartóit, és kezébe fogván a birodalom zászlaját, szól vala hozzájok ekképen : ,Mondjátok nekem, édes kenézeim, kire vigyem seregemet, a görög császár ellen-e, vagy pedig a német ellen? Leipzig ;Pest : Lauffer : Stolp, 1862. - Hasonmás kiadás

https://www.libri.hu/konyv/a-magyarorszagi-szerb-telepek-jogviszonyai-az-allamhoz.html

Tovább...
2020. október 27. 09:06

Az orosz eszme

Nyikolaj Bergyajev szerző

Osiris Kiadó, 2020

Párizsi emigrációjában, halála előtt két évvel (1946-ban) jelent meg Nyikolaj Bergyajevnek (1874–1948) ez a késői, összegző jellegű könyve. Nem saját filozófiáját összegzi benne, mint Az ember rabságáról és szabadságáról vagy a Szellem és realitás című műveiben, hanem az orosz mentalitás gyökerét, forrásait vizsgálja, és következményeit tekinti át egyrészt az orosz történelemben, az orosz kultúra alakulásában, másrészt az általa tárgyalt gondolkodók szellemi portréiban.

A könyv nem szokványos filozófiatörténet vagy kultúrtörténet, szerzője tíz alapprobléma köré csoportosítva fejti ki gondolatait és hihetetlenül széles körű ismereteit. Nem csupán az orosz kultúra olyan kulcsfigurái bukkannak fel több fejezetben is, mint Dosztojevszkij, Tolsztoj és Szolovjov, hanem a 19. századi orosz gondolkodást meghatározó két irányzat (a szlavofilek és a nyugatosok) jelentős képviselői (Homjakov, Kirejevszkij, Leontyev, Belinszkij, Herzen) szintén vissza-visszatérnek a könyv különböző fejezeteiben. A fejezetek témáinak bemutatását – Bergyajev személyes, átfűtött előadásmódján kívül – az is egységesíti, hogy a kötet elején jellemzett orosz mentalitás nyilvánul meg minden felvetett kérdés kapcsán. Az utolsó rész foglalkozik Bergyajev korával, az úgynevezett „ezüstkorral”, amely az orosz vallásfilozófia felvirágzását, a sajátos orosz bölcselet kibontakozását hozta.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Nyikolaj_Bergyajev_Az_orosz_eszme&type=22&id=322743
Tovább...
2020. október 27. 08:53

Vörös éhínség - Sztálin háborúja Ukrajna ellen

Anne Applebaum szerző

Európa Könyvkiadó, 2020

Valósághű beszámoló Sztálin napjainkig ható, kegyetlen tervéről, mely több millió ember életébe került.

Sztálin 1929-ben hirdette meg a mezőgazdaság - hatásait tekintve egy második szovjet forradalommal felérő - kollektivizációját, amely parasztok millióit kényszerítette, hogy a földjükről lemondva belépjenek a kolhozokba. Az eredmény katasztrofális éhínség volt, amely a legtöbb halálos áldozatot követelte az európai történelemben. 1931 és 1933 között legalább ötmillió ember halt meg a Szovjetunióban. A szovjet állam azonban segítségnyújtás helyett arra használta a katasztrófát, hogy megszabaduljon egy politikai problémától. Anne Applebaum a Vörös éhínség-ben azt állítja, hogy az áldozatok közül több mint hárommillió ukrán volt, akik nem egy rossz politika véletlenszerű áldozataiként vesztek oda, hanem azért, mert az állam tudatosan pusztulásra ítélte őket.

A szerző bizonyítékokkal szolgál egy régóta fennálló gyanúra: miután Ukrajnában a szovjethatalmat lázadások sora tette ingataggá,Sztálin úgy döntött, hogy elpusztítja az ukrán parasztságot. Az állam lezárta a köztársaság határait, és elkobzott minden hozzáférhető élelmiszert. Gyorsan bekövetkezett az éhínség, és az emberek megettek bármit: füvet, fakérget, kutyákat, elhullott állatokat. Némelykor egymást ölték, hogy élelemhez jussanak.

Applebaum műve lebilincselő olvasmány; felidézi a huszadik század legsúlyosabb bűncselekményeinek egyikét, és bemutatja, miképpen jelenthet ismét fenyegetést, immár a huszonegyedik század politikai rendjére. A könyv letaglózó erővel, precízen írja le az iszonyatot, amelyben a rendkívüli gonoszságot túlélni igyekvő embereknek részük volt.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Anne_Applebaum_Voros_ehinseg&type=22&id=320141

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 január
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-01-20