Hírek, információk

2017. július 4. 12:37

Iskolaelméletek és iskolai élet

Zrinszky László, szerző

Okker Kiadó

Ez a könyv nem iskolatörténet, s nem is az iskoláról való gondolkodás vagy az iskolakutatás kronológiailag vagy irányzatok szerint rendezett 20. századi története. Azokat a nézeteket igyekszik áttekinteni, melyek a legnagyobb érdemleges hatást tették az iskoláról való mai - sokfelé szabdalt, de bizonyos tendenciákat határozottan kirajzoló - felfogásunkra.

 

Noha nem hagyományos értelemben vett tankönyvet tart kezében az olvasó, remélhetőleg hasznos tájékoztatásokhoz jut, és - ami nem kevésbé fontos - ösztönzéseket kap a saját tapasztalati világával való szembesüléshez, az egyetértő és/vagy kritikai továbbgondoláshoz.

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.booker.hu/konyv/iskolaelmeletek_es_iskolai_elet_zrinszky_laszlo/

Tovább...
2017. július 4. 12:33

A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája

Dr. Buda Béla, szerző

Nemzeti Tankönyvkiadó

Buda Béla a gyakorló pedagógusok pszichológiai továbbképzéséhez kívánt hozzájárulni e könyvével, amely eredetileg a Köznevelés hasábjain napvilágot látott, nagy érdeklődést keltő cikksorozaténak átdolgozásából született.

 

A szerző meggyőződése szerint számos olyan feladatot, amelyet korábban sajátosan pszichológusi, netán orvosi teendőnek véltek, maguk a pedagógusok is el tudnak látni, sőt: ők tudnak ellátni a legeredményesebben. A gyerekek fejlődését ugyanis alapvetően az a szociálpszichológiai mező, az a kommunikatív (és metakommunikatív) kapcsolatrendszer határozza meg, amelynek keretei között mindennapi életüket élik. Ez érvényes mind az egészséges, mind a kóros személyiségfejlődés esetében. E hatásrendszer befolyásolásában kiemelt szerepük van a nevelőknek, és – akár felismerik, akár nem – eljárásaiknak pszichoterápiás értéke, illetve preventív szerepe van a személyiségzavarok terén.

 

 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/buda-bela-a-szemelyisegfejlodes-es-a-neveles-szocialpszichologiaja

Tovább...
2017. július 4. 12:31

Gyermeklélektan

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes, szerzők

Libri

Kíváncsi vagyok, hogy a mai olvasónak melyik rész csap bele olyan intenzitással a tudatába vagy éppenséggel a fantáziájába, mint nekünk, annak idején, és melyik lesz az, ami az ő emlékezetének rostáján is azon nyomban kihull.

 

De ha mindent elfelejtesz is, amit ebben a könyvben olvastál akkor is jó, akkor is nélkülözhetetlen, hogy elolvastad, ha ezentúl gyerekekkel akarsz foglalkozni!

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Merei_Ferenc_V_Binet_Agnes_Gyermeklel&id=286696&type=22

Tovább...
2017. június 28. 15:33

A lélektan története

Pléh Csaba, szerző

Osiris Kiadó

A pszichológiának hosszú múltja, de rövid története van. Ez a mondás a modern pszichológia egyik 19. századi úttörőjétől, Hermann Ebbinghaustól származik. Jól jellemzi a tankönyv kereteit is. A könyv elsősorban az 1850 és 2000 közötti korban tekinti át a szaktudományos és hivatásszerű pszichológia történetét. Három összefüggés-rendszerben igyekszik bemutatni az ember egészével foglalkozó hivatást. A pszichológiai irányzatokat a többi tudomány, az élettudományok, a társadalom- és bölcsészeti tudományok változási rendszerében mutatja be. Ugyanakkor ezeket a szellemi változásokat összekapcsolja a társadalom átalakulásaival és feszültségeivel. Mivel diákok számára készült, nem nélkülözi a hősöket sem: a szellemi és társadalmi mozgásokat olyan pszichológusok életén és konfliktusain keresztül is bemutatja, mint Sigmund Freud, Jean Piaget, Mérei Ferenc vagy Hermann Imre. A tankönyv egy fejezettel bővített második kiadása az ezredfordulóig követi a pszichológia történetét, kitérve a hivatás változásaira és a hazai környezet átalakulásaira is.

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/pleh_csaba.a-lelektan-tortenete-1.html

Tovább...
2017. június 28. 15:29

Szociálpszichológia

Eliot R. Smith - Diane M. Mackie, szerzők

Osiris Kiadó

A szociálpszichológia fogalmilag egységes bemutatásával ízelítőt akartunk adni az egyetemi hallgatóságnak abból a csodálatból, amit az emberi társas viselkedés izgalmas gazdagsága és változatossága iránt érzünk. Mindkettőnket frusztráltak az olyan tankönyvek, amelyek úgy írják le a társas viselkedést, mint érdekes, de egymással nem összefüggő jelenségek sorát, amelyeket számtalan, "használat után eldobható" elméletecske segítségével értelmezhetünk. Csalódottak voltunk, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat a valóságos világ helyszíneitől - a tárgyalóteremtől, iskoláktól, bevásárlóközpontoktól vagy kórházaktól - elkülönítve mutatták be, ahol pedig az események megtörténnek. Attól is féltünk, hogy a szociálpszichológia azon különleges sajátossága, hogy összekötő kapocs az egyén és a társas világ értelmezései között, elvész egy olyan felfogásban, amely túlhangsúlyozza e két vonatkozás valamelyikét. A mi szándékunk ezért az integráció volt. Célunk az, hogy mind a társas viselkedést, mind a tudományt, amely azt tanulmányozza, fogalmilag és tematikailag egységesen mutassuk be. Nemcsak a szociális viselkedés milyenségének csodálatos változatosságát szeretnénk megmutatni a hallgatóknak, hanem hogyanjának és miértjének lenyűgöző rendjét és szervezettségét is. E célok megvalósítására irányuló igyekezetünk tükröződik a könyv tárgyának háromféle tárgyalásmódjában.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/diane_m_mackie.szocialpszichologia-3.html

Tovább...
2017. június 28. 15:28

A társadalomtudományi kutatás gyakorlata

Earl Babbie, szerző

Balassi Kiadó

A kötet egyetemi tankönyv, emellett a társadalomtudományi kutatások módszertanának alapvet, világszerte használt kézikönyvének új, hatodik kiadása, amely a 9. angol nyelv kiadás fordítása, több ponton átdolgozásra került. A szerz elszavában részletesen ismerteti a változtatásokat, figyelembe véve a társadalomtudományok gyakorlata és az alkalmazott...

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/earl_babbie.a-tarsadalomtudomanyi-kutatas-gyakorlata.html

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 július
H K SZ CS P SZ V
- 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-08-21