Hírek, információk

2017. október 17. 09:23

Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században

Dóka Klára, szerző

Etfo Kiadó

A 18-19. század az ország életének sajátosan érdekes korszaka volt. A török kiűzése után a volt királyi Magyarországon, Erdélyben és a Hódoltságban különböző szintekről, de most már azonos feltételek mellett indulhatott meg a fejlődés, és a Rákóczi-szabadságharc után az ország valamennyi területén a békés építőmunka volt jellemző. A különböző adottságok alapvetően befolyásolták a területeikre visszakerült világi és egyházi földesurak tevékenységét, a birtokokon a gazdálkodás megindulását. Míg a török háborúktól kevésbé sújtott Felvidéken és a Dunántúlon folyamatosságról beszélhetünk, addig a volt Hódoltságban felégetett falvak, műveletlen földek mutatták a harcok nyomát. Itt az élet megindulásához mindenekelőtt a szükséges munkaerőről kellett gondoskodni, megteremtve az alapvető létfeltételeket a betelepedő lakosság számára.

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=114565&type=22

Tovább...
2017. október 17. 09:21

A bécsi Pázmáneum

Zombori István, szerkesztő

Sigillum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovább...
2017. október 17. 09:15

A 20. század egyház - és társadalomtörténetének metszéspontai

Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből

Bánkuti Gábor - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár, szerkesztők

Pécsi Egyháztörténeti Intéezt

A Pécsi Hittudományi Főiskola kebelében működő Egyháztörténeti Intézet kutatási programjában hangsúlyosan szerepel a Dél-Dunántúl újkori törté- netére vonatkozó források feltárása, kritikai apparátussal ellátott kiadása és tudományos feldolgozása. Ennek a lokális kötődésű, ám a magyar egyháztörténetírás egészét gazdagító munkálkodásnak az eredményeit a fiatal történészekből álló kutatócsoport időről-időre saját szervezésű konferenci- ákon tárja a szélesebb szakmai nyilvánosság elé. Ezen alkalmak meghívott előadói, akiknek köre sohasem korlátozódik az egyháztörténet művelőire, egyfajta kölcsönösség jegyében a maguk szűkebb kutatási területének lá- tásmódjával, metodikájával járulnak hozzá a pécsi kezdeményezéshez, ami a tudományos disputa, a tapasztalatcsere és a párbeszéd színterévé avatja a papnövelde ősi épületét.

 

 

 

Forrás:  http://www.pphf.hu/images/kiadvany/2015/eloszometszespontok.pdf

http://www.pphf.hu/kiadvanyaink/konyvek/item/34-a-20-szazad-egyhaz-es-tarsadalomtoertenetenek-metszespontjai

Tovább...
2017. október 17. 09:10

Katolikus megújulás és barokk Magyarországon

különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740)

Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár, szerkesztők

Pécsi Egyháztörténeti Intézet

A reformáció sikere, rohamos terjedése ébresztette rá a katolikus egyházat, milyen sokat várt tőle a keresztény nép, és milyen keveset tett érte. A Tridentinum - csakúgy mint a II. Vatikáni Zsinat - elsősorban pasztorális zsinat volt. Dogmatikai téren csak a protestáns teológia által felvetett kérdésekkel foglalkozott, lelkipásztori szempontból azonban egységes, az egyházi élet minden vertikumát átfogó modellt alkotott. Az egyházfegyelmi, egyházjogi, liturgikus intézkedések azt célozták, hogy minden településen, minden társadalmi rétegben minőségi hitélet alakuljon ki. A hit tanítását mindenki a tőle várható legmagasabb színvonalon ismerje és azt belső meggyőződéssel fogadja el. A papság és a hívek élete legyen rendezett, buzgó. A liturgia lelkületében és külső formáiban is legyen igényes.

 

 

 

Forrás: http://www.pphf.hu/kiadvanyaink/konyvek/item/29-katolikus-megujulas-es-a-barokk-magyarorszagon

Tovább...
2017. október 17. 09:00

Ecclesia semper reformanda et renovanda

Katus László egyháztörténeti tanulmányai és cikkei

Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár, szerkesztők

Pécsi Egyháztörténeti Intéezt

Katus László 80. születésnapja alkalmából adta közre a Pécsi Hittudományi Főiskola a professzor összegyűjtött egyháztörténeti vonatkozású írásait. Ez egyfelől nemes és indokolt gesztus a szerző felé; másrészt gyakorlati haszna is van, hiszen olyan alapvető tanulmányokat vehetnek így egybegyűjtve, könnyen kézbe a hallgatók, melyek gyakorta feltűnnek kollokviumi vagy szigorlati olvasmányjegyzékeken. A kötet 13 írása mind viszonylag friss (valamennyi 1992 után publikált) és tulajdonképp hozzáférhető; ám kettő csak kis példányszámú tanulmánykötetben látott napvilágot korábban; két további írás pedig — a közlő lap adottságai miatt — eredetileg csak jelentős rövidítésekkel jelenhetett meg.

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Katus_Laszlo_Ecclesia_semper_reformanda&id=104832&type=22

Tovább...
2017. október 17. 08:50

Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései

Varga Szabolcs - Vértesi Lázár, szerkesztők

Pécsi Egyháztörténeti Intézet

A kötet a Pécsi Egyháztörténeti Intézet által szervezett 2007. február 22-i konferencia előadásaiból szerkesztett tanulmányokat tartalmazza. Témája nehéz és kényes kérdés: az 1945 és 1989 közötti magyar egyháztörténet. E kötet tisztelgés a közelmúlt megismerését célzó kutatás „hőskorszakának” kiemelkedő személyisége, Hetényi Varga Károly előtt, aki aprólékos gyűjtőmunkával hatalmas anyagot óvott meg az enyészettől, mégpedig a múltnak épp abból a szeletéből, amely a levéltárakban hozzáférhetetlen: az egyes ember emlékeit és élményeit. A Pécsi Hittudományi Főiskola azzal a meggyőződéssel adja közre e kötetet, hogy a kritikai módon megragadott történeti valóság megismerése és megértése minden hősiességével, fájdalmával és ellentmondásával együtt is élmény és erőforrás, éspedig összehasonlíthatatlanul nagyobb erő, mint ha múltunkba „kancsalul, festett egekbe” néznénk.

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=104811&type=22

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2017 november
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2017-12-16