Hírek, információk

2021. június 24. 16:59

The Cult of St Anna in Byzantium (Birmingham Byzantine and Ottoman Studies)

Eirini Panou author

Routledge 

The Cult of St Anna in Byzantium is the first undertaking in Byzantine research to study the phenomenon of St Anna’s cult from the sixth to the fifteenth centuries. It was prompted by the need to enrich our knowledge of a female saint who had already been studied in the West but remained virtually unknown in Eastern Christendom. It focuses on a figure little-studied in scholarship and examines the formation, establishment and promotion of an apocryphal saint who made her way to the pantheon of Orthodox saints. Visual and material culture, relics and texts track the gradual social and ideological transformation of Byzantium from early Christianity until the fifteenth century. This book not only examines various aspects of early Christian and Byzantine civilisation, but also investigates how the cult of saints greatly influenced cultural changes in order to suit theological, social and political demands.

 

The cult of St Anna influenced many diverse elements of Christian life in Constantinople, including the creation of sacred spaces and the location of haghiasmata (fountains of holy water) in the city; imperial patronage; the social reception of St Anna’s story; and relic narratives. This monograph breaks new ground in explaining how and why Byzantium and the Orthodox Church attributed scriptural authority to a minor figure known only from a non-canonical work.

https://www.amazon.de/gp/product/0367590832/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Tovább...
2021. június 24. 16:47

A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790-1848)

Dobszay Tamás

Országház Könyvkiadó

Negyedszázadnyi önkényuralom után, 1790-ben a Habsburg uralkodók visszatértek a rendekkel való együttműködés útjára, és a francia háborúk ideje alatt 1790 és 1812, majd 1825 és 1848 között rendszeresen összehívták a magyar rendi országgyűlést. A diétát mellőző közbeeső tizenhárom év ellenére a vizsgált időszak fontos szakasza a magyar parlamentarizmus történetének, a modern alkotmányosság előzményeinek. A két táblában szerveződő országgyűlés, amely Közép-Európában egyedülálló mértékben biztosított politikai befolyást széles társadalmi csoportoknak, összetételét és működési formáit a 18. századból örökölte. A Szent Korona tagjainak tekintett, politikai jogokkal bíró rendek érdekeit jelenítette meg a királyi hatalommal szemben. A diéta a törvényalkotás mellett betöltötte a közügyek megvitatását, érdekek kifejezését lehetővé tevő politikai fórum szerepét is, illetve a rendek fontos társasági és ünnepi eseménye volt, amely nemcsak képviselte, hanem alakította is a közvéleményt. Alkalmasnak bizonyult a rendek, s áttételesen az ország egésze érdekeinek bizonyos fokú érvényesítésére is az abszolutista törekvéseit le nem vetkező királyi hatalommal szemben. Kötetünk a kései rendi országgyűlések szerveződésének elveit, összetételét és működési mechanizmusait mutatja be, valamint felhívja a figyelmet az öröklött formákban bekövetkező változásokra is, amelyek főként a reformkorban már a modern parlamentarizmus irányában módosították a testület működését. 

https://www.libri.hu/konyv/dobszay_tamas.a-rendi-orszaggyules-utolso-evtizedei-1790-1848.html

Tovább...
2021. június 24. 16:33

Szacsvay Imre - Az 1848-1949. évi országgyűlés mártírjai

Kedves Gyula - Pelyach István

Országház Könyvkiadó

Szacsvay Imre az első népképviseleti országgyűlés legfiatalabb mártírja. Az Országgyűlési Múzeum szervezésében 2017. október 6-án megtartott emlékülés előadói arra keresték a választ, hogy bűne miért "csak egy tollvonás volt" - mivel nagyváradi képviselőként és jegyzőként aláírta a Habsburg-ház trónfosztását és a Függetlenségi Nyilatkozatot.

Az emlékülés előadói a kötet szerzői: Melkovcs Tamás, Kedves Gyula, Pelyach István, Dobszay Tamás, Hermann Róbert és Fleisz János. 

https://www.libri.hu/konyv/kedves_gyula.szacsvay-imre-az-1848-1949-evi-orszaggyules-martirjai.html
Tovább...
2021. június 24. 16:27

Erdélyi országgyűlések a 16-17. században

Oborni Teréz

Országház Könyvkiadó

A Buda eleste után a Magyar Királyság keleti részeiből mintegy három évtized alatt kiformálódott Erdélyi Fejedelemség országgyűléseinek története kétségtelenül részét képezi a magyar parlamentarizmus történetének. Az új állam megörökölte a középkori Erdély sajátos társadalmi-rendi struktúráját, így korszakunkban is a három nemzet - a magyar nemesség, a székelyek és a szászok közössége - alkotta az országgyűléseken politikai jogokat gyakorló rendeket. A magyar alkotmányosság hagyományaira, az erdélyi jogszokásokra, valamint a királyság országgyűléseinek a 16. század elejére kialakult működési rendjére épült erdélyi rendi gyűlések betöltötték történelmi szerepüket, a fejedelmi hatalom és a rendek küzdelmének teret adva biztosították a törvényalkotás lehetőségét, azonban az állam mintegy másfél évszázados fennállása alatt mindvégig megmaradtak az Európában akkoriban ismert legegyszerűbb szervezeti és működési keretek között. A kötet bemutatja az Erdélyi Fejedelemség rendi gyűléseinek késő középkori előzményeit valamint az ország belső törvényes rendje kialakításában betöltött szerepét, majd széles körű áttekintést ad a fejedelmi korszakban létezett országgyűlés szervezeti felépítéséről és tevékenységi köréről.

https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/tortenelem-politika/erdelyi-orszaggyulesek-a-16-17-szazadban#bovebb_ismerteto

Tovább...
2021. június 24. 16:22

Könyvtár, ami összeköt

Ablonczy Bálint

Országház Könyvkiadó

Vajon mitől lesz egy könyvtár különleges? Mindenki, aki valaha betette lábát egy ilyen intézménybe, tudja: nem elég a sok könyv, az olvasásra kijelölt tér, a tájékoztató pult, a katalógus. E tényezők összességéből éppúgy nem következik a rendkívüliség, ahogy hangjegyek mechanikus egymáshoz illesztéséből sem születik nagy muzsika. Többre és másra van szükség egy könyvtár különlegességéhez: környezet, történelem, kultúra találkozására; könyvtárosi figyelmességre, mely nem lépi át a fontoskodás határát; folyamatosságra, mely biztonságot jelent az olvasónak. Az idén 150 esztendős Országgyűlési Könyvtár azon ritka intézmények egyike, amelyre minden felsorolt jellemző illik. A világ talán legszebb parlamenti épületében, Európa legméltóságteljesebb folyamának partján, történelmünk egyik legfontosabb helyszínén másfél évszázada szolgálja az olvasókat az Országgyűlési Könyvtár - előbb csak a képviselőket, majd minden érdeklődőt, kutatót, diákot, tanárt. Ebben a kötetben ők szólalnak meg: történészektől tanulmányaikat nemrégen befejezett egyetemi oktatókig, írókig sokan vallanak élményeikről. Szövegeik a könyvtár szépségét kiemelő fotókat kísérik: az évforduló alkalmából az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága neves hazai és külföldi fotósokat kért fel az intézmény megörökítésére. Képeik pedig minden ékesszólásnál meggyőzőbben igazolják, hogy az Országgyűlési Könyvtár valóban különleges hely.

https://www.lira.hu/hu/antikvar/egyeb_konyveink/konyvtar-ami-osszekot-antikvar#bovebb_ismerteto
Tovább...
2021. június 24. 16:17

Jeszenák János báró - Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai

Kedves Gyula - Pelyach István

Országház Könyvkiadó

Jeszenák János bárót, az első népképviseleti országgyűlés felsőházának tagját, Nyitra és Pozsony vármegyék kormánybiztosát 1849. október 10-én végezték ki Pesten. Legnagyobb bűne talán az lehetett, hogy Nyitra vármegye főispánjaként és kormánybiztosként "megyéjében eréllyel, felülmúlhatatlan hazafisággal s a körülmények által megkívánt célszerűséggel hivatásának dicséretesen megfelelt, s a közügy mellett mindenütt, hol alkalmat lel, ernyedetlen buzgalommal szakadatlanul fáradozik". Igen sok kortársáról mondhatták el ezt 1848-1849-ben, s mégis őt szólították a bitófa alá! Az Országgyűlési Múzeum szervezésében 2018. október 10-én megtartott tudományos emlékülés előadói részletező alapossággal elemezték a báró pályafutásának, egyéni s közösségi sorsának kiemelkedő állomásait. Tették ezt azzal a szándékkal is, hogy a történetírásban és közgondolkodásban méltatlanul elfeledett mártír politikus emlékét felelevenítsék, s a későbbi kommunista önkény áldozatául esett Esterházy János gróf dédapjának méltó emléket állítsanak. Az emlékülés előadói, kötetünk szerzői a közlés sorrendjében: Melkovics Tamás, Fónagy Zoltán, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Süli Attila és Korpás Árpád. 

https://www.libri.hu/konyv/kedves_gyula.jeszenak-janos-baro-az-1848-1849-evi-orszaggyules-martirjai.html
Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 augusztus
H K SZ CS P SZ V
- - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-09-29