Hírek, információk

2020. október 27. 08:45

A lelki megkülönböztetés a kereszténység történetében

Mariette Canévet szerző

Sarutlan Kármelita Nővérek Magyarszék

Mariette Canévet hosszú időn keresztül az ókeresztény irodalom tanára volt Strasbourgban. Szakterülete Alexandriai Philón és az egyházatyák munkássága. A keresztény források kiadásával foglalkozó Institut des Sources Chrétiennes munkatársa. Számos továbbképzést vezetett különféle szerzetesi és világi közösségekben.

Miként lehet összeegyeztetni a hitet és a munkahelyi, társadalmi életet? Valóban csak két lehetőség között lehet választani: a világban élni, távol Istentől, vagy Isten közelében, de távol a világtól? Ezt a mindig is időszerű kérdést már a III. században felvetette Órigenész. Egészen addig nyilvánvalónak tűnt, hogy a kísértések a külső világból érkeznek, de akkor hogyan lehetséges, hogy a világtól elzárkózott remeték is átélik a kísértések viharát? Talán a kísértések az ember bensejéből származnak? Ha igen, miként lehet ellenük harcolni? Először is fel kell ismerni és el kell választani egymástól a jót és a rosszat, azután benső harcot kell indítani és meg kell találni Istent önmagunkban. Mariette Canévet jelentős lelki írók - Remete Szent Antal, Gázai Szent Dórotheosz, Evagriosz Pontikosz, Szent Ágoston, Sziénai Szent Katalin és Loyolai Szent Ignác - művein keresztül keresi a választ a keresztény hit ezen alapvető kérdéseire. E könyv célja, hogy felfedezzük Istent önmagunkban. A kísértés megismerésével eljutunk önmagunk megismeréséhez.

https://www.libri.hu/konyv/mariette_canevet.a-lelki-megkulonboztetes-a-keresztenyseg-torteneteben.html
Tovább...
2020. október 27. 08:35

A pápák története - Pétertől napjainkig

John W. O'Malley SJ szerző

Jezsuita Kiadó 

A neves amerikai egyháztörténész harmadik, Jezsuita Kiadónál megjelent kötete a nyugati világ leghosszabb ideje fennálló intézményéről szól, amelynek jelentősége ma szinte nagyobb, mint valaha. A pápák a nyugati világ elmúlt kétezer évének gyakorlatilag valamennyi nagy drámájában szerepet, sőt gyakran főszerepet játszottak. Napjainkban címlapokon jelennek meg, II. János Pálról pedig időnként úgy beszélnek, mint az évszázad emberéről. A pápaságot, amelynek gyökerei egészen Szent Péterig, Jézus apostolainak vezetőjéig nyúlnak vissza, ma Ferenc pápa testesíti meg. Ő a 266. azok sorában, akikkel kapcsolatban ma általánosan elismerik, hogy jogosan mondták magukat Péter utódjának. Néhányan közülük szentek voltak, mások bűnösök. Még a szent pápáknak is létezett sötét oldaluk. Ez a könyv nem azért beszéli el a történetüket, hogy megvédje vagy elítélje a pápákat és cselekedeteiket, hanem azért, hogy világossá tegye, miként alakult ki a pápaság intézménye. Az olvasmányos kötet alapja egy harminchat részes internetes előadás-sorozat, melynek kibővített változata 2010-ben jelent meg először könyv formájában. Tekintettel az azóta eltelt időszakra, a szerző a magyar kiadás számára két új fejezettel egészítette ki művét.

https://jezsuitakiado.hu/termek/a-papak-tortenete/
Tovább...
2020. október 27. 08:24

Luther. A forradalom sötét oldala

Pawel Lisicki szerző 

Rézbong Kiadó

„Azon ​gondolkodom, tényleg írhat-e ilyen dolgokat olyasvalaki, aki mégiscsak az egyház papja? A katolikus egyház megújulása? Milyen megújulás? Hisz Luther már 1519-től a megsemmisítésére törekedett, szó sem volt semmiféle megújulásról. Szerinte maga a papi rend léte és a papság ezt megalapozó szentsége is egyetlen nagy római átverés volt. Megújulás, amely azzal jár, hogy eltörlik a papságot, elvetik a hierarchiát, felszámolják a szerzetesrendeket, érvénytelenítik a szerzetesi fogadalmakat – ez tényleg jó. Néha olyan szörnyű gondolatom támad, amikor ilyen szövegeket olvasok, hogy a mai katolikus ökumenisták néha túltesznek a nyelv lezüllesztésében a marxistákon. Az előbbiek és az utóbbiak is tökéletesen elsajátították a fogalomhasználat művészetét, de nem azért, hogy leírják azt, ami van, hanem azért, hogy szavak segítségével eltorzítsák, megmásítsák, megfosszák a jelentésétől. A marxisták nyelvén a felszabadítás leigázás, a demokrácia azt jelenti, hogy mindenkinek kuss, a szabad választások pedig azt, hogy győz a kommunista párt. Az ökumenisták nyelvén a dialógus az igazság elkenése, a Szentlélek a főnökség pillanatnyi szeszélye, a megújulás az egyház megsemmisítése. Ebből a szempontból talán az Kasper bíboros legnyaktörőbb vállalkozása, hogy megpróbálja beilleszteni Luthert "az egyház olyan megújítóinak hagyományába, mint Assisi Szent Ferenc”. Luther és Assisi Szent Ferenc az egyház megújítója – ezt hosszasan kell olvasgatnia az embernek, hogy elhiggye, nem álom, nem képzelgés. Aztán pedig foghatjuk a fejünket."

Paweł Lisicki, lengyel újságíró, esszéista és műfordító, A dzsihád és a Nyugat öngyilkossága című könyv szerzője

https://moly.hu/konyvek/pawel-lisicki-luther
Tovább...
2020. október 27. 07:59

A román reformáció - Egy 16-17. századi magyar-román kulturális és irodalmi transzferjelenség

Nagy Levente szerző

Ráció Kiadó

A 16. század végére minden készen állt arra, hogy a reformáció az erdélyi románok körében is sikereket érjen el. A reformátorok által oly kedvelt szövegeket (káté, evangéliumok, zsoltárok, énekeskönyvek) immár románul is lehetett olvasni. Volt erőteljes kálvinista szellemiséget sugalló prédikációskötet. Volt protestáns szellemű agenda, melyben először írták le románul a hívek hétköznapi életét is nagymértékben befolyásoló egyházi szertartások (keresztelés, esküvő, temetés, úrvacsora) rendjét. Volt román reformált püspökség, melynek első püspökeit név szerint is ismerjük. Ennek ellenére sem tudott megerősödni a román kálvinista egyházszervezet Erdélyben. Ehelyett egy jellegzetesen hibrid (transzkulturális) román egyházszerkezet alakult ki. Egyrészt, voltak a magyar püspök fennhatósága alatt működő román kálvinista gyülekezetek, másrészt pedig a román vladika alá tartozó és a görög rítust továbbra is megtartó esperességek. Miért halt el a kezdeti látványos sikerek után a reformáció a 18. század után az erdélyi románok között, és miért lehetett ugyanakkor sikeres a katolicizmussal való unió? Az erdélyi fejedelmek a reformáció segítségével valóban el akarták magyarosítani a 17. században már egyre inkább elszaporodó erdélyi románokat? Kirill Lukarisz valóban kálvinista pátriárka volt-e? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tárgyala jelen kötet egy olyan témában, amelyben több mint félévszázada nem jelent meg magyar nyelven monografikus feldolgozás.

https://www.libri.hu/konyv/nagy_levente.a-roman-reformacio.html

Tovább...
2020. október 25. 16:30

A Nemzet Főtere. A Kossuth tér története

B.Müller Tamás, Csorba György szerzők

Országház Könyvkiadó

A reprezentatív megjelenésű kiadvány az elmúlt közel másfél évszázad történetét egyetlen helyszín, a Kossuth Lajos tér alakváltozásainak, nagy eseményeinek és hétköznapjainak, emlékműveinek és palotáinak bemutatásával dolgozza fel több mint százharminc ismeretterjesztő cikkben, rendkívül gazdagon illusztrálva. Emellett olyan megdöbbentő, elfeledett vagy éppen tudatosan felejtésre ítélt történeteket tár fel olvasói előtt, amelyek a magyar nemzet és különösen Budapest múltja iránt érdeklődő közönség számára lebilincselő olvasmánnyá teszik. A kötet szerzői B. Müller Tamás és Csorba György, szerkesztője Zsuppán András.

https://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/
Tovább...
2020. október 25. 16:18

Az Országház építése és művészete

Sisa József szerkesztő

Országház Könyvkiadó

A budapesti Országház Magyarország egyik legfontosabb, a nagyvilágban is legismertebb épülete. Senki nem tudja magát kivonni a Duna mentén magasodó épületóriás lenyűgöző hatása alól, amely az elmúlt száz évben a főváros, sőt az egész ország jelképe lett. A budapesti Országház annyiban is kivételes alkotás, hogy az egész épület és gyakorlatilag teljes díszítése, összes képzőművészeti alkotása jórészt egyetlen periódusban készült, továbbá hogy ezek többsége a mai napig eredeti formájában fennmaradt. Kiemelt jelentősége ellenére az Országházról eddig nem jelent meg az adatok és dokumentumok teljességén alapuló, részletes feldolgozás, vagyis nagymonográfia. Ezt a fájó űrt szándékozik betölteni jelen kötet, amely az egykorú írott, nyomtatott és tárgyi források gazdag tárházára támaszkodva született meg. De a munka nem csak az Országház építésének történetét és művészeti kialakítását tárgyalja, hanem azt a szűkebb és tágabb társadalmi környezetet is, amelyben létrejött. A szöveget rendkívül gazdag és sokrétű képanyag kíséri.

https://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/web/konyvkiado/-/az-orszaghaz-epitese-es-muveszete?inheritRedirect=true&redirect=/web/konyvkiado/kereses/-/konyvlista/1845677/0
Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2021 január
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2021-01-20