Hírek, információk

2018. szeptember 8. 14:14

Középkori kútfőink kritikus kérdései

Horváth János - Székely György, szerkesztők

Akadémiai Kiadó

 

A Magyar Tudományos Akadémia „Memoria Saeculorum Hungariae” címen indított új sorozata tanulmánykötetek formájában programszerűen napirendre tűzi régi magyar művelődéstörténetünk legfontosabb problémáit. A most megjelenő első kötet krónika- és legendairodalmunk legizgalmasabb kérdéseire keresi a választ neves kutatóink tanulmányai segítségével.

Anonymus kódexe, legendáink kronológiai kérdései, a krónikaszerkesztések és krónikaértelmezések, továbbá az Árpád-kori jogtörténet és intézménytörténet körüli polémiák napjainkban is izgalmas problémák kutatóink számára.

A tanulmánykötet a tudományos nézetek kifejtése során korai középkori magyar történelmünk forrásanyagát tekinti át és értékeli. A kötet legfőbb erénye, hogy további kutatásokra, újabb tudományos vitákra serkent.

 

 

 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/ifj-horvath-janos-szekely-gyorgy-szerk-kozepkori-kutfoink-kritikus-kerdesei

 

Tovább...
2018. szeptember 8. 14:10

A Bizánci irodalom kistükre

Dimitriosz Hadzisz, szerkesztő

Európa Könyvkiadó

A ​bizánci irodalom egészen sajátos helyet foglal el a világ irodalmai között. Páratlan érdekességű, ha önmagában, fejlődésének különös rétegezettségében tekintjük; ahogy a klasszikus örökségből fel növő tudós, atticizáló irodalom évszázadokon át változatlan épülete mellet, azt át-meg átfonva szüntelenül jelen vannak az eleven Bizánc keresztény és népi elemei, a majdani újgörög irodalom gazdag, sokrétű hagyományaként. S különös jelentőségű az az erőteljes hatás, melyet a bizánci kultúra a középkori Kelet- és Közép-Európa szellemi életére gyakorolt. Így a bizánci kulturális hagyomány nekünk, magyaroknak is izgalmas; hiszen honfoglalás előtti történelmünkre, s az Árpád-korra vonatkozó ismereteink java bizánci forrásokból ered. Mindaz, ami Bölcs Leó császár Taktiká-jában az ősmagyarokról harcmodorokról benn foglaltatik, nemzeti tudatunk alkotóelemévé vált: valamennyien ismerjük Arany János Szibinyáni Jankját, Hunyadi János ifjúkorának legendás epizódját. Kevesen tudjuk azonban, hogy a történetet egy XV. századi bizánci történetíró örökítette meg számunkra.

 

 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/dimitriosz-hadzisz-szerk-a-bizanci-irodalom-kistukre

Tovább...
2016. június 27. 16:44

A Magyar Patrisztikai Társaság  XVI. országos konferenciája Angyalok és démonok címmel 2016. június 30. és július 2. között főiskolánkon kerül megrendezésre. A konferencia programja: www.szentatanaz.hu/konf .pdf

Tovább...
2016. június 27. 11:45

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola felvételt hirdet portás-karbantartó munkakör betöltésére. Munkaköri leírás:  - portaszolgálat ellátása, az épület és környezetének felügyelete beosztás szerint a hét minden napján (munka-, munkaszüneti és ünnep-napokon), - karbantartói feladatok ellátása a főiskola telephelyén   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes önéletrajz - iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok

Tovább...
2016. június 24. 17:41

2016. június 24-én került sor Főiskolánk 66. tanévzáró ünnepségére a Szent Atanáz-teremben és a Püspöki Székesegyházban. Ünnepségünket Ft. Kocsis Fülöp érsek-metropolita, főiskolánk nagykancellárja, dr. Orosz Atanáz megyéspüspök és Szocska A. Ábel apostoli kormányzó is megtisztelte jelenlétével. Vendégünk volt Dr. Kiss János, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának tudományos dékán-helyettese.

Tovább...
2016. június 23. 08:32

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 október
H K SZ CS P SZ V
- - - 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-11-17