Állományunk

Könyvtári dokumentumnak tekintünk minden a Könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyvet, időszaki kiadványt, egyéb kiadványt, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítést, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot is, kivéve a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó, irattári jellegű levéltári anyagnak minősülő dokumentumokat.

Szabadpolcos övezetek

Olvasóterem (szakolvasó) az alábbi témakörökhöz tartozó szakkönyvek, kézikönyvek lelőhelye:

 • általános művek, lexikonok
 • filozófia
 • lelkiség
 • pszichológia
 • teológiabiblikus teológia
 • egyháztörténelem
 • művészettörténet, művészetek
 • keleti egyházművészet
 • kultúrtörténet
 • dogmatika
 • Bibliák
 • erkölcsteológia
 • pasztorális pszichológia
 • pasztorális pedagógia
 • egyháztan
 • liturgika (szentségtan)
 • szerzetesség
 • patrológia
 • görög keleti egyház
 • keleti kereszténység
 • vallástudomány
 • szociológia
 • egyházjog
 • pedagógia
 • zene
 • szótárak, nyelvek
 • bibliai nyelvek
 • irodalomtudomány
 • klasszika
 • hagiográfia
 • földrajz
 • történelem

A Főiskola épületében – a 2. emeleten – található Olvasóterem 2500 kötetes, a fent fölsorolt tudományterületeket felölelő kézikönyvtárral várja az olvasókat. A művek tudományágak szerint vannak csoportosítva és témakörök szerint – tematikus elrendezésben, azok rövidítésével – valamint Cutter-számmal megjelölve (lelőhelyük a katalógusban pl.: Műv. C 56). Az olvasótermi polcokról az olvasó maga emeli le a könyvet. Raktári dokumentumot a számítógépes katalóguson keresztül lehet keresni és a raktári jelzet feltüntetésével kell kikérni.

A tájékozódást könyvtárosok segítik mind az online katalógusban, mind pedig a polcokon. A kézikönyvtári és bizonyos gyakran keresett raktári könyvek kizárólag helyben olvashatók és csak a könyvtáros engedélyével, regisztrálás után vihetők ki a teremből.

A helyben használt könyvekről statisztikát vezetünk, ezért ezeket nem a polcra kell visszatenni, hanem kérjük azokat az asztalon hagyni.

Folyóirattár (-olvasó): kurrens folyóiratok

Az egyes folyóiratok legfrissebb évfolyama megtalálható a Folyóirattárban. Az aktuális szám leemelhető a polcról, az évfolyam korábbi számai a polc mögött találhatóak (kérni nem szükséges a könyvtárostól). Bizonyos folyóiratok – korábbi évfolyamok számai, megszűnt periodikák, régi anyagok stb. – a raktárban vannak, kiszolgálásuk olvasói kérés után az olvasóteremben történik. Az időszaki kiadványokkal (napilaptól a folyóiraton át az évkönyvig) kapcsolatos mindennemű szolgáltatást és tájékoztatást az Olvasóteremben lehet kérni. Mintegy 71 folyóirat kurrens számai érhetők el itt szabadpolcon. A raktárban elhelyezett periodikákat a számítógépes katalóguson keresztül kell megkeresni és kikérni a szükséges számokat.

Az időszaki kiadványok helyben olvashatók és csak a könyvtáros segítségével készíthető másolat az egyes cikkekről, tanulmányokról.

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 1. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 12:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2020 július
H K SZ CS P SZ V
- - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2020-07-08