Beiratkozás

Beiratkozni csak személyesen, a kölcsönzői pultnál, a beiratkozási nyilatkozat kitöltésével és aláírásával lehet.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával érvényes hallgatói jogviszonyban álló személyek, a főiskola dolgozói valamint a Nyíregyházi Főiskola hittanár szakos hallgatói külön feltételek nélkül iratkozhatnak be a könyvtárba.

Könyvtári olvasójegy váltásához a következők szükségesek:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya, nem magyar állampolgárok számára útlevél vagy tartózkodási engedély,
  • kitöltött beiratkozási nyilatkozat
  • beiratkozási díj (500,- Ft 365 napra)

Kívülállók számára a mindenkori főiskolai rektor írásbeli engedélyéhez kötött a beiratkozás.

A beiratkozási nyilatkozat aláírásával a Könyvtárhasználó kijelenti, hogy a Szabályzat rendelkezéseit megismerte, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek fogadta el; továbbá, hogy a beiratkozás során megadott adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Könyvtárhasználó köteles a beiratkozáskor közölni és megfelelően igazolni:

  • a) családi és utónevét, születési családi és utónevét,
  • b) születési helyét,
  • c) születési idejét,
  • d) anyja születési családi és utónevét,
  • e) lakcímét
  • d) e-mail címét

Az adatok igazolására különösen az érvényes személyazonosító igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és a tartózkodási engedély; valamint az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) vagy a régi típusú személyazonosító igazolvány alkalmas.

A Könyvtár a beiratkozásnál felkéri a Könyvtárhasználót, hogy önként adja meg telefonszámát, mely kapcsolattartást segítő adatként szolgál. Ezen adat megadását a Könyvtárhasználó megtagadhatja, illetve törlését a későbbiekben bármikor kérheti.

Könyvtár a Könyvtárhasználó adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartása mellett jogosult és köteles kezelni. A Könyvtárhasználó a beiratkozás tényével hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvtár a beiratkozás során megadott adatait kezelje.

Az olvasói adatokat a Könyvtár mindaddig kezelheti, amíg a Könyvtárhasználó írásban nem rendelkezik arról, hogy a Könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni (könyvtári tagságát megszünteti). Az olvasójegy érvényességi idejének lejártát követő 5 év elteltével vélelmezni kell, hogy a Könyvtárhasználó a tagságát meg kívánja szüntetni, kivéve, ha a Könyvtárhasználó bármilyen jogcímen tartozik a Könyvtárnak.

A beiratkozott Könyvtárhasználó köteles a személyes adataiban bekövetkezett változást a lehető legrövidebb időn belül – maximum 30 napos időhatárral – a Könyvtár tudomására hozni.

A beiratkozott Könyvtárhasználók részére a Könyvtár olvasójegyet állít ki. Az olvasójegy az Olvasó tulajdona; azt másra átruházni tilos.

Az olvasójegy érvényességi ideje - a Könyvtárhasználó beiratkozáskor tett nyilatkozata szerint a kiállításától számított 365 nap elteltével jár le.

Az olvasójegy érvényességi idejét a Könyvtárhasználó személyesen, a beiratkozáshoz szükséges adatainak igazolásával meghosszabbíttathatja. A beiratkozási díj 500,- Ft / év.

Az olvasójegy érvényességi idejének meghosszabbítása előtt a Könyvtárhasználó köteles az általa kikölcsönzött és lejárt kölcsönzési határidejű könyvtári dokumentumait visszaszolgáltatni és a pénztartozásait kiegyenlíteni.

Elveszett olvasójegy pótlása személyesen, az olvasói adatok igazolására alkalmas érvényes okirat bemutatásával történhet. A pótlás díja minden beiratkozott olvasó számára egységesen 500.- Ft.

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2022 május
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2022-05-18