Az olvasóterem használata

Az olvasónak – a bejárat melletti asztalon, a statisztikai füzetben – aláírásával kell regisztrálnia a könyvtárba való belépés időpontját. Az olvasóterem nyilvános, a könyvtár könyv-, folyóirat- és hangzódokumentum-állományát, ill. keresőprogramját bárki helyben használhatja. A külön-gyűjteményt az olvasók csak előzetes engedéllyel használhatják. Az internet használata csak a nappali tagozatos teológia szakos hallgatók, és a 2006-tól elindított BA képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók számára engedélyezett. A használat idejét és a gép számát az internetes statisztikai füzetben kell rögzíteni.

A Könyvtárhasználók a Könyvtárnak csak meghatározott helyiségeibe léphetnek be. A Könyvtárhasználók elől elzárt helyiségekbe, közlekedési útvonalakra a belépés tiltott.

A Könyvtárhasználó köteles a Könyvtár javainak (könyvtári dokumentumok, eszközök, berendezési tárgyak) használata során körültekintően, kellő óvatossággal, kíméletesen eljárni.

Tilos a könyvtári dokumentumoknak maradandó változtatásokkal vagy sérülésekkel járó használata, így különösen a nyomtatott dokumentumok lapjainak összegyűrése, hajtogatása, kitépése; a szöveg aláhúzása, kiemelése, kopírozása; a dokumentum lapjaira történő írás, rajzolás, az optikai adathordozók (CD, DVD) felületének megkarcolása.

Kép vagy hangfelvételt - függetlenül a készítés módjától és az elkészítésre szolgáló eszköz jellegétől - csak a Könyvtár által meghatározott helyen, módon és mértékben lehet készíteni.

A Könyvtár megtilthatja a Könyvtárhasználó birtokában lévő bármilyen olyan dolog (eszköz, tárgy, berendezés) használatát, amely alkalmas arra, hogy másokat a szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevétele során zavarjon. A Könyvtár jogosult az ilyen eszközök használatát meghatározott helyiségekre korlátozni.

A Könyvtár megtilthatja az olyan eszközök másokat zavaró módon történő használatát, melyek használata egyébként engedélyezett a Könyvtárban.

A Könyvtárhasználó a Könyvtárba behozott tárgyait köteles a könyvtári alkalmazottak felszólítására bemutatni, azokat ellenőrzés céljából átadni.

Könyvtár helyiségeiben képfelvétel rögzítésére és tárolására alkalmas biztonságtechnikai rendszer működik.

Helyben használat

A raktárban elhelyezett, nem kölcsönözhető könyveket az Olvasóterembe kérheti ki az olvasó helyben használatra. A könyv raktári számát az elektronikus katalógusból kell kikeresni, ezt feljegyezni és a kérést az Olvasóteremben leadni. Az ún. védett dokumentumokat szintén az Olvasóteremben lehet igényelni, tudományos kutatás céljából –meghatározott kikötések mellett, melyet a muzeális dokumentumok használati rendje tartalmaz.

A helyben használható dokumentumokról meghatározott szabályok szerint, csak a könyvtárban készülhet másolat.

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2022 január
H K SZ CS P SZ V
- - - - - 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2022-01-21