Muzeális dokumentumok használati rendje

Muzeális gyűjteményi részként kezelendőek a nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII.18.) §NKÖM rendelete alapján:

 • az NKÖM rendelete alapján muzeálisnak nyilvánított könyvek és folyóiratok,
 • kéziratok (1850 előtti manuscriptumok).

Nem muzeális, de az ajándékozó által védetté nyilvánított gyűjtemények:

 • Krúdy-gyűjtemény
 • Helytörténeti-gyűjtemény

Általános kutatási szabályok

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) korlátozottan nyilvános egyházi szakkönyvtár. Őrzött gyűjteményeiben, muzeális és védett dokumentumaiban a 47/2001. (III.27.)§Korm. rendelet értelmében minden jogi, vagy 18. életévét betöltött természetes személy kaphat kutatási engedélyt és végezhet kutató munkát.

 • Kutatásnak minősül minden tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés – függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok következtetések felhasználására irányul.
 • A kutatás a Könyvtár olvasótermében, illetve a könyvtárosok által megjelölt helyen folytatható.
 • A kutató első kutatási napján köteles a kutatólap kitöltéséhez a személyi okmányait bemutatni, valamint kutatási témáját és céljait megadni. A kutatólapot a könyvtáros tölti ki.
 • A kutatólap tartalmazza a kutató személyes adatait (név, anyja neve, születési hely, személyi igazolvány száma, állandó lakcímét, telefon és/vagy e-mail címét, munkahelyét), valamint a kutatás tárgyát és célját.
 • A kutató munkája során saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, Notebook) használhat, melyek munkáját segítik. Ezek használatát a kutatónak előre kell jeleznie a könyvtárosnak.
 • A könyvtár gyűjteményeiben folytatott kutatás díjmentes.
 • A könyvtár nyilvántartja a kutatásra átadott muzeális anyagot, statisztikát készít a kutatók számáról és a kutatási esetekről.

A muzeális jellegű gyűjtemény – 1850 előtti dokumentumok – használata

A könyvtár muzeális gyűjteményében kizárólag érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát. A kutatási kérelem/engedély formanyomtatványa innen tölthető le.

A kutatás a számítógépes nyilvántartás alapján folyhat, előre egyeztetett időpontban. A kutatási engedélyt az intézmény vezetője adja ki, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül.

1. Kutatási engedély kérhető még

 • személyesen vagy e-mailben ()

A kutatási engedélynek tartalmaznia kell:

 • a kutató személy adatait (név, lakcím, személyi igazolvány száma, munkahely),
 • a kutatás tárgyát, célját és időtartamát (egy kutatás időtartama max. 5 munkanap),
 • a kutatni kívánt dokumentumok megnevezését (a dokumentumok raktári jelzetét).
 • A kutatási engedély más személyre át nem ruházható, a könyvtár iktatószámmal látja el és egy példányát megőrzi.
 • A kutatni kívánt téma változása esetén új kutatási engedélyt kell kérni.
 • A kutató személyesen, e-mailben vagy telefonon érdeklődhet a könyvtár munkatársainál, hogy megkapta-e a kutatási engedélyt.

2. A könyvtár használata a munkatársak és a kutatók számára egyaránt ingyenes és előzetes bejelentéshez kötött – egy kutatási alkalom időtartama maximum 5 munkanap. Ezt meghaladva, minden esetben új kutatási engedélyt kell kérni. A könyvtári állomány könyveit a kutatók kizárólag helyben olvashatják.

3. A könyvtár használata munkanapokon 8.30-tól 16.30-ig lehetséges.

4. A kutatók számára az előzetesen egyeztetett időpontra a könyvtárosok készítik elő a kutatási anyagot, melyet kizárólag helyben használhatnak, a műtárgyvédelmi szempontok figyelembe vételével. Kölcsönzésre semmilyen körülmények között nincs lehetőség.

5. Muzeális gyűjteményi dokumentumból – állományvédelmi okokból – fénymásolatot nem készítünk! Digitális vagy fotómásolat igényelhető – indokolt esetben – kizárólag főigazgatói hozzájárulással. Amennyiben a másolat készítése károsítja a fotózandó anyag fizikai állapotát, a könyvtár vezetője megtagadhatja a másolat elkészítését.

6. A kutatóknak a kutatási témájukat az erre a célra rendszeresített füzetben kell rögzíteniük.

7. A muzeális dokumentumok használatával készített publikációk és dolgozatok esetében a szerzőnek fel kell tüntetnie a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárát, mint a forrásanyagok tulajdonosát, és lehetőség szerint a publikációk egy példányát át kell adniuk a könyvtár gyűjteménye számára.

Időpontok egyeztetése, bejelentkezés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

E-mail:

Tel.: (06)-42/597-600

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2022 május
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2022-05-18