Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-16 óra között | Levelezős konzultációk alkalmával: 8-10 óra között

Középkori keresztény gondolkodók

Középkori keresztény gondolkodók

A lexikon célja a középkori keresztény gondolkodás jelentős alakjainak bemutatása, azoknak a szellemi értékeknek a számbavétele, amelyekkel a keresztény szellemi élet közel ezer esztendő alatt ajándékozta meg Európát. A 7. század végétől, Beda Venerabilis korától, majd a kibontakozó Karoling reneszánsztól a reformáció születéséig terjedő időszak jelentős íróit, gondolkodóit, teológusokat, bölcselőket, misztikusokat, alkalmanként a természettudományok és a kánonjog jeles művelőit szeretné bemutatni a középkor szellemi életében tájékozódni kívánó olvasóknak. Bár a középkor időhatárainak kijelölése mindig vitatott, a szerző az ókeresztény idők és a középkor közötti határ vonalat az egyik oldalon Sevillai Szent Isidorus és Nagy Szent Gergely, a másikon a nagy kora középkori enciklopédista Beda, a Tiszteletreméltó életművénél húzta meg. Az anyag a nyugati, a latin egyházban élt szerzőkre koncentrál, de tartalmazza a velük kortárs, kevéssé ismert fontosabb görög teológusok bemutatását is. A keresztény gondolkodók mellett mintegy tíz olyan arab és zsidó tudós nevét is tartalmazza, akik a maguk idején szellemi útitársak voltak, s akiknek a hatása különösen fontos volt a keresztény középkor szellemi életében. A lexikon így eligazítást és ösztönzést ad a további tájékozódáshoz, a középkorral szembeni intellektuális adósságok csökkentéséhez, a hazai keresztény kultúra és műveltség anyagának gyarapításához.