Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-16 óra között | Levelezős konzultációk alkalmával: 8-10 óra között

"Minden felszerelés orosz tulajdon"

"Minden felszerelés orosz tulajdon"

A kötet Csongrád vármegye 1944. szeptemberi szovjet megszállásától az 1945. novemberi nemzetgyűlési választásokig tartó átmeneti időszak helyi történéseit elemzi. E bő esztendő közállapotait két tanulmány világítja meg. Gulyás Martin írásában a közigazgatás újjászervezését, a megszálló csapatok és a helyi társadalom kapcsolatának főbb jellegzetességeit, a gazdasági helyzetet és a közrendvédelem kérdéseit vizsgálja. Vincze Gábor a Hódmezővásárhely – mint önálló közigazgatási egység – vezetőrétegét érintő politikai peres eljárások elemzésén keresztül tárja fel az elitváltás változatos eszköztárát. A kötet második felében közreadott dokumentumok szemléletesen elevenítik fel a korabeli mindennapokat.