Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-16 óra között | Levelezős konzultációk alkalmával: 15-17 óra között

Modern ortodox gondolkodók

Modern ortodox gondolkodók

Modern ortodox gondolkodók
A Filokáliától napjainkig
KELETI TEOLÓGIA, BIZÁNCI LELKISÉG
ÁTTEKINTÉSEK 1.
Andrew Louth
Görögkatolikus Metropólia
Andrew Louth korunk ortodox teológiájának meghatározó alakja, akit az egyházatyákról (Hitvalló Szent
Maximoszról vagy Damaszkuszi Szent Jánosról) írt könyvei, a keleti kereszténység gondolkodásmódjába
bevezetést nyújtó munkái, egyháztörténeti áttekintései és széles körben használt fordításai egyaránt
megkerülhetetlen tekintéllyé tesznek. A modern ortodox szerzőket bemutató könyve hatalmas vállalkozás.
Oroszországtól Szerbián és Románián át Franciaországig, Angliáig és az Egyesült Államokig nemcsak
olyan gondolkodók munkásságát ismerteti, akik az egyetemes keresztény teológiatörténet klasszikusai
lettek, de olyan szerzőkről is szót ejt, akiket első ízben van alkalma megismerni a magyar olvasónak.
A könyv fejezetei valóságos kismonográfiák: az egyes gondolkodók életének és legfontosabb műveinek
részletes bemutatásán túl sokrétű hatástörténetüket is ecsetelik, s miközben a teológiatörténet iránt
érdeklődőknek szokatlanul bőséges információkkal szolgálnak, azok számára is tanulságosak, akiket a
teológiai reflexió mélységei foglalkoztatnak. Mivel pedig a keleti kereszténység gondolkodása
elválaszthatatlan a lelkiségtől és a liturgiától, a könyv oldalai a vallásos élet számára is gazdag táplálékot
kínálnak.